EY Polska, Doświadczony Menedżer w dziale Audytu

Łukasz Jędrzejczak

EY Polska, Doświadczony Menedżer w dziale Audytu

Koordynator zespołów audytowych wykorzystujących wiedzę specjalistów z różnych dziedzin, w celu dostarczenia dodatkowej wartości klientom. Pasjonat sportu – gł. biegi długodystansowe.

Specjalizacje Nieruchomości
Biuro Poznań, PL

Łukasz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość.  Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Jego doświadczenie obejmuje badanie sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności z branży energetycznej, produkcji przemysłowej, a także handlu i nieruchomości. Świadczył również usługi doradcze z zakresu systemów księgowych, kontroli wewnętrznej oraz stosowania zasad rachunkowości oraz usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej na rzecz spółek giełdowych.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi standardami badania.

Kontakt