3 min. czytania 26 lut 2021
Dyrektor finansowy ma szczególną wartość dla firmy

Dyrektor finansowy ma szczególną wartość dla firmy

Autor Michał Piętka

EY Polska, EYnovation Lead

Wspiera lokalne korporacje i przedsiębiorstwa. W EY odpowiada za program rozwojowy dla startupów i firm technologicznych.

3 min. czytania 26 lut 2021
Powiązane tematy Innowacje

W ostatnich latach rola dyrektora finansowego uległa diametralnej zmianie.

Zaczął on być postrzegany nie tylko przez pryzmat eksperta w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i podatkowej, ale również jako inicjator wielu wewnętrznych inicjatyw oraz wizjoner mający wpływ na bieżącą działalność i procesy decyzyjne w organizacji.  

Dokonująca się na naszych oczach ewolucja sprawia, że na barkach dyrektora finansowego spoczywa coraz większa odpowiedzialność. Za taką należy postrzegać, przede wszystkim, transformację cyfrową. 

W obecnych czasach szerokie horyzonty i duża wiedza finansowa nie wystarczą do wyznaczania kolejnych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że niezbędna do tego jest nowoczesna technologia. Obecność wirusa SARS-CoV-2 uwidoczniła bowiem słabe punkty każdej organizacji, w tym, przede wszystkim, brak rozwoju cyfrowych kompetencji. 

Z przeprowadzonego przez EY badania "DNA of the CFO", w którym udział wzięło 769 dyrektorów finansowych, wynika, że ponad połowa z nich nie jest gotowa sprostać nowym wymaganiom i realizować priorytetów podyktowanych przez trendy rynkowe i obecną sytuację makroekonomiczną. Wstrzymywanie inwestycji w technologie niesie ze sobą ryzyko utraty przewagi konkurencyjnej, a nawet naraża organizację na utratę bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia.

Narzędzia informatyczne budują wartość organizacji. Optymalizacje procesów pozwalają firmie na efektywniejsze działanie i przyczyniają się do obniżenia kosztów. Odpowiednie systemy umożliwiają szybsze podejmowanie decyzji, generowanie oszczędności oraz zarządzanie rentownością jednostki. Technologia pozwala dostrzec nowe możliwości i zdefiniować nowe obszary, które mogą zapewnić firmie większe przychody. Nowe podejście do modelowania zysku pozwala dużo wcześniej dokonać analizy prognozowanych przychodów czy oceny zmieniających się trendów biznesowych.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY 

Subskrybuj

Technologia otwiera przed organizacjami liczne perspektywy radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi takimi jak utrata płynności finansowej i ryzyko upadłości. Znacząco wpływa ona na modele prowadzenia biznesu, zmienność nawyków pracowniczych czy możliwość zachowania ciągłości działania. Przenikanie się technologii w finansach potwierdzają prowadzone od lat liczne badania i analizy. Za mocno przesadzone należy jednak uznać argumenty dotyczące coraz powszechniejszego zastępowania pracy wykonywanej przez człowieka technologią. Maszyny i roboty z pewnością wyręczą nas w najbardziej powtarzalnych działaniach, ale nie uchronią nas od wszystkich problemów.

Szacuje się, że automatyzacja jest w stanie zastąpić co najmniej 20% manualnie wykonywanych działań. Korzyści z tym związane z pewnością doprowadzą do obniżenia kosztów operacyjnych i marginalizacji liczby błędnie przeprowadzonych transakcji, a ponadto zwiększą wydajność. W szczególności dotyczy to tych pracowników, którzy pracują zdalnie. Decyzja o przejściu na ten model wymusiła na organizacjach korzystanie z rozwiązań chmurowych. Zastosowanie tej funkcjonalności daje możliwości przekształcenia statycznych systemów informatycznych w funkcjonalne i elastyczne narzędzia, gdzie kluczową rolę odgrywa dostępność do wewnętrznych danych organizacji z dowolnego miejsca na świecie.

Już dziś duży nacisk został położony na lepsze zrozumienie gromadzonych danych, szybkość ich przetwarzania oraz wyciąganie z nich trafnych wniosków. Z jednej strony, zarządy firm oczekują rozwiązań umożliwiających im m.in. prognozowanie krótkoterminowych przepływów pieniężnych. Z drugiej zaś poszukują systemów udzielających odpowiedzi na potrzeby informacyjne zgłaszane przez np. organy regulacyjne. Pomocna w tym aspekcie okazać się może sztuczna inteligencja, która coraz efektywniej analizuje potencjalne scenariusze zdarzeń.

Poszukując źródeł wiedzy i informacji o dostępnych technologiach trzeba mieć świadomość, że są one dostępne niemal na wyciągniecie ręki. Ich szerokie spektrum zapewniają sami innowatorzy. Kolejnym ogniwem są programy akceleracyjne zapewniające mentoring, wiedzę i wsparcie dla nowopowstałych FinTech’ów. Przedstawiciele Venture Capitals stale sondują rynek rozwiązań technologicznych, wyłapując atrakcyjne innowacje i wspierają je finansowo. Alternatywne źródło informacji stanowią same firmy doradztwa biznesowego, które w firmach technologicznych dostrzegają potencjał do wzbogacenia prowadzonych przez siebie działań konsultingowych.

 

Jak poprawić płynność finansową Twojej firmy?

EY StartUp Talk

Obejrzyj nagranie

Podsumowanie

Osiągniecie zamierzonych celów finansowych przez dyrektorów finansowych wymaga od nich zarządzenia procesami związanymi z transformacją cyfrową. Coraz częściej na przedsiębiorstwa patrzy się przecież przez pryzmat ich zaawansowania technologicznego. Przewagę rynkową często zyskują przedsiębiorstwa kierowane przez wizjonerów, którzy z wyprzedzeniem przygotowują swoje organizacje na potencjalne zagrożenia.

Informacje

Autor Michał Piętka

EY Polska, EYnovation Lead

Wspiera lokalne korporacje i przedsiębiorstwa. W EY odpowiada za program rozwojowy dla startupów i firm technologicznych.

Powiązane tematy Innowacje
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Kontakt