Miroslaw-Gamla

Mirosław Gamla

EY Polska, Technology Consulting, Partner, Leader Technology Enabled Transformation in Finance

Zwolennik tradycyjnych zasad i (w)chodzenia nowymi drogami. Pasjonat himalaizmu, otwarty na nowości. Ojciec dorastających córek wprowadzający swoją cierpliwość na niebiotyczne poziomy…

Mirosław od ponad 24 lat wspiera klientów w transformacji obszaru finansowego, a także z nim powiązanych (P2P, R2R, O2P) łącząc znajomość technologii z głębokim zrozumieniem biznesowym. Jest liderem projektów informatycznych, implementacyjnych, wdrożeniowych oraz doradczych prowadzonych w obszarze systemów i narzędzi IT, analizy, modelowania oraz optymalizacji procesów biznesowych. 

Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami  implementującymi rozwiązania systemowe oparte na technologiach Oracle eBS, Hyperion, SAP, Blackline (Księga Główna, księgi pomocnicze, systemy planowania i konsolidacji, narzędzia usprawniające procesy finansowe) realizując złożone, często międzynarodowe projekty. Jako lider TET Finance odpowiada za ofertę oraz realizację systemowej transformacji finansów, koncentrując się w ostatnim czasie na sektorze finansowym (m.in. SAP FPSL na potrzeby raportowania IFRS17 oraz FSCP z wykorzystaniem Blackline). 

Mirosław ma szeroką wiedzę z zakresu rynków finansowych w Polsce, którą zyskał przy wielu projektach dla firm ubezpieczeniowych i banków. Posiada również bogate doświadczenie w obszarze działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w wielu branżach.

Jest absolwentem Informatyki na Politechnice Gdańskiej oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw  na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył  również studia podyplomowe w dziedzinach Rachunkowości Finansowej i Zarządczej (Międzynarodowa Szkoła Kształcenia Managerów w Warszawie) oraz Studium Podatkowe (Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Warszawie). Posiada szereg certyfikatów, w tym z obszaru Oracle, Hyperion oraz zarządzania projektami.  

Kontakt