Kuba Lewandowski

Kuba Lewandowski

EY Polska, People Advisory Services, Doradca podatkowy

Licencjonowany doradca podatkowy, wspierający międzynarodowych klientów w zakresie zatrudniania kadr pracowniczych w obszarze podatków, ubezpieczeń społecznych oraz mobilności.

Specjalizacje Ludzie w firmie
Biuro Warszawa, PL

Kuba specjalizuje się w doradztwie na rzecz pracowników mobilnych oraz polskich i zagranicznych pracodawców z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. W swojej codziennej pracy ułatwia Klientom dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości prawnej, specjalizując się we wdrażaniu modeli wynagrodzeń, polityk podatkowych oraz planów motywacyjnych.  Jego doświadczenie obejmuje także tworzenie polityk oddelegowań oraz koordynację procesu oddelegowań dla międzynarodowych korporacji.

Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej, oraz prowadzący szerokie spektrum szkoleń dla studentów oraz klientów międzynarodowych.

Kuba ukończył Prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz kierunek Master Studies z International Tax Law na K.U. Leuven w Belgii. 

Od stycznia 2019 r. jest licencjonowanym doradcą podatkowym – nr 13485.

Kontakt