Edukacja

Złożony proces jakim obecnie jest edukacja stanowi kluczowy element naszej przyszłości, a jej cel pozostaje niezmienny – osiąganie coraz lepszych wyników.

EY Parthenon, w połączeniu z całą organizacją EY, świadczy usługi doradcze dla sektora edukacji od ponad 20 lat. Przeprowadziliśmy przeszło 900 projektów na terenie 80 krajów. Dzięki pracy zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, nasze zespoły mają wyjątkową możliwość obserwowania wszystkich aspektów procesu edukacji – także z perspektywy podaży, jak i popytu, jak również monitorowania trendów w edukacji na poziomie lokalnym i globalnym. Oferujemy naszym klientom pakiet rozwiązań, od strategii począwszy na wdrożeniu skończywszy, który obejmuje kilka podsektorów, w tym: szkolnictwo podstawowe, średnie, szkolnictwo wyższe i kształcenie siły roboczej, dostawców usług edukacyjnych oraz transakcje w sektorze edukacji.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć sie więcej? Skontaktuj się z nami.