NIS2: wyzwania i szanse dla przedsiębiorców

NIS2: wyzwania i szanse dla przedsiębiorców

Sprawdź, jak wprowadzić zmiany w swojej organizacji, dostosowując się do wymogów dyrektywy.

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Lokalizacja EY Polska, Rondo ONZ 1, Warszawa, Mazowieckie, 00-124, PL

Czas 09:30 - 14:30

Rejestracja zamknięta

NIS2, czyli Druga Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informacyjnych, stanowi europejski ramowy akt prawny mający na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Celem NIS2 jest zapobieganie incydentom cybernetycznym oraz zwiększenie zdolności reagowania na takie zdarzenia w przypadku ich wystąpienia. Działania podejmowane w ramach NIS2 obejmują m.in. wymagania dotyczące identyfikacji i klasyfikacji operatorów usług istotnych dla społeczeństwa oraz obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa cybernetycznego do odpowiednich organów.

W październiku upływa termin na wdrożenie dyrektywy NIS2 przez państwa UE. Organizacje mają więc coraz mniej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów dot. cyberbezpieczeństwa. W Polsce projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję, podczas której odpowiemy m. in. na następujące pytania:

  • czym jest i co zmienia dyrektywa NIS2
  • jaki jest zakres regulacji
  • które podmioty są objęte dyrektywą
  • jakie są obowiązki i odpowiedzialność prawna wynikające z NIS2
  • jak uregulowano kwestię nadzoru i egzekucji
  • jakie realne wyzwania związane z NIS 2 pojawiają się u naszych klientów
  • jakie rozwiązania proponujemy

Do kogo adresowane jest wydarzenie? 

Zapraszamy członków zarządów, przedstawicieli działów IT, bezpieczeństwa, compliance/prawnych, podmiotów działających w sektorach objętych dyrektywą NIS2.

Agenda:

09.30 – 10.00 - Rejestracja

10.00 – 10.20 - Powitanie, prezentacja IBCS Poland & EY

10.20 – 11.20 - Implementacja dyrektywy NIS2 w przedsiębiorstwie

11.20 – 11.40 - Przerwa kawowa

11.40 – 13.00 - Warsztaty eksperckie: EY, IBCS Poland, Extreme Networks

Podczas warsztatów zaprezentujemy przykłady i rozwiązania w obszarze NIS2 z perspektywy zarówno compliance, jak i technologicznej oraz zderzymy i zweryfikujemy te podejścia. Wyciągniemy również pierwsze wnioski do zaprezentowanego projektu ustawy, który obecnie jest na etapie konsultacji.

13.00 – 13.20 - Przerwa kawowa

13:20 – 13:50 - Podsumowanie konferencji

13:50 – 14:40 - Lunch

Prelegenci:

Kamil PszczółkowskiAdam Lisowski (EY)

Marcin BobowskiMarek GroszkowskiJerzy Machał (IBCS Poland)

Kamil Śliwski/Marcin Laskowski/Piotr Szołkowski (Extreme Networks)

Partner wydarzenia

Portal Prawny NIS2

Portal dla Twojej organizacji do Świata NIS2! 

 

Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.