EY - Katarzyna Kłaczyńska Lewis
Proekologiczne rozwiązania mogą przynieść firmom istotne oszczędności. To win-win dla środowiska naturalnego i budżetu organizacji

Katarzyna Kłaczyńska Lewis

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate Partner, Attorney and Counselor-At-Law, Liderka Zespołu Energetyki i Ochrony Środowiska

Liderka Zespołu Energetyki i Ochrony Środowiska. Prowadzi międzynarodowe projekty z zakresu energii, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Katarzyna od wielu lat zarządza praktyką w zakresie energetyki i ochrony środowiska w EY Law, skupiając się na innowacjach w zakresie czystych technologii, rozwiązaniach dedykowanych odbiorcom energii oraz gospodarce obiegu zamkniętego. Jest zaangażowana w budowę korporacyjnych strategii zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego wykorzystania zasobów i transformacji ekologicznych. Od 2013 r. wyróżniana w międzynarodowych rankingach, zwłaszcza za ekspercką wiedzę w zakresie climate change. Jest także doświadczona w kompleksowej obsłudze regulacyjnej projektów inwestycyjnych.

Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Harvard Law School, gdzie studiowała jako Gammon Fellow for Academic Excellence. Życie prywatne, zawodowe i naukowe dzieli pomiędzy dwoma kontynentami.

Jak Katarzyna wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Katarzyna jest zaangażowana w działalność akademicką, prowadząc w Stanach Zjednoczonych badania naukowe nad łączeniem systemów handlu uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej i Kalifornii. Ponadto wspiera wynalazców skupionych w Inkubatorze Czystych Technologii w Los Angeles.

Kontakt