Karolina Biczyk

Karolina Biczyk

EY Polska, Kancelaria EY Law, Aplikant adwokacki, Junior Associate

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym i korporacyjnym.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Świadczy kompleksową obsługę prawną i biznesową na rzecz dłużników i wierzycieli, a także syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Posiada doświadczenie w restrukturyzowaniu spółek publicznych oraz spółek wchodzących w skład grup kapitałowych. 

Kontakt