2 min. czytania 30 mar 2020
Worker operating high rack in storehouse

Odporność biznesu w dobie zmian

Autor Michał Goj

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

2 min. czytania 30 mar 2020
Jedną z możliwości, które mogą pomóc utrzymać płynność finansową firmy jest złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na CIT.

Częste zmiany przepisów podatkowych, wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja to ogromne wyzwania w różnych aspektach,przede wszystkim w wymiarze gospodarczym. Konsekwencje ekonomiczne są odczuwalne już teraz, ale faktyczny wpływ na kondycję biznesu pozostaje na razie niewiadomą. W tej nowej sytuacji, zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu staje się realnym problem dla wielu przedsiębiorców. Warto więc rozważyć złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na CIT.  Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące złożenia takiego wniosku.

1. Jakie działania można podjąć, żeby zachować płynność finansową w momencie nagłego spowolnienia gospodarczego?

Z punktu widzenia płynności finansowej jednym z takich działań może być złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) przez określony czas. Dzięki zawieszeniu lub ograniczeniu konieczności uiszczania zaliczek na CIT, można przeznaczyć „uwolnione” środki na spłatę innych zobowiązań i tym samym utrzymać płynność finansową.

2. Kto może wystąpić o ograniczenie poboru zaliczek?

Podstawowym celem, jakiemu służy ograniczenie poboru zaliczek jest osiągnięcie stanu, w którym łączna suma wpłaconych w ciągu roku zaliczek będzie odpowiadała końcowemu rocznemu zobowiązaniu podatkowemu. Ograniczenie poboru zaliczek jest zatem szczególnie uzasadnione w przypadku:

  • podatników, którzy opłacają zaliczki w formie uproszczonej i już w tym momencie dostrzegają, że podatek należny za rok 2022 będzie znacznie mniejszy niż suma wpłacanych zaliczek;
  • podatników, którzy opłacają zaliczki narastająco od dochodu osiągniętego od początku roku, a dodatni wynik, który osiągnęli w pierwszych miesiącach roku może być skonsumowany przez straty spodziewane w kolejnych okresach.

3. Gdzie i do kiedy mogę złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)?

Wniosek może zostać złożony w dowolnym momencie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy można złożyć w każdym momencie trwania roku podatkowego, w czasie którego podatnik jest zobowiązany do zapłaty zaliczek.

4. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na CIT wynikające z wpłacania zaliczek w formie zwykłej lub uproszczonej?

Wniosek jest możliwy do złożenia niezależnie od rodzaju stosowanych zaliczek. 

5. Jak długo oczekuje się na decyzję, czy pobór zaliczek został ograniczony?

Złożenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania o ograniczenie poboru zaliczek na CIT. Standardowy czas na wydanie decyzji to 2 miesiące, aczkolwiek wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i bieżącej zajętości urzędów.

6. Jakie czynności mogą zostać podjęte po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku można się spodziewać wezwań ze strony organu podatkowego, do których podatnik powinien się ustosunkować. Zwykle w takich sprawach staramy się również być w bieżącym kontakcie z organami, co usprawnia proces prowadzenia postępowania i zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

7. Czy organ może nie zgodzić się z wnioskiem podatnika?

Tak, decyzja organu jest dyskrecjonalna, co oznacza że organ podatkowy nie ma obowiązku wydania pozytywnej decyzji. Niemniej, dobre uzasadnienie wniosku istotnie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Obserwujemy duże zrozumienie wśród organów dla trudnej sytuacji przedsiębiorstw.

8. Jakie są konsekwencje złożenia wniosku?

Ze złożeniem wniosku, któremu towarzyszy wstrzymanie się z płatnością zaliczki / ograniczenie jej wysokości wiąże się oczywiście pewne ryzyko otrzymania następnie odmownej decyzji. Taki przypadek będzie wiązał się z koniecznością zapłaty zaległych zaliczek wraz z odsetkami (obecnie 12% w skali roku; co do zasady zaliczki naliczane są za pierwsze 3 miesiące trwania postępowania). Jeżeli natomiast organ wyda decyzję przychylającą się do wniosku podatnika, to nie powstaje obowiązek zapłaty odsetek ani też opłaty prolongacyjnej za okres, w którym zaliczki nie były wpłacane / były wpłacane w niższej wysokości.

9. Czy to bezpieczne rozwiązanie?

W obecnej sytuacji rozwiązanie wydaje się racjonalne i dość bezpieczne. Brak zapłaty zaliczki nie wiąże się automatycznie z wszczęciem egzekucji w celu przymusowego ściągnięcia zaliczki. Jeżeli organ podatkowy zdecydowałby się na dochodzenie płatności zaliczki, musiałby co do zasady wszcząć odrębne postępowanie w tej sprawie, co w obecnej sytuacji wydaje się mało prawdopodobne.

10. Nie wiem, jak duże mogą być skutki kryzysu dla mojej firmy. Co jeżeli sytuacja się zmieni?

We wniosku można wskazać dowolny okres, na jaki podatnik chciałby ograniczyć pobór zaliczek, a także proponowaną wysokość zaliczek (w tym również ograniczenie wysokości zaliczki do 0 zł). Dodatkowo, w zależności od zmieniających się później okoliczności, można wnioskować o odpowiednią zmianę decyzji o ograniczeniu poboru zaliczek. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie oraz Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia. 

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor Michał Goj

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)