Czy nowe technologie na rynku nieruchomości mogą przynosić zyski powyżej kosztów inwestycji?

8 min. czytania 16 paź 2019
Powiązane tematy Nieruchomości Technologia

Pokaż załączniki

 • Venture capital funding points to hottest concepts in built-world tech (pdf)

Aktywność funduszy venture capital w sektorze nieruchomości przyspiesza rozwój rynku innowacyjnych technologii w branży nieruchomości.

Do branży nieruchomości komercyjnych od dawna przylgnęła opinia, że zdecydowanie nie nadąża za współczesnym światem nowych technologii, a jej funkcje pozostają w tyle w porównaniu z rozwojem i postępem technologicznym w innych branżach.

Jednak w ciągu ostatnich 10 lat pojawienie się nowej grupy przedsiębiorców na rynku nieruchomości związanych z inwestycjami venture capital przyczyniło się do powstania nowego globalnego ruchu w branży nieruchomości, który nie tylko zmienia postrzeganie rynku nieruchomości, ale może również go przeobrazić.

Branża innowacyjnych technologii w sektorze nieruchomości jest tak nowa, że nadal nie istnieje jedna ustalona nazwa dla niej. Tutaj określamy ją jako rynek „built-world tech”. Inni używają terminu „PropTech” (od property technology).

Eksplozja nowych technologii dla sektora nieruchomości na rynku sprawiła, że wiele firm z tej branży jest przytłoczonych możliwościami wyboru i nie rozumie dobrze korzyści wynikających z wdrożenia dostępnej technologii.

W publikacji „Venture capital funding points to hottest concepts in built-world tech”, EY wraz z CRETech, jedną z największych firm analitycznych w obszarze innowacyjnych technologii w branży nieruchomości, starają się wyjaśnić, o co chodzi w tym nowopowstałym rynku. Wskazujemy, skąd płyną inwestycje, informujemy o aktualnych trendach i wiodących start-upach według inwestycji kapitałowych, a także przedstawiamy niektóre wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii na rynku nieruchomości.

Poniżej znajduje się podsumowanie naszego raportu, którego pełna wersja jest również dostępna w sekcji z materiałami na tej stronie.

Ewolucja innowacyjnych technologii w branży nieruchomości

Od 2015 r. społeczność venture capital (VC), która uznała, że branża nieruchomości oferuje intratne możliwości w zakresie wdrażania nowych technologii, zainwestowała w built-world tech 75,2 mld dolarów. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. fundusze VC zainwestowały 24,6 mld USD., co oznacza, że rok 2019 jest pod tym względem rekordowy. 

Podkreśla to coraz większe zainteresowanie rozwijającym się sektorem innowacyjnych technologii w branży nieruchomości oraz potrzebę zrozumienia przez właścicieli nieruchomości, w jaki sposób ten rynek się rozwija i jakie możliwości oferuje w zakresie transformacji branży.

Inwestycje kapitałowe

72,5b USD

Kwota inwestycji w innowacyjne technologie w branży nieruchomości od 2015 roku.

Gdy rynek innowacyjnych technologii w branży nieruchomości zwrócił na siebie uwagę społeczności VC, początkowo pojawiły się obawy, że start-upy na nowo zdefiniują podstawy działalności na rynku nieruchomości (tak jak wtedy, gdy nowe modele biznesowe przyczyniły się do zmian w branży hotelarskiej i taksówkowej). Jednak rynek innowacyjnych technologii w branży nieruchomości rozwija się, ponieważ start-upy skoncentrowały się na poszukiwaniu rozwiązań niektórych z największych problemów dla tradycyjnych podmiotów, w ten sposób uzupełniając ich działalność, a nie definiując ją na nowo.

Ponadto te start-upy w coraz większym stopniu koncentrują się na oszczędnościach i rentowności, co pozwoli zwiększyć zwrot z inwestycji dla właścicieli nieruchomości. To świetna okazja dla właścicieli nieruchomości, którzy podejmą wyzwanie.

Przewidujemy, że w 2020 r. pojawi się wiele firm, które zdecydują się na ten krok, m.in. fundusze venture capital zainteresowane nowymi możliwościami. W rezultacie możemy spodziewać się wzrostu liczby tur finansowania oraz wartości transakcji.

 

 

Aktywność VC rozłożona na czynniki pierwsze

Aby wyjaśnić nieco sytuację na rynku innowacyjnych technologii w branży nieruchomości, podzieliliśmy ten rynek na osiem głównych obszarów i zbadaliśmy przepływy VC w każdym z nich, aby ustalić, gdzie dokonywane są inwestycje. Na podstawie dostępności kapitału i zainteresowania tym rynkiem można uznać, że inwestycje podmiotów zainteresowanych tą branżą stanowią zasadny przybliżony wskaźnik najbardziej opłacalnych technologii.

Rankingi według przepływu kapitału prezentują ciekawy obraz rynku i wskazują, dokąd płyną pieniądze.

 1. Nieruchomości i finanse
 2. Powierzchnie elastyczne
 3. Zarządzanie
 4. Internet rzeczy i inteligentne budynki
 5. Budownictwo
 6. Analityka danych
 7. Wizualizacja
 8. Doświadczenia najemcy

Szczegółowe informacje na temat każdego obszaru można znaleźć w pełnym raporcie w rozdziale „Verticals by Funding”.

Liderzy

Spośród ośmiu kategorii największe finansowanie otrzymują obszary "nieruchomości i finanse" oraz "powierzchnie elastyczne" - w każdym z nich kwota inwestycji wynosi ponad 20 mld dol.

Dostrzegamy jednak, że te dwa obszary rozwijają się w odmienny sposób. Chociaż łączne wolumeny inwestycji są podobne, w obszarze „nieruchomości i finanse” liczba transakcji obejmujących zaangażowany kapitał jest ponad siedmiokrotnie wyższa, podczas gdy średnie wyceny przedsiębiorstw są znacznie niższe.

Na pierwszy rzut oka obszar „nieruchomości i finanse” wydaje się być nieskonsolidowany, z wieloma stosunkowo niewielkimi transakcjami w zakresie finansowania różnorodnych rozwiązań. Nie oznacza to jednak, że nie ma tu liderów i dojrzałych rozwiązań. Dojrzałe rozwiązania z pewnością istnieją w segmencie nieruchomości i finansów, jednak wciąż jest to zróżnicowany obszar z wyjątkowo wieloma potencjalnymi wyzwaniami, w którym VC mogą inwestować w zakresie pośrednictwa, platform pośrednictwa, rozwiązań inwestycyjnych i blockchain.

Na co warto zwrócic uwagę?

Do tej pory start-upy w obszarze „wizualizacja” pozyskały stosunkowo niewielki kapitał — tylko 0,7 mld USD w ramach 222 transakcji — jednak średnia wycena w tym obszarze jest bardzo wysoka. Chociaż inwestorzy dopiero teraz zaczynają wykorzystywać możliwości w tym obszarze, już widać liderów - 43% z zainwestowanych 700 mln dolarów to kapitał zaledwie pięciu firm.

Możliwości w zakresie usprawnienia działalności dla właścicieli i zarządców nieruchomości można znaleźć w każdym  obszarze. Są to m.in. możliwość pozyskania bardziej dokładnych danych, pozyskiwanie i  zatrzymywanie najemców w celu obniżenia kosztów, usprawnienie działalności i stałe korzyści związane z inwestycjami w firmy technologiczne. Zdolność właściciela lub zarządcy nieruchomości do agregowania tych korzyści stanowi  pozytywny sygnał dla dalszego procesu wdrażania.

Możliwości w zakresie usprawnienia działalności dla właścicieli i zarządców nieruchomości można znaleźć w każdym obszarze – począwszy od możliwości pozyskania dokładniejszych danych, poprzez pozyskiwanie najemców, aż po usprawnienie działalności.

Wizja przyszłości

Chociaż ten rynek jest wciąż stosunkowo młody, przewidujemy, że wraz z jego dojrzewaniem pojawi się szereg wyraźnych tendencji w zakresie rozwoju aktywności VC w sektorze innowacyjnych technologii w branży nieruchomości:

 1. Dane i informacje są najważniejsze. Sztuczna inteligencja i automatyzacja będą z czasem stopniowo wpływać na właścicieli/zarządców nieruchomości.
 2. Przyszłość zależy od zwrotu z inwestycji. Start-upy mają świetną okazję do budowania platform w celu zapewnienia właścicielom i zarządcom nieruchomości większego zwrotu z inwestycji. 
 3. Wypatruj nowych liderów. Wiele start-upów osiągnęło punkt krytyczny i rozpoczęło starania o to, by przejęły je inne firmy.
 4. Właściciele/zarządcy nieruchomości stają się bezpośrednimi nabywcami. Wielu z nich ocenia bieżące procesy i problemy, mając na uwadze narzędzia, które mogą wspomóc ich działalność, obniżyć koszty i zwiększyć rentowność.
 

Chociaż wiele obecnie istniejących technologii umożliwiło zwiększenie wydajności lub zapewniło nowe informacje, nie odbiło się to jeszcze zbytnio na zwrocie z inwestycji. Jest to szczególny problem dla start-upów i ich ofert, jednak przewidujemy, że kolejna fala rozwiązań uwzględni zwrot z inwestycji w znacznie większym stopniu.

Podobnie przewidujemy wiele możliwości zbliżenia między branżą innowacyjnych technologii i sektorem nieruchomości. Gdyby niektórzy z najlepszych właścicieli nieruchomości przyszłości rozpoczęli działalność w branży innowacyjnych technologii dla rynku nieruchomości, mogą mieć szansę na wdrożenie swoich technologii w ramach własnego portfela. Jeśli będzie to miało istotny wpływ na zwrot z inwestycji, może to oznaczać bardziej efektywną własność i zarządzanie.

Wiele innych trendów, np. nowe modele biznesowe, finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) w zakresie konsorcjalnych okazji inwestycyjnych oraz rosnąca popularność „co-livingu” również będzie miało duży wpływ na sposób inwestowania kapitału w całym sektorze.

 

Budowa trwałego modelu

Zasadniczo aktywność VC na rynku innowacyjnych technologii w branży nieruchomości definiują dwie dynamiki. Z jednej strony jest to rynek, który rozwija się dzięki ogromnemu napływowi kapitału. Z drugiej strony wdrażanie technologii (choć widoczne) nie nadąża za tym napływem inwestycji.

Są trzy główne przeszkody na drodze między większymi inwestycjami VC a wdrożeniem, których wyeliminowanie może przyczynić się do przeobrażenia branży nieruchomości:

 1. Infrastruktura: właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy chcą rozwiązywać swoje problemy w zakresie działalności i poziomu zysków za pomocą technologii, muszą zatrudnić odpowiednich specjalistów, przeanalizować procesy i funkcje, w przypadku których korzyści osiągnięte dzięki nowym technologiom będą największe, i opracować strategie, które zaspokoją te potrzeby. Firmy mogą to zrobić, zapoznając się bardziej szczegółowo z istniejącymi rozwiązaniami i zatrudniając odpowiednich specjalistów w celu ich wdrożenia.
 2. Brak rozwiązań z jednego źródła: w przypadku dostawców poziom wdrażania może być wyższy, jeśli start-upy zastanowią się nad stworzeniem połączonych kompleksowych rozwiązań w celu odpowiedzi na szereg wyzwań i potrzeb. Nabywcy z naszej branży nie zawsze reagują, gdy nie do końca wiedzą, jakie zyski mogą osiągać, jednak innowacje mają charakter przyrostowy, a firmy muszą udowodnić, że ich rozwiązania można dostosowywać i że są one w miarę trwałe.
 3. Zwrot z inwestycji: w ostatecznym rozrachunku to właśnie o to chodzi wszystkim firmom z branży nieruchomości komercyjnych, bez względu na ich wielkość. W obecnych ofertach produktowych trudno się dopatrzeć wielu wymiernych korzyści finansowych z inwestycji, takich jak możliwość ograniczenia kosztów lub wzrostu przychodów. Jednak z upływem czasu, dzięki wdrażaniu coraz większej liczby technologii i pomiarowi wyników a także lepszej identyfikacji potrzeb rynku zostanie ustanowiony bardziej definitywny związek między produktem a zwrotem z inwestycji.

Mimo, że oczywiście nadal istnieje wiele nierozwiązanych problemów, obecna dynamika postępu wskazuje, że dzięki rynkowi innowacyjnych technologii w branży nieruchomości, ten sektor wkracza w nową ekscytującą erę,— czemu przyglądamy się z dużym zainteresowaniem.

Podsumowanie

Zdaniem wielu branża nieruchomości komercyjnych od dawna nie nadąża za nowinkami technicznymi i powoli reaguje na przełomowe rozwiązania, które zrewolucjonizowały inne branże. Jednak, biorąc pod uwagę, że inwestycje venture capital w „innowacyjne technologie w branży nieruchomości” są na najwyższym dotychczasowym poziomie, jak firmy z branży nieruchomości mogą sensownie wykorzystywać nowe technologie i szanse, by przyczyniły się one do ich transformacji?Pobierz plik PDF.

Informacje

Powiązane tematy Nieruchomości Technologia
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)