Informacja prasowa

12 kwi 2022 Warszawa, PL

EY i COWI badają jak powinien rozwijać się transport intermodalny w Polsce

Polityka Unii Europejskiej coraz większy nacisk kładzie na rozwój transportu intermodalnego. Odzwierciedleniem tego podejścia jest decyzja Polski o kontynuacji rozwoju sektora transportu intermodalnego w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. W efekcie, na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EY oraz COWI przeprowadzają analizę form wsparcia dla tego obszaru. Zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w ankiecie do 22 kwietnia. Wnioski zostaną następnie przekazane do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów pomocowych.

Kontakt dla mediów
Rafał Olak

EY Polska, Media Officer

Łączy ludzi którzy wiedzą, z tymi którzy chcą się dowiedzieć

Polityka Unii Europejskiej coraz większy nacisk kładzie na rozwój transportu intermodalnego. Odzwierciedleniem tego podejścia jest decyzja Polski o kontynuacji rozwoju sektora transportu intermodalnego w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. W efekcie, na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EY oraz COWI przeprowadzają analizę form wsparcia dla tego obszaru. Zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w ankiecie do 22 kwietnia. Wnioski zostaną następnie przekazane do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów pomocowych.

Rozwój transportu intermodalnego jest tożsamy z ekologicznymi celami stawianymi przez Unię Europejską. Poprzez przesunięcie przewozu towarów z dróg na tory zredukowany zostanie ślad węglowy, a także towarzyszące całemu procesowi koszty zewnętrzne. Polityka środowiskowa na poziomie Wspólnoty wpływa na działania podejmowane w Polsce. Najlepszym potwierdzeniem jest zakładana kontynuacja w naszym kraju wsparcia dla transportu intermodalnego w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027.

W ramach wsparcia dla tego procesu EY wspólnie z COWI realizują na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego badanie pt. Analiza optymalnych form wsparcia dla transportu intermodalnego. Wnioski zostaną przekazane do podmiotów administracji publicznej w Polsce odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów pomocowych w obszarze transportu. 

W ramach badania, które prowadzone jest do 22 kwietnia, wszystkie podmioty działające w sektorze transportu intermodalnego, logistyki lub spedycji mogą wyrazić swoje spostrzeżenia i opinie. Zebrane wnioski umożliwią przygotowanie rekomendacji rozwijających politykę zrównoważonego transportu w Polsce, a co za tym idzie wsparcie instytucji publicznych w przygotowaniu programów wydatkowania funduszy UE na lata 2021-2027 odzwierciedlających realne wymagania sektora. 

Anonimowa ankieta dostępna jest pod adresem - https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_a5UQ3vZMtYawN4a

- Przygotowywana analiza jest szczególnie ważna z racji bieżących uwarunkowań wynikających m.in. z rosnących cen ropy oraz polityki unijnej promującej zrównoważony transport. W określonych okolicznościach transport intermodalny może być nie tylko bardziej przyjazny środowisku, ale również bardziej efektywny i opłacalny. Poprzez udział w ankiecie firmy działające w sektorze transportu intermodalnego zyskują możliwość wyrażenia opinii, a co za tym idzie wsparcia procesu wypracowującego rozwiązania, które w jak najbardziej efektywnym stopniu odpowiadają na realne wyzwania rynku – mówi Maciej Ziomek, Lider Doradztwa w sektorze Transportu i Infrastruktury, EY Polska. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe