EY - Kamil Stasik

Kamil Stasik

Konsultant, Financial Risk & Analytics, EY Polska

Konsultant wywodzący się ze środowiska bankowego, ekspert w dziedzinie zagadnień związanych z ryzykiem rynkowym i wyceną instrumentów finansowych.

Biuro Katowice, PL

Kamil wspiera klientów z sektora finansowego w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym poprzez realizację projektów z zakresu wyceny instrumentów finansowych, budowy i walidacji modeli wyceny, wdrożenia narzędzi IT i dostosowania regulacyjnego.

Contact us