6 min. czytania 30 mar 2021
Softlanding – Poland welcomes foreign startups

Miękkie lądowanie - Polska przyjmuje zagraniczne startupy

Autorzy
Krzysztof Witkowski

EY Polska, Lider EYnovation, Associate Partner

Doradca z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i innowacji. Prywatnie mąż i ojciec. Prawdziwy kibic piłkarski oraz fan podróży.

Olena Kolikhova

EY Innovation Manager

Pasjonatka innowacyjności i przedsiębiorczości, ekspertka w zakresie nowoczesnych technologii dla biznesu. W EY odpowiada za współpracę z najbardziej innowacyjnymi spółkami oraz funduszami Venture Cap

6 min. czytania 30 mar 2021

Wersja angielska

Zagraniczne firmy coraz częściej wybierają Polskę, jako atrakcyjne miejsce ekspansji swojego biznesu. 

Od kilku lat obserwuje się stały wzrost zainteresowania prowadzeniem biznesu w Polsce wśród firm zza wschodniej granicy. Trend ten sprawnie podsycany jest zarówno przez inicjatywy rządowe jak i prywatne. Jedną z nich jest program Soft Landing - realizowany przez Cambridge Innovation Center (CIC), we współpracy m.in. z EY.

Z roku na rok zwiększa się liczba zagranicznych spółek rejestrujących działalność w Polsce. Wg raportu „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019” Polska została uznana za 7. najbardziej atrakcyjną dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Przed nami uplasowały się Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Belgia i Holandia.

Dlaczego opłaca się prowadzić działalność w Polsce?

Polska to doskonałe miejsce do rozwoju biznesu w skali międzynarodowej. Za wyborem Polski przemawia wiele czynników: od geograficznych, przez społeczne i makroekonomiczne, aż po inwestycyjne.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY 

Subskrybuj

Położenie w sercu Europy

Jednym z istotniejszych powodów jest położenie - w samym środku Europy. Ze względów logistycznych lokalizacja firmy w Polsce to doskonały wybór dla firm planujących eksportować swoje produkty zarówno na wschód, jak i na zachód. 

Dodatkowym atutem jest całkiem duży rynek wewnętrzny. Polska jako największy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej i 6. w Europie pod względem liczby ludności dysponuje potencjałem 38 milionów konsumentów i daje dostęp do rynku Unii Europejskiej, który szacuje się na 500 milionów konsumentów.

Stabilność makroekonomiczna

Polsce, jako jednemu z niewielu krajów europejskich, udało się zachować stosunkowo dobrą - jak na pandemię - sytuację gospodarczą. Spadek PKB jest niższy niż przeciętna w Unii Europejskiej. Podobnie optymistycznie wyglądają dane dotyczące innych wskaźników, takich jak inflacja, czy stopa bezrobocia.

Atrakcyjne zachęty inwestycyjne

Firmy inwestujące w Polsce mogą liczyć na wsparcie rządu oraz pozarządowe inicjatywy pozwalające na łatwy start biznesu. Jedną z systemowych zachęt rządowych jest na przykład dostępne zwolnienie z podatku dochodowego (zależnie od lokalizacji do 70% kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia),  dla firm realizujących nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.  Dodatkowo istnieje np. możliwość skorzystania z ulgi w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, dającej korzyść w postaci podwójnego uwzględnienia w podstawie opodatkowania określonych kosztów działalności B+R. 

Program Soft Landing - pierwszy krok nie musi być trudny

Program Soft Landing to inicjatywa prowadzona przez Cambridge Innovation Center i Foundation Venture Café Warsaw we współpracy z EY i Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Jej celem jest pomoc zagranicznym spółkom w szybkim i bezbolesnym rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej na terenie Polsce. Program pomaga stworzyć plan wejścia na rynek międzynarodowy startupom i scaleupom, umożliwia nawiązanie współpracy z lokalnym ekosystemem oraz daje możliwość przetestowania potencjału biznesu.

Program Soft Landing powstał na terenie warszawskiego kampusu CIC - jest to doskonałe miejsce na start. Kampus przyjmuje zarówno kreatywne startupy, będące na początku swojej kariery, jak i większe firmy, poszukujące nowych przestrzeni na rozwój i skalowanie biznesu. Jednym z głównych elementów kampusu są Scale-up Floors a w nich wyspecjalizowane HUBY branżowe - miejsca, w których ludzie, infrastruktura, wiedza i projekty łączą się w oparciu o konkretny temat. Natomiast fizyczna obecność w kampusie nie jest warunkiem koniecznym do udziału w programie. Uczestnicy mogą dołączyć do programu również zdalnie. Wszystkie firmy biorące udział w programie Soft Landing mają dostęp do wiedzy, trendów i globalnego rynku kontaktów oferowanych przez partnerów programu.

4 kroki programu Soft Landing

Program Soft Landing ułożony jest w sposób, który pozwala poznać zasady rządzące rynkiem oraz nawiązać kontakty z głównymi graczami, poznać klientów oraz kluczowe instytucje, a także nawiązać relacje z innymi startupami. Program podzielony jest na 4 kroki w ramach których partnerzy programu dzielą się swoją ekspercką wiedzą:

Pre-landing - Okres przed przyjazdem - podstawowa wiedza przekazywana jest jeszcze w macierzystym kraju, aby jak najlepiej przygotować się do przeprowadzki.

New entity - Etap imigracja i relokacji - beneficjenci programu uzyskują pełną pomoc przy zakładaniu firmy w Polsce.

Pierwsze 30 dni - Wsparcie w pierwszym miesiącu działalności w nowym miejscu - udrażnianie procesów i łączenie z lokalną siecią.

Scaling–up - Wsparcie finansowe, operacyjne i biznesowe w skalowaniu biznesu, a także pomoc w outsourcingu i pozyskiwaniu talentów.

Profesjonalne doradztwo ekspertów EY.

Jedną z głównych korzyści, jakie uzyskują uczestnicy programu jest opieka i doradztwo konsultantów EY. Wsparcie to można podzielić na 4 obszary.

Wsparcie prawne, związane z założeniem spółki w Polsce

W ramach tego obszaru uczestnicy programu uzyskują podstawowe wsparcie prawne, m.in. wsparcie w wybraniu odpowiedniej formy prawnej, przygotowaniu niezbędnych dokumentów, założeniu spółki, dostosowaniu się do europejskich i polskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnienie odpowiedniej ochrony i transferu praw własności intelektualnej, wsparcie prawne przy oferowaniu rozwiązań IT na polskim rynku.

Największe trudności może sprawiać zrozumienie wszystkich mechanizmów prawnych działających w Polsce i ich wpływu na nowozakładany biznes. Wybór sposobu działania w Polsce, struktury korporacyjnej, form zatrudnienie determinuje bowiem obowiązki podatkowe czy inne administracyjne koszty. Ważne jest także zrozumienie, iż w Polsce, dla przyszłych klientów/ odbiorców szczególnie firm IT będzie istotne zabezpieczenie własności intelektualnej i ochrona prywatności. Decyzje, które podejmuje nowy przedsiębiorca w Polsce już na danym początku mogą w istotny sposób zaważyć na sukcesie jego biznesu. EY mając na pokładzie doświadczonych ekspertów z wielu dziedzin zarówno prawników, doradców podatkowych, ekspertów w dziedzinie zatrudnienia jest w stanie w sposób kompleksowy zbudować optymalny model działania i pomóc budować zaufanie na rynku.
Justyna Wilczyńska-Baraniak
EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Associate Partner, Adwokat

Doradztwo podatkowe

Pomoc udzielana przez specjalistów EY dotyczy podstawowych informacji na temat prawa podatkowego w Polsce oraz bieżącego doradztwa podatkowego dla podmiotów zagranicznych.

Doradztwo imigracyjne

W ramach wsparcia zagraniczni przedsiębiorcy otrzymują asystę przy uzyskaniu dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców, a także w zakresie relokacji pracownika do Polski.

Usługi skalowania biznesu - EYnovation

Zespół EYnovation udziela wsparcia na ostatnim etapie programu, kiedy zagraniczne przedsiębiorstwo ma już większość formalności za sobą. Pojawiają się wtedy wyzwania związane z rozwojem przedsiębiorstwa na nowym gruncie.

Program "Soft Landing" został stworzony we współpracy z naszymi partnerami w celu wsparcia zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą budować i rozwijać swój biznes w Polsce. Spółki, które dołączą do programu, otrzymają od nas nie tylko wsparcie w zakresie zarejestrowania działalności w Polsce oraz zdobędą wiedzę w zakresie prawa migracyjnego i podatkowego, ale również zostaną włączeni w ekosystem polskich przedsiębiorców, będą mogli nawiązać wartościowe kontakty z funduszami VC, organizacjami i instytucjami wpierającymi polskie startupy, potencjalnymi klientami i partnerami. Oferta jest skierowana do wszystkich spółek zagranicznych, a nabór do programu jest ciągły.
Krzysztof Witkowski
EY Polska, Lider EYnovation, Associate Partner

Podsumowanie

Nabór do programu jest ciągły. Zgłaszają się do niego głównie spółki technologiczne, z branży IT. Są to zarówno małe kilkuosobowe startupy, jak i większe podmioty liczące 40- 50 pracowników. Duża część uczestników pochodzi z Europy Wschodniej, zwłaszcza z Białorusi i Ukrainy. Program wciąż kształtuje się i dostosowuje do potrzeb jego uczestników, którzy mogą liczyć na elastyczność konsultantów oraz ich spersonalizowane podejście. Spółki które ukończą program mogą liczyć na dalsze wsparcie i partnerstwo EY Polska.

Informacje

Autorzy
Krzysztof Witkowski

EY Polska, Lider EYnovation, Associate Partner

Doradca z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i innowacji. Prywatnie mąż i ojciec. Prawdziwy kibic piłkarski oraz fan podróży.

Olena Kolikhova

EY Innovation Manager

Pasjonatka innowacyjności i przedsiębiorczości, ekspertka w zakresie nowoczesnych technologii dla biznesu. W EY odpowiada za współpracę z najbardziej innowacyjnymi spółkami oraz funduszami Venture Cap

Kontakt

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami.