Co jest najważniejsze w skalowaniu technologii blockchain?

Autor Paul Brody

EY Global Blockchain Leader

Leader of blockchain technology. Proficient in mobile technologies, business strategy and internet of things.

Kontakt lokalny

EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager and Solution Architect

Architekt rozwiązań w zespole Data Technology z wieloletnim doświadczeniem wdrażania projektów technologii wspierających transformacje cyfrowe.

5 min. czytania 30 mar 2020
Powiązane tematy Łańcuch dostaw

Technologia blockchain może być bardziej efektywna wtedy, gdy nastąpi jej integracja z systemami ERP.

Po kilku latach prób i kilku wczesnych niepowodzeń, rozwiązania typu blockchain zaczynają przynosić firmom wymierne korzyści dzięki większej dokładności, przejrzystości i szybkości.

Tak jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) umożliwiły całościowe spojrzenie na operacje biznesowe i wspólne procesy w ramach jednej organizacji, tak blockchain wkrótce umożliwi to samo dla całych ekosystemów biznesowych. Blockchain to dobre rozwiązanie w przypadku procesu ze skomplikowaną logiką biznesową, który angażuje więcej niż jedną firmę.
Wykorzystanie tej technologii rośnie w wielu różnych dziedzinach. W obszarze zaopatrzenia może wyeliminować konieczność poświęcania cennych zasobów na koordynowanie cen z umowami zakupu hurtowego wynegocjowanymi przez firmę. W zarządzaniu łańcuchem dostaw można wyobrazić sobie przyszłość, w której firmy przesuwają fizyczne zasoby, a wraz z nimi ich cyfrowe odpowiedniki, w ramach sieci, a wszystkie podmioty w łańcuchu wartości mają kompletny wgląd w stan zapasów i mogą dokładnie śledzić ścieżkę produktu od punktu jego powstania aż do użytkownika końcowego.

W najbliższej przyszłości blockchain może poważnie zmienić wiele międzyfirmowych procesów.

Integracja technologii blockchain z systemami ERP

W najbliższej przyszłości blockchain może poważnie zmienić wiele międzyfirmowych procesów. Jednak aby ten scenariusz stał się rzeczywistością, rozwiązania blockchain muszą być korzystne dla szerokiej sieci podmiotów, muszą zostać uprzemysłowione i być skalowalne. Technologia blockchain może być efektywna na dużą skalę tylko wtedy, gdy nastąpi jej integracja z systemami ERP, która umożliwi opracowanie szybkich, niezawodnych i powtarzalnych procesów.

Dziś taka integracja nie zawsze ma miejsce. To logiczny, ale często pomijany proces. Wiele firm postrzega blockchain jako „nakładkę” do istniejących systemów i nowy sposób wymiany informacji z wieloma innymi podmiotami, ale w tym miejscu ich innowacyjność się kończy. W konsekwencji, wartość, którą zapewniają im platformy blockchain nie spełnia ich oczekiwań.

 

Technologia blockchain może być efektywna na dużą skalę tylko wtedy, gdy nastąpi jej integracja z systemami ERP, która umożliwi opracowanie szybkich, niezawodnych i powtarzalnych procesów. 

Rozważmy proces zakupowy. W systemie ERP firmy swoje miejsce mają wszystkie elementy tego procesu. Jego użytkownicy znajdą tam listę zaakceptowanych dostawców oraz dowiedzą się co można kupić, kto może złożyć zamówienie i jakiej wielkości. Jeśli blockchain miałby być wykorzystany do zarządzania zakupami w ramach całego przedsiębiorstwa, całość logiki i informacji zakupowych trzeba by było przebudować, co znacznie spowolniłoby cały proces. Dużo łatwiejszym podejściem, skracającym czas potrzebny do osiągnięcia korzyści, jest podłączenie rozwiązań blockchain do systemu ERP i korzystanie z istniejącej w firmie logiki biznesowej, danych i mechanizmów kontrolnych procesu. Ponadto, jeśli platformy ERP i blockchain nie zostaną zintegrowane, należy się liczyć ze stałymi nakładami zasobów potrzebnych do ich koordynacji. Prawdopodobieństwo błędu wzrasta, powodując trudności z synchronizacją i podwyższając ryzyko biznesowe.

W wielu dzisiejszych przedsiębiorstwach sposób postrzegania procesów ogranicza się do perspektywy wewnątrzfirmowej. Na przykład proces od zamówienia do zapłaty postrzegany jest jako kompletny, a jego elementy znajdujące się poza kontrolą firmy są uważane za rzecz oczywistą. Ale w miarę jak technologia blockchain integruje przedsiębiorstwa, nowy zakres tego samego procesu przechodzi przez wiele podmiotów, a wszystko zaczyna się i kończy w systemach ERP. Prawdziwie bezproblemowy, kompletny, międzyfirmowy proces zaczyna się w systemie ERP jednej firmy, przechodzi przez blockchain i kończy się w systemach ERP innych firm.

Platforma SAP Integrated Business Planning (IBP)

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie, na potrzeby którego wiele firm używa platformy SAP IBP (i APO), jest zależne od danych wejściowych niezbędnych do stworzenia trafnej prognozy. Trafność prognoz platformy SAP IBP jest funkcją precyzji danych o stanie zapasów w łańcuchu dostaw.

Pomimo posiadania cyfrowej infrastruktury, wiele podmiotów ma tylko ograniczoną widoczność i wgląd w to, gdzie w danym momencie znajdują się wszystkie ich produkty. Pomiędzy systemami w ramach jednej firmy i między firmami istnieją analogowe luki. A jednak potencjał technologii blockchain w obszarze planowania i harmonogramowania jest ogromny, pod warunkiem, że zakres całościowego procesu zostanie rozszerzony. Rozwiązania blockchain zapewniają niezwykle zdyscyplinowaną obsługę aktywów i są w stanie znacząco ograniczyć nieścisłości w danych o zapasach. Jeżeli rozwiązanie blockchain do zarządzania aktywami zostanie zintegrowane z platformą SAP IBP, firma zyska bardziej dokładny obraz stanu zapasów w rozszerzonym łańcuchu dostaw i tym samym otrzyma bardziej trafne prognozy determinujące jej własną produkcję.

Potencjał technologii blockchain w obszarze planowania i harmonogramowania jest ogromny, pod warunkiem, że zakres całościowego procesu zostanie rozszerzony.

Ponieważ firmy dostrzegają już potencjalne zastosowanie technologii blockchain w wielu swoich operacjach, czas przyjąć szerszy punkt widzenia. Zamiast postrzegać kompletne procesy biznesowe jako zawarte w ramach jednego podmiotu, organizacje muszą wyobrazić sobie nowy wymiar kompletności, gdzie proces biznesowy zaczyna się w jednej firmie, a kończy w innej.

Dopiero dzięki głębokiej integracji z systemami ERP i zredefiniowaniu granic procesów firmy mogą w pełni wykorzystać potencjał platform blockchain i czerpać prawdziwe korzyści z posiadania pojedynczego zbioru danych i współdzielonych procesów, przekraczających dawne ograniczenia wyznaczane granicami przedsiębiorstw.

 

Podsumowanie

Technologia blockchain umożliwia posiadanie współdzielonych procesów i pojedynczego zbioru danych w obszarach, które przekraczają granice przedsiębiorstw. Kluczem jednak jest skuteczna integracja z systemami ERP. Firmy muszą wyobrazić sobie nowy model kompletności, w którym proces biznesowy zaczyna się w jednej firmie, a kończy w innej. Dopiero wówczas będą mogły w pełni wykorzystać potencjał transformacji.

Informacje

Autor Paul Brody

EY Global Blockchain Leader

Leader of blockchain technology. Proficient in mobile technologies, business strategy and internet of things.

Kontakt lokalny

EY Polska, Technology Consulting, Senior Manager and Solution Architect

Architekt rozwiązań w zespole Data Technology z wieloletnim doświadczeniem wdrażania projektów technologii wspierających transformacje cyfrowe.

Powiązane tematy Łańcuch dostaw
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)