4 min. czytania 10 maj 2021
Zrównoważony rozwój jako nowy wymóg strategii przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój jako nowy wymóg strategii przedsiębiorstw.

Autorzy
Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

Aleksandra Sikora Stępień

EY Polska, Kancelaria EY Law, Radca prawny, Senior Associate

Radca prawny od 10 lat wspierająca klientów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

4 min. czytania 10 maj 2021

Od 1 lipca 2021 r. spółki notowane na Głównym Rynku GPW zobowiązane będą do opracowania strategii biznesowej uwzględniającej cele z zakresu ESG (z ang. environmental and social goverance). Obowiązek taki wynika z przyjętych przez Radę Giełdy w dniu 29 marca 2021 r. nowych zasad ładu korporacyjnego - Dobrych Praktyk 2021.

Ten artykuł wchodzi w skład 2/2021 wydania Biuletynu Ryzyka

Choć o zasadności podejmowania przez spółki działań z zakresu zrównoważonego rozwoju mówiło się już od dawna, to do tej pory główny nacisk kładziony był na kwestie środowiskowe. Dziś, zarówno na forum ONZ, jak i Komisji Europejskiej, traktuje się zrównoważony rozwój znacznie szerzej, przypominając, że to nie tylko dbałość o środowisko, ale także troska o szeroko pojęte kwestie społeczne i pracownicze. Uważa się, że rolą podmiotów gospodarczych nie jest już tylko dążenie do maksymalizacji zysków, które będą zasilać portfele ich właścicieli (tzw. shorttermizm), ale także sprawdzanie, jak w perspektywie długoterminowej dana działalność wpływa na lokalną społeczność, lokalny rynek pracy, czy środowisko naturalne. Podnosi się, że takie podejście w dalszej perspektywie będzie też korzystne dla samych przedsiębiorstw. Właściwe wspieranie rozwoju kapitału naturalnego, społecznego i ludzkiego powinno bowiem wpłynąć pozytywnie na rozwój samego przedsiębiorstwa, które wykorzystuje te kapitały do swojego rozwoju. Postawienie na tzw. longtermizm ma wpłynąć korzystnie na przedsiębiorstwa także w wymiarze finansowym, pozwalając zarządom zwiększyć inwestycje nadwyżek finansowych w innowacje i projekty R&D, zamiast przeznaczać je wypłaty coraz wyższych dywidend.

Uwzględnienie zagadnień z obszaru ESG w strukturach ładu korporacyjnego wydaje się więc być naturalną konsekwencją ogólnoświatowej dyskusji i wyjściem naprzeciw postulatom podnoszonym na forach międzynarodowych. Mimo coraz częstszego odwoływania się przez przedsiębiorstwa do zasad zrównoważonego rozwoju, nadal trudno o strategie oparte na mierzalnych i porównywalnych kryteriach. Dlatego też ambicją Dobrych Praktyk 2021 i działań GPW podejmowanych w związku z ich wdrożeniem jest umożliwienie inwestorom porównywania publikowanych przez spółki giełdowe informacji na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego. Służyć ma temu przede wszystkim zobowiązanie spółek do uwzględniania w ramach swych strategii biznesowych mierzalnych celów w zakresie ESG oraz planowanych działań i postępów w jej realizacji określonych za pomocą mierników finansowych i niefinansowych. Powyższe informacje mają być poddane analizie porównawczej w nowym narzędziu, którego wdrożenie planuje GPW. Dobre Praktyki 2021 dają przy tym przedsiębiorstwom dużą swobodę w zakresie definiowania celów z zakres ESG, wskazując jedynie obszary - zagadnienia środowiskowe oraz sprawy społeczne i pracownicze, które powinny być wzięte przez spółki pod uwagę.

Na co więc spółki giełdowe, ale nie tylko, powinny zwrócić uwagę tworząc nowe strategie biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Punktem wyjścia do dyskusji wewnątrzkorporacyjnej może być 17 celów, tzw. Sustainable Development Goals, opracowanych przez ONZ (Home | Sustainable Development (un.org)). W oparciu o wyżej wymienione cele powinny zostać zdefiniowane konkretne i mierzalne zadania danego przedsiębiorstwa np. w zakresie zapewnienia równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników czy dialogu ze społecznościami lokalnymi i relacji z klientami. Kluczową kwestią jest osadzenie celów danego przedsiębiorstwa i jego strategii biznesowej w lokalnym środowisku, którego zasoby na co dzień wspierają je w biznesie. I tak jak trudno wyobrazić sobie spółkę działającą w przemyśle górniczym, która stawia sobie za cel wprowadzenie parytetów na stanowisku górnika, pozytywnie należałoby ocenić podjęcie przez nią działań wspierających edukację dzieci pracowników. Opracowana w ten sposób strategia nie będzie tylko realizacją korporacyjnego obowiązku, ale nade wszystko rzeczywistym działaniem niosącym za sobą realną zmianę.

Trzeba pamiętać, że mówiąc o wspieraniu lokalnej społeczności można wdrażać zrównoważony rozwój także poprzez promowanie etycznych form zatrudnienia w fabrykach kontrahentów. Zrównoważony rozwój to bowiem także dobieranie odpowiednich partnerów biznesowych. Takie rozumienie kaskaduje konieczność działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na uczestników rynku, którzy formalnie nie są zobowiązani na razie do brania ich pod uwagę.

Dobitnie mogą przekonać się o tym wszystkie przedsiębiorstwa przygotowujące się do pozyskania nowego finansowania. Ze względu na wymogi i strategię biznesową instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych przedsiębiorstwa mogą mieć bowiem problem z pozyskaniem takiego finansowania w przypadku prowadzenia działalności lub planowania inwestycji, które nie będą zgodne z przyjętymi przez te instytucje zasadami zrównoważonego rozwoju.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju w strategiach biznesowych przedsiębiorstw staje się faktem. Na co przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę przystępując do tworzenia nowych strategii, uwzględniających kwestie z zakresu ESG?

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

Aleksandra Sikora Stępień

EY Polska, Kancelaria EY Law, Radca prawny, Senior Associate

Radca prawny od 10 lat wspierająca klientów w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.