Zarządzanie restrukturyzacją i reorganizacją

Restrukturyzacja organizacji niesie ze sobą wiele wyzwań wykraczających poza codzienne wymagania związane z prowadzeniem biznesu. Zapewniamy aktywne doradztwo w trudnych i złożonych sytuacjach, nakierowane na osiągnięcie określonych rezultatów.

Powiązane tematy Strategia i Transakcje

Jak EY może pomóc?

Istnieją trzy kluczowe elementy niezbędne dla zapewnienia udanej restrukturyzacji lub poprawy sytuacji przedsiębiorstwa:

 • Tempo
 • Zaufanie
 • Wdrożenie

Dzieląc się naszym doświadczeniem, narzędziami i pełniąc aktywną doradczą rolę, pracujemy z Tobą, aby jak najszybciej zdefiniować niezbędne rozwiązania oraz dojść do porozumienia i kompromisu z interesariuszami tak, aby uzyskać wsparcie dla restrukturyzacji od wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Możemy wspierać Twoje zespoły w przeprowadzaniu restrukturyzacji albo pracować z Tobą jako menedżer tymczasowy (interim manager), na przykład jako dyrektor ds. restrukturyzacji (Chief Restructuring Officer).

Częste wyzwania

 • Pogorszenie wyników operacyjnych i finansowych oraz erozja wartości
 • Potrzeba redefinicji celu
 • Utrata kluczowych pracowników
 • Osłabiona wiarygodność w percepcji kontrahentów i wierzycieli
 • Brak płynności
 • Brak transparentności wyników i zaufania do prezentowanych liczb
 • Mikrozarządzanie
 • Brak odpowiedniego doświadczenia i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów
 • Nieosiąganie założonych celów i kamieni milowych

Jak możemy pomóc

 • Wsparcie zarządu i aktywny udział w zarządzaniu: od pełnienia funkcji doradcy finansowego do praktycznego wsparcia, np. działania na szczeblu zarządu (np. jako dyrektor ds. restrukturyzacji). Dajemy praktyczne wskazówki i zapewniamy niezależne spojrzenie wynikające z naszych spostrzeżeń i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych od ponad 40 lat procesów restrukturyzacji.
 • Ustabilizowanie: Stworzenie przestrzeni i platformy umożliwiającej sprostanie wyzwaniom poprzez szybką interwencję, dającą niezbędną kontrolę, przy jednoczesnym zapewnieniu wspólnego wewnętrznego i zewnętrznego zrozumienia oraz przekonania zainteresowanych stron.
 • Restrukturyzacja: Współpraca z kierownictwem mająca na celu określenie i ustalenie priorytetów dla zapewnienia wzrostu wartości przedsiębiorstwa, ochrony wartości i możliwości jej odzyskania w czasie, a także wykorzystania zasobów, wprowadzenia niezbędnych ograniczeń i planów działań koniecznych do osiągnięcia zamierzonych celów. Doradztwo w zakresie niezbędnej restrukturyzacji finansowej, tak aby plany opierały się na trwałej strukturze kapitałowej.
 • Transformacja: Nadawanie i utrzymanie tempa prac - od początkowej fazy naszych prac oraz wprowadzanych inicjatyw restrukturyzacyjnych, poprzez opracowanie i realizację jasnej średnio- i długoterminowej strategii i planu budowania wartości, aż po ich wdrożenie i realizację.

Webcast: Przekształcanie firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju

Obejrzyj nagranie (EN)

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.