EY - Katarzyna Kłaczyńska Lewis
Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony środowiskowo przekłada się w dzisiejszych czasach także na przewagę konkurencyjną

Katarzyna Kłaczyńska Lewis

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Attorney and Counselor-At-Law, Liderka Zespołu Energetyki, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatu

Międzynarodowy ekspert w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Prowadzi transgraniczne projekty w zakresie dekarbonizacji i ekologicznej transformacji.

Katarzyna od wielu lat doradza w zakresie prawnych uwarunkowań rozwoju czystych technologii, gospodarki obiegu zamkniętego i przeciwdziałania zmianom klimatu. Jest zaangażowana w budowę korporacyjnych strategii zrównoważonego rozwoju, kosztów polityki klimatycznej i dostosowania do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu. Od 2013 r. wyróżniana w międzynarodowych rankingach prawnych, zwłaszcza za ekspercką wiedzę w zakresie prawa zmian klimatu. Jest także doświadczona w kompleksowej obsłudze regulacyjnej projektów inwestycyjnych, w tym kształtowania inwestycji zgodnie z zasadami sustainable finance.

Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Harvard Law School, gdzie studiowała jako Gammon Fellow for Academic Excellence. Jest adwokatem z uprawnieniami ze Stanu Nowy Jork. Życie prywatne, zawodowe i naukowe dzieli pomiędzy dwoma kontynentami.

Jak Katarzyna wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Regulacje prawne zaczynają być katalizatorem celów zrównoważonego rozwoju, wkraczając w obszar który do niedawna był domeną dobrowolnych inicjatyw korporacyjnych. W naszej pracy pomagamy stworzyć wizję innowacyjnego systemu prawnego który byłby motorem transformacji gospodarczej w kierunku neutralności klimatycznej i zamkniętego obiegu. 

Kontakt