Private equity

Odkryj nowe sposoby poruszania się po złożonych procesach transformacyjnych, kształtuj przyszłość i odblokowuj innowacyjne ścieżki wzrostu i tworzenia wartości. Odkryj "NextWave of Private Equity".

Firmy private equity, spółki portfelowe i fundusze inwestycyjne stoją przed złożonymi wyzwaniami. Znajdują się pod presją rozmieszczenia kapitału w warunkach bezprecedensowej niepewności gospodarczej i geopolitycznej, rosnącej konkurencji i oczekiwań interesariuszy. Sukces transakcji zależy od zdolności do szybszego działania i strategicznego wzrostu oraz tworzenia większej wartości w całym cyklu życia transakcji.

Globalna sieć EY pomaga w wyszukiwaniu możliwości transakcyjnych i łączy wiedzę na temat sektora ze sprawdzonymi, innowacyjnymi strategiami, które pomogły najszybciej rozwijającym się firmom na świecie. Pomagamy firmom private equity wywierać znaczący wpływ na cały ich fundusz i portfel, pomagając w tworzeniu długoterminowej wartości w sposób praktyczny, zrównoważony i przejrzysty dla wszystkich interesariuszy. To jest to, co nazywamy NextWave of Private Equity.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj