Informacja prasowa

23 lut 2022 Warszawa, PL

Raport EY: do 2035 roku liczba pojazdów elektrycznych w Europie wzrośnie z 5 do 130 milionów. Co zrobić by sieć elektroenergetyczna to wytrzymała?

Przygotowany wspólnie przez EY oraz Eurelectric raport – Can utilities turn EVs into a grid asset? – wskazuje, że w ubiegłym roku 1 na 5 sprzedanych w Europie pojazdów miał napęd elektryczny. To jednak dopiero zalążek elektromobilnej rewolucji. W opinii ekspertów do 2030 roku liczba zeroemisyjnych pojazdów zwiększy się z 5 do 65 milionów, aby w przeciągu kolejnych pięciu lat się podwoić - do 130 mln aut. Stwarza to bezprecedensowe wyzwanie dla sieci elektroenergetycznej, gdyż do 2035 roku konieczne będzie stworzenie aż 65 milionów stacji ładowania. Największym wyzwaniem nie będzie jednak sam pobór energii, a nieprzewidywalność w zakresie sposobu ładowania pojazdów elektrycznych.

Kontakt dla mediów
Rafał Olak

EY Polska, Media Officer

Łączy ludzi którzy wiedzą, z tymi którzy chcą się dowiedzieć

Przygotowany wspólnie przez EY oraz Eurelectric raport – Can utilities turn EVs into a grid asset? – wskazuje, że w ubiegłym roku 1 na 5 sprzedanych w Europie pojazdów miał napęd elektryczny. To jednak dopiero zalążek elektromobilnej rewolucji. W opinii ekspertów do 2030 roku liczba zeroemisyjnych pojazdów zwiększy się z 5 do 65 milionów, aby w przeciągu kolejnych pięciu lat się podwoić - do 130 mln aut. Stwarza to bezprecedensowe wyzwanie dla sieci elektroenergetycznej, gdyż do 2035 roku konieczne będzie stworzenie aż 65 milionów stacji ładowania. Największym wyzwaniem nie będzie jednak sam pobór energii, a nieprzewidywalność w zakresie sposobu ładowania pojazdów elektrycznych. 

W skali Europy rozwój elektromobilności już przekroczył wstępne przewidywania. Eksperci EY szacują jednak, że stoimy dopiero na początku drogi. W przeciągu kolejnych lat liczba samochodów elektrycznych wzrośnie z obecnych 5 milionów do 65 mln (w 2030 r.) i 130 mln (w 2035 r). 

- Skokowy przyrost sprzedaży pojazdów zeroemisyjnych będzie możliwy z kilku powodów. Przede wszystkim należy wskazać na regulacje ogłaszane zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich. Jasno wskazują one, że w perspektywie najbliższych dekad można spodziewać się wygaszania produkcji aut spalinowych. Wymusiło to zmianę strategii koncernów motoryzacyjnych, które co chwila prezentują nowy zeroemisyjny model. Wpływa to w efekcie na skalę, dzięki której komponenty – a zwłaszcza baterie – są coraz tańsze. Sprawia to, że łączne koszty zakupu i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym i spalinowym przechylają się na korzyść tej pierwszej grupy – mówi Michał Lesiuk, Partner EY, Lider Sektora  Produkcja Przemysłowa i Mobilność.

Czy sieć to wytrzyma?

Wzrost pojazdów elektrycznych na drogach w naturalny sposób przekłada się na wyzwania dla infrastruktury. Raport EY wskazuje, że tylko do 2035 r. potrzebnych będzie łącznie 65 milionów punktów ładowania, z czego ponad 9 mln stanowić będą stacje ogólnodostępne.  

Jednocześnie, na przestrzeni kolejnych lat, należy spodziewać się wzrostu rozwarstwienia w dostępie do infrastruktury. W opinii ekspertów do 2035 roku 60% punktów ładowania będzie znajdować się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Niderlandach i Hiszpanii. Dodatkowe 10% rozlokowane będzie w Polsce, Szwecji, Portugalii oraz Danii. W efekcie 70% europejskiej infrastruktury dostępne będzie na terytorium tylko 10 krajów.  

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

W naturalny sposób przełoży się to na wzrost zapotrzebowania na energię, która wg. szacunków będzie rosnąć o 30% rocznie, osiągając do końca dekady poziom 200TWh. Raport wskazuje jednak, że jakiekolwiek zagrożenia w obszarze stabilności sieci nie będzie pochodziło ze wzmożonego zapotrzebowania, ale milionów pojazdów elektrycznych które będą ładowały się w jednym momencie. 

Eksperci EY wskazują, że to właśnie sieć stanie się „wąskim gardłem” jeśli szczyt zapotrzebowania na energię przez pojazdy zeroemisyjne przypadnie na ten sam okres, co ogólny szczyt zapotrzebowania na prąd. Analiza sześciu najpopularniejszych metod ładowania prowadzi do wniosku, że  do 2035 roku szczytowe obciążenie wzrośnie z 21% do 90%, a wykorzystanie sieci energetycznej z 19% do 80%. Specjaliści z EY w szczególności wskazują na możliwe 86% wzrost zapotrzebowania w czasie szczytu w blokach mieszkalnych i 90% w obszarze autostrad zdominowanych przez stacje szybkiego i superszybkiego ładowania. Wymagać to więc będzie znaczącej modyfikacji sposobu ładowania i zmianę podejścia „podłącz i zapomnij”. 

W jaki sposób należy przystosować się do nowej ery elektromobilności?

- Samochody elektryczne nie przeciążą sieci. Niemniej 65 milionów punktów ładowania będzie stanowiło wyzwanie. W jego rozwiązaniu pomoże cyfryzacja, przede wszystkim w postaci inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Udostępniane w ten sposób zaawansowane dane umożliwią operatorom niezwykle szczegółową analizę obecnych oraz przyszłych potrzeb i odpowiednie alokowanie zasobów. Należy również pamiętać o rozwoju innych rozwiązań takich jak domowe magazyny energii czy technologia vehicle-to-grid – dodaje Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Działu Energetyki w Polsce i regionie CESA, ekspert zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Obecnie europejska sieć publicznych stacji ładowania nie rośnie w tempie mogącym zaspokoić przewidywany rozwój sektora samochodów elektrycznych. Wynika to przede wszystkim z opóźnienia z uzyskaniem pozwoleń na otwarcie nowych punktów ładowania, a następnie ich instalacji i odbioru technicznego. Dodatkowo brak porozumienia pomiędzy konkretnymi dostawcami energii np. w obszarze ujednolicenia standardu opłat znacząco utrudnia proces ładowania aut.  

Sytuacja staje się o wiele bardziej optymistyczna, gdy pod uwag weźmiemy pojawiające się na rynku nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz narzędzia do zaawansowanej analizy danych. Raport wskazuje, że ich umiejętne wykorzystanie umożliwi ograniczenia zapotrzebowania na energię w czasie szczytu pomiędzy 7 a 21 procent. 

Będzie to możliwe m.in. dzięki rozbudowaniu funkcjonalności samych samochodów elektrycznych. Przykładowo technologia vehicle-to-grid zmienia je w banki energii „na kółkach”, które za dnia mogą zasilać dom w niezbędną energię elektryczną, a nocą gdy zapotrzebowanie spada, pobierać ją z sieci za pośrednictwem domowego gniazdka. Innym rozwiązaniem mogą być panele fotowoltaiczne połączone z magazynami energii, które zasilać będą punkty ulokowane przy autostradach i trasach szybkiego ruchu, gdzie występują braki w sieci o mocy wystarczającej do zasilenia stacji szybkiego ładowania. Rozwiązaniami, które znajdują się w fazie testów jest np. ładowanie bezprzewodowe pojazdów w trakcie jazdy. 

W efekcie autorzy raportu opracowali 6 długoterminowych rekomendacji dla rozwoju elekromobilności:

  • Ostrożne planowanie inwestycje w obszarze rozwoju sieci i cyfryzacji usług, zgodne z przewidywanym wzrostem segmentu samochodów elektrycznych
  • Uproszczenie procedur związanych z instalacją infrastruktury ładowania
  • Stworzenie szybszych i tańszych przyłączeń do sieci ładowarek pojazdów elektrycznych
  • Stabilność infrastruktury ładowania będzie kluczowa w zdobyciu zaufania kierowców
  • Każdy publicznie dostępny punkt ładowania powinien być podłączony do „inteligentnej” sieci
  • Należy ujednolicić standardy korzystania i płatności we wszystkich sieciach oferujących ładowanie pojazdów elektrycznych 

Więcej informacji o raporcie: power-sector-accelerating-e-mobility-2022-ey-and-eurelectric-report.pdf

O raporcie

Analiza przeprowadzona przez EY i Eurelectric oparta jest na  rozmowach z wiodącymi przedstawicielami branży samochodowej, energetycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego, producentami akumulatorów, firm zarządzających flotą samochodową, firm leasingowych i przedstawicieli stacji ładowania. Zestawia analizy i opinie identyfikując kluczowe obszary przynoszące wzrost wartości systemu elektromobilności i przedstawia szereg rozwiązań, które powinny zostać wdrożone, by go upowszechnić.

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe