Karolina Biczyk

Karolina Biczyk

EY Polska, Kancelaria EY Law, Aplikant adwokacki, Associate

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym i korporacyjnym.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Świadczy kompleksową obsługę prawną i biznesową na rzecz dłużników i wierzycieli, a także syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada doświadczenie w restrukturyzowaniu spółek publicznych oraz spółek wchodzących w skład grup kapitałowych. Doradza również w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. 

Ukończyła również podyplomowe studia Bankowości Inwestycyjnej oraz Prawa i Ekonomii Rynków Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kontakt