Lukasz Jarzynka
Zapewnienie jakości i wiarygodności informacji w czasach „New Normal” będzie miało jeszcze większe znaczenie niż dotychczas. By to osiągnąć kluczowa jest umiejętność wykorzystania potencjału nowych technologii.

Łukasz Jarzynka

EY Polska, Audyt, Grupy Rynku Nieruchomości, Partner

Lider usług Audytu EY dla sektora Rynku Nieruchomości, odpowiedzialny za klientów w Polsce oraz Centralnej i Południowej Europie. Entuzjasta podróży, miłośnik siatkówki, tenisa i innych sportów.

Łukasz jest Partnerem w dziale Audytu EY w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Kierował projektami w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sporządzania prospektów emisyjnych. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, w tym podmiotami notowanymi na giełdach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Göttingen i Norges Handelshøyskole. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Jak Łukasz wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Wierzę w kulturę organizacyjną opartą na współpracy, różnorodności, inkluzywności i zaufaniu, która tworzy przestrzeń do dialogu i motywuje do rozwoju. Na co dzień zarówno we współpracy z klientami, jak i zespołami EY staram się kierować tymi wartościami, motywując do rozwoju kompetencji przyszłości, rozumienia nowych technologii, a także do podejmowania się projektów zmieniających otaczającą nas rzeczywistość, np. w obszarze cyfryzacji rynku nieruchomości. To misja którą jako EY wypełniamy wspólnie dla dobra szeroko rozumianej społeczności finansowej.

Kontakt