Fundacja EY - Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Udzielamy pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

Projekty grantowe:

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 35 tys. zł.
Z uwagi na ograniczone środki nie finansujemy:

 • generalnych remontów mieszkań / domów RZ i RDD
 • dużych inwestycji związanych z wyposażeniem mieszkań / domów
 • zakupu samochodów
 • wstecznych zobowiązań wnioskujących
 • próśb osób niezwiązanych z rodzicielstwem zastępczym
 • wniosków składanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • leków, szczepionek, wyjazdów w celach medycznych
 • aparatów ortodontycznych i leczenia ortodontycznego dzieci w pieczy zastępcze.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosków.
Wniosek należy przesłać w jednym z podanych terminów (liczy się data wpłynięcia wniosku do Fundacji) na jeden z poniższych adresów:
karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com lub fundacja@pl.ey.com
Preferowana forma, to forma elektroniczna, wypełniony elektronicznie wniosek.

Terminy

 • do 31 marca każdego roku
 • do 30 czerwca każdego roku
 • do 30 września każdego roku
 • do 31 grudnia każdego roku

W ciągu ok.1 m-ca od wyznaczonego dnia zgłaszania wniosków zostaną Państwo zawiadomieni o decyzji Zarządu Fundacji EY. Zawiadomienia wysyłane są na adres e-mail wnioskujących lub telefonicznie na podany we wniosku numer telefonu

Kto może wnioskować o pomoc

 • rodziny zastępcze (rz)
 • rodzinne domy dziecka (rdd)
 • wychowankowie usamodzielnieni rz, rdd
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu darowizny kolejny wniosek uprawnionego podmiotu może być złożony po upływie 12 miesięcy od otrzymania darowizny.

Pokaż załączniki

 • Wniosek o dotację ze środków Fundacji EY dla podmiotów prawnych (organizacje pozarządowe)

Pokaż załączniki

 • Wniosek o dotację ze środków Fundacji EY dla podmiotów indywidualnych

Pokaż załączniki

 • Zasady przyznawania dotacji w ramach Próśb Indywidualnych Fundacji

KONKURS FERIE z PASJĄ 2024!

 

Konkurs służy dofinansowaniu zorganizowanych wyjazdów na ferie zimowe dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach konkursu dzieci i młodzież przygotowują prace konkursowe na wskazany co roku temat.

Wyniki konkursu Ferie z Pasją 2024

Konkurs Ferie z pasją został rozstrzygnięty - otrzymaliśmy 33 prace konkursowe. Jury składające się z 8 osób musiało sprostać niełatwemu zadaniu oceny nadesłanych prac dzieci i młodzieży. Tegorocznym zadaniem stojącym przed dziećmi było wykonanie rysunku „Moja rodzina”, na którym uczestnicy przedstawiali swoją rodzinę. Dotarły do nas piękne dzieła wykonane kredkami, farbami, pastelami oraz flamastrami.

W tym roku obchodzimy 25-lecie Fundacji. W związku z tym postanowiliśmy przyznać dofinansowanie dla 25 dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na wyjazdy na ferie zimowe i rozwój pasji. Zwiększenie puli finansowej było również możliwe również dzięki pracownikom EY, którzy przekazali na ten cel dodatkowe 2500 zł.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Ferie z pasją! 

Maksymalna liczba punktów, które można było otrzymać to 40, a poniżej przedstawiamy tabelę z rankingiem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu Karoliną Gadalską-Karwacką: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com, 797 974 234.

Bądź kreatywny i zaprojektuj kartkę świąteczną, której inspiracją będzie temat „Kolorowe świata”!

Chcemy, aby kartka powodowała świąteczny uśmiech, ciepłe myśli i mogła być ozdobą na biurku lub półce. Być może Twój projekt stanie się wzorem Kartki Świątecznej EY, a Ty otrzymasz dofinansowanie realizacji swojej pasji. Liczymy na Twoją wyobraźnię i czekamy na wyjątkowe prace!

Każdy uczestnik konkursu otrzyma gadżet firmy EY! Wśród gadżetów znajdują się m.in. kubki, termosy, notatniki i skarpetki z unikalnej kolekcji EY (gadżety zostaną wysłane do uczestników losowo).

Pamiętaj, że praca powinna być płaska, nie przestrzenna! Udział w konkursie wezmą jedynie prace 2D.

Temat: Kolorowe święta

Termin nadsyłania prac to 24.10.2023 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • przebywać w rodzinnej formie opieki zastępczej, mieć 5-18 lat
 • przygotować kartkę świąteczną dowolną techniką plastyczną (malowanie, wycinanie koronkowe, drobne wyklejania, grafika, kolaż itp.) zgodnie z powyższym opisem (kartka w dowolnym formacie nie mniejszym niż A5 i nie większym niż A4, płaska forma 2D, łatwa do zrobienia scanu, nie przestrzenna); praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie wykonana
 • zapoznać się z regulaminem konkursu
 • wypełnić i podpisać oświadczenie (ostatnia strona regulaminu konkursu)
 • napisać na kopercie „Kartka świąteczna 2023”
 • przesłać pracę do 24 października 2023 r. wraz ze swoim imieniem i wiekiem oraz oświadczeniem wypełnionym przez rodzica/opiekuna na adres:

Fundacja EY

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

oraz skan pracy i oświadczenia na adres email: fundacja@pl.ey.com

Jury oceniać będzie pomysłowość, inwencję twórczą, oryginalność i zgodność ze wskazaną tematyką. Prosimy o nie kopiowanie popularnych szablonów z internetu, powstałych już kartek, czy postaci bajkowych – takie kartki nie będą brały udziału w konkursie.

Wygraj Rodzinne Wakacje

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje skierowany jest do opiekunów zastępczych wraz z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej i dziećmi biologicznymi, którzy chcą wspólnie wyjechać na zaplanowane przez siebie wakacje, dostosowane do zainteresowań i potrzeb wszystkich członków rodzin.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka od codzienności pełnej obowiązków potrzebują odpoczynku oraz chwili na wspólną integrację całej rodziny. W tym celu co roku organizujemy konkurs grantowy „Wygraj Rodzinne Wakacje”, który daje szansę wygrania dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny. Jedna rodzina zastępcza czy rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie na wakacyjny wyjazd w wysokości do 6500 zł.

Wygraj Rodzinne Wakacje 2024!

Zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki rodzinne do udziału w konkursie „Wygraj Rodzinne Wakacje”. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 6.500 zł! Łączna pula nagród: 78.000 zł!  

TEMAT KONKURSU

Tegoroczna edycja konkursu to „Kolorowe lata 80”! 

Co to oznacza? Zapraszamy Was do przebrania się w stylu lat 80 i zrobienie sobie wspólnego, rodzinnego zdjęcia oraz zestawienie go z takim, na którym nie jesteście przebrani 😊 

Pamiętajcie, że im bardziej kolorowo – tym lepiej! Może macie jeszcze w szafach ubrania z tamtych lat? A może aktualnie inspirujecie się ówczesną modą? Puśćcie wodze wyobraźni i ruszcie w podróż w czasie! 

Ważne: wszyscy członkowie rodziny muszą się znaleźć na jednym zdjęciu – zarówno Ci najmłodsi, jak i najstarsi! Przejrzyjcie wspólnie szafy, poszukajcie inspiracji, dobierzcie rekwizyty i zróbcie sobie wspólne zdjęcie!

Wyślijcie nam zdjęcie konkursowe, zdjęcie na którym nie jesteście przebrani oraz 3-5 zdjęć z przygotowań, które będą dokumentacją procesu tworzenia Waszego dzieła. Czekamy z niecierpliwością!

W ocenie prac konkursowych będziemy brać pod uwagę m.in. Wasze zaangażowanie i pomysłowość. 

Jeśli wizerunek waszych dzieci jest szczególnie chroniony (zwłaszcza w sytuacji nie pełnienia funkcji opiekuna prawnego), to prosimy o takie zaaranżowanie ich wizerunku na obrazie oraz scen w filmie dokumentującym powstawanie ożywionego obrazu, aby ich wizerunek został nadal anonimowy i chroniony. 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie powinno zawierać: 
 1.  Pracę konkursową (wspólne, rodzinne zdjęcie odpowiadające tematyce tegorocznej edycji konkursu „Kolorowe lata 80”).
 2. Wspólne, rodzinne zdjęcie, na którym nie jesteście przebrani.
 3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami.
 4. Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenie o formie prowadzenia działalności jako podmiot rodzinnej opieki zastępczej.
 5. Budżet na organizację rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.
 6. 3-5 zdjęć dokumentujących pracę wszystkich członków rodziny podczas wykonywania zadania konkursowego.
W jaki sposób przesłać zgłoszenie? 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji online (elektronicznej). 

Całość (zdjęcia, formularz, budżet, zdjęcia dokumentujące pracę) należy przesłać do 24 maja 2024 na adres: fundacja@pl.ey.com (poprzez maila lub dysk google). 

Prosimy o elektroniczne uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Jak to zrobić?

 • Pobrać formularz zgłoszeniowy (PDF), wypełnić go na komputerze, zapisać plik i wysłać go mailem (preferowana forma)

LUB

 • Wydrukować formularz zgłoszeniowy, wypełnić ręczne, zrobić skan, wysłać mailem

Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Wyniki konkursu ukażą się do 17 czerwca na stronie www.ey.com/pl/fundacja oraz na Fanpage Fundacji EY.

KRYTERIA OCENY

Prace będą oceniane przez członków Komisji Konkursowej na podstawie następujących kryteriów:

 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość,
 • Współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
 • Koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
 • Ocena autorska członków Komisji.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: fundacja@pl.ey.com  lub pod nr telefonu z Marceliną Cieślak: 786 842 210.

Akademia Letniej Przygody

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat). W związku z trudnościami finansowymi oraz chęcią odpoczęcia lub podjęcia rehabilitacji przez starszego opiekuna stworzyliśmy dla ich podopiecznych wakacyjny konkurs grantowy. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka:

Tegoroczna edycja konkursu to „Kolorowe lata 80”!

Co to oznacza? Zapraszamy Cię do przebrania się w stylu lat 80 i zrobienia sobie zdjęcia oraz zestawienie go z tym, na którym nie jesteś przebrany/a😊

Pamiętaj, że im bardziej kolorowo – tym lepiej! Może w rodzinnej szafie znajdziesz jeszcze ubrania z tamtych lat? A może aktualnie inspirujesz się ówczesną modą? Puść wodze wyobraźni i rusz w podróż w czasie!

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (online).

Gotową pracę konkursową (zdjęcie w przebraniu oraz zdjęcie bez przebrania) wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego) należy przesłać na adres: fundacja@pl.ey.com (poprzez maila lub dysk google). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Formularz w wersji elektronicznej wraz z pracą konkursową należy przesłać do 24 maja 2024 r.

O przyznaniu środków decyduje Komisja konkursowa, która w swojej ocenie bierze pod uwagę adekwatność proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, oraz atrakcyjność przesłanej pracy konkursowej.

Wyniki konkursu ukażą się do 17 czerwca br. na stronie www.ey.com/pl/fundacja oraz na Fanpage Fundacji EY.

Dofinansowanie pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy

Celem projektu jest interwencyjne i kryzysowe wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy, które ze względu na wojnę znalazły się w Polsce. 

Zapewniamy organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego środki finansowe na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznego wynagrodzenia specjalistów (psycholog, terapeuta, psychotraumatolog, pedagog specjalny, pedagog i pochodne) posługujących się j. ukraińskim, którzy będą w stanie udzielać wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom z Ukrainy. 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Pula dostępnych środków w ramach programu: 100 000 zł.
 2. Każdy z podmiotów może złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli wymaga tego realizacja potrzeby dzieci, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.
 3. Kompletny wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundacja@pl.ey.com.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Wypełniony oraz podpisany wniosek/formularz wraz z oświadczeniami
 • Kosztorys (wycena usług specjalisty)
 • Sylwetki i opis doświadczenia zawodowego specjalistów (jeśli specjaliści są już wybrani/znani w momencie składania wniosku) 
 • Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do wniosku 
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem programu.

Wnioski rozpatrywane są raz w tygodniu (w piątki).

Załączniki:

Wniosek

Regulamin

W razie pytań prosimy o kontakt z Karoliną Gadalską – Karwacką: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com, 797 974 234

Darmowe lekcje polskiego dla osób z Ukrainy

Łącząc siły zespołu EY Academy of Business oraz wolontariuszy – pracowników EY z całej Polski – przygotowaliśmy cykl darmowych lekcji języka polskiego dla osób z Ukrainy. Lekcje dotyczą codziennych sytuacji, w których mogą się znaleźć osoby przybywające z Ukrainy do Polski. Wierzymy, że te materiały pomogą zaaklimatyzować się osobom z Ukrainy pozostającym w Polsce oraz ułatwią im codzienne funkcjonowanie w naszym kraju.

https://www.academyofbusiness.pl/news/darmowe-lekcje-polskiego-dla-osob-z-ukrainy/

Kontakt