2 min. czytania 18 paź 2021

Każdego dnia bombardują nas informacje dotyczące klimatu. Pożary, powodzie, burze, tornada oraz inne zjawiska atmosferyczne są coraz częstsze oraz intensywniejsze. Klimat już dawno przestał być sprawą interesującą jedynie naukowców - ma realny wpływ na biznes. Interesariusze oczekują rzetelnej informacji od zarządów firm na temat skutków finansowych zmian klimatycznych. 

Global warming and climate change concept

Raport EY: Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego

Autor Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

2 min. czytania 18 paź 2021

Każdego dnia bombardują nas informacje dotyczące klimatu. Pożary, powodzie, burze, tornada oraz inne zjawiska atmosferyczne są coraz częstsze oraz intensywniejsze. Klimat już dawno przestał być sprawą interesującą jedynie naukowców - ma realny wpływ na biznes. Interesariusze oczekują rzetelnej informacji od zarządów firm na temat skutków finansowych zmian klimatycznych.

9 sierpnia 2021 roku IPCC, klimatyczne ramię ONZ, opublikował kolejny raport na temat zmian klimatycznych podkreślając, że wiele z obserwowanych obecnie zjawisk nie miało precedensu w historii ostatnich tysięcy, a nawet setek tysięcy lat.

Interesariusze oczekują rzetelnej informacji od firm. Samo raportowanie to zdecydowanie za mało. Opinia publiczna, regulatorzy, ale także klienci i pracownicy coraz bardziej skupiają się na działaniu, dlatego ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatycznymi powinny być podstawą strategii wzrostu przedsiębiorstw. Już wkrótce regulatorzy będą wymagać nie tylko ujawniania informacji o ryzyku i działaniach proklimatycznych, ale także żądać włączenia tych danych do sprawozdań finansowych. Kwestie klimatyczne wpływają na powstanie nowych modeli biznesowych, technologii, usług czy produktów, a jednocześnie bezwzględnie obchodzą się z firmami, które nie nadążają za zmianami.

Liderzy biznesu wiedzą, że raportowanie emisji w zakresie 1 czy 2 jest dalece niewystarczające. Organizacje powinny dokładnie rozumieć swój cały łańcuch wartości, zarówno jego podatność na ryzyka klimatyczne, jak i szanse wzrostu, jeśli chcą zidentyfikować możliwości budowania wartości.

Najnowszy raport EY jest więc nie tylko barometrem ujawnień ryzyka i szans klimatycznych, ale przede wszystkim wezwaniem do działania i przyspieszenia projektowania oraz wdrożenia strategii klimatycznych.

Założenia TCFD

W czerwcu 2017 roku grupa powołana przez Radę Stabilności Finansowej (FSB), opublikowała zalecenia TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych związanych z klimatem. Są to wskazówki dla firm, pokazujące jak mają raportować wpływ ich działalności na środowisko oraz jak powinny rozumieć ryzyko i możliwości związane ze zmianami klimatycznymi. 

Stosowanie się do zaleceń nie jest obowiązkowe, ale zarówno międzynarodowe organy regulacyjne, jak i inwestorzy popierają ich przyjęcie.

Chcąc zapewnić spójność raportowania i umożliwić ocenę informacji finansowych związanych z klimatem potrzebne są spójne wytyczne. TCFD opracowało klasyfikację, zgodnie z którą pokazywany jest wpływ, jaki zmiany klimatyczne wywierają na organizacje.

Wyszczególnione zostały dwie kategorie oddziaływania:

• Skutki przejścia (Transition impacts) – zagrożenia i szanse związane ze zmianami w gospodarce, które wynikają z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Obejmują m.in. czynniki ekonomiczne, polityczne, technologiczne, które wywierają wpływ na ramy funkcjonowania całej gospodarki, poszczególnych sektorów oraz przedsiębiorstw;

• Skutki fizyczne (Physical impacts) – odzwierciedlają zmiany warunków klimatycznych (np. zmieniająca się ilość, intensywność i terminy opadów, dostęp do surowców), które mogą mieć wpływ na przyszłą działalność przedsiębiorstw.

Na ich podstawie TCFD opracowało zestaw 11 rekomendacji w 4 kategoriach: Ład korporacyjny (Governance), Strategia (Strategy), Zarządzanie ryzykiem (Risk Management), Wskaźniki i cele (Metrics and Targets).

750557023

Raport EY

 

Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego 2021

Pobierz raport

Celem tego raportu jest przedstawienie spółkom, organom regulacyjnym oraz wszelkiego rodzaju interesariuszom obrazu obecnego stanu raportowania ryzyka klimatycznych w Polsce.

Ocenie poddano zgodność z rekomendacjami TCFD oraz jakość ujawnianych informacji w sektorach, które są szczególnie narażone na ryzyko klimatyczne oraz wśród spółek WIG20 (według raportów z działalności za 2020 rok).

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W polskiej wersji raportu EY Global Climate Risk Disclosure Barometer prezentujemy stan raportowania kwestii klimatycznych przez liderów naszej gospodarki. Przeanalizowaliśmy prawie 60 raportów największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, należących do sektorów najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Oceniliśmy sposób ujawniania informacji zgodnych z wytycznymi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Podobne badanie wykonaliśmy dla ponad 1100 spółek w ponad 40 innych krajach. Zebrany materiał pozwala na kompleksowe porównania, ale przede wszystkim może pomóc w przygotowaniu planu zmian w Twoim przedsiębiorstwie.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)