EY - Marcin Kowalczyk
Spełniając najwyższe standardy wymagane w naszym zawodzie, jesteśmy w stanie zarządzać ryzykiem i dostarczać wysokiej jakości usługi.

Marcin Kowalczyk

EY Polska, Audyt, Partner

Ekspert sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontroli wewnętrznej. Dumny mąż i ojciec. W wolnym czasie systematycznie biega i jeździ na rowerze szosowym.

Marcin Kowalczyk jest Partnerem w Dziale Audytu EY w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym również spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Marcin współpracuje z Centrami Usług Wspólnych (SSC) zlokalizowanymi w centralnej Polsce, a także nadzoruje badania grupowe międzynarodowych Grup Kapitałowych. Doradza także klientom w zakresie kontroli wewnętrznej, systemów księgowych oraz polityki rachunkowej.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Gospodarcze. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta i jest członkiem ACCA. 

Jak Marcin wciela w życie misję EY: "building a better working world"

Moim zdaniem, aby móc zbudować lepiej funkcjonujący świat, musimy zrozumieć interesariuszy. Dlatego musimy brać pod uwagę zarówno perspektywę biznesową, jak i klienta. Spełniając najwyższe standardy wymagane w naszym zawodzie, jesteśmy w stanie zarządzać ryzykiem i dostarczać wysokiej jakości usługi, a ambicją naszej firmy jest tworzenie długoterminowej wartości jako najbardziej zaufana, wyróżniająca się organizacja świadczącą usługi profesjonalne na świecie. Ale budowanie lepiej funkcjonującego świata oznacza dla mnie również uwzględnianie aspektów społecznych. Chciałabym, żeby członkowie naszego zespołu czuli się doceniani, mieli poczucie przynależności i wspólnie budowali naszą firmę, zachowując jednocześnie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Kontakt