RECAI 62: Burzliwy okres w sektorze morskiej energetyki wiatrowej może zmienić sposób budowy i finansowania dużych projektów energetycznych w przyszłości.

Autorzy
Arnaud de Giovanni

EY Global Renewables Leader

Future-focused thinker with over two decades of experience guiding power and utilities businesses through transformation.

Ben Warren

Partner, Renewables Corporate Finance, Ernst & Young LLP

Adviser on procurement, regulatory policy and mergers and acquisitions across the entire energy, waste and water value chains.

Kontakt lokalny

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

13 min. czytania 29 lis 2023

Pokaż załączniki

 • RECAI 62 report – November 2023

 • RECAI 62 Top 40 ranking – November 2023

 • RECAI 62 Normalized index ranking – November 2023

 • RECAI 62 PPA Index – November 2023

  Pobierz 124 KB

RECAI 62: Burzliwy okres w sektorze morskiej energetyki wiatrowej może zmienić sposób budowy i finansowania dużych projektów energetycznych w przyszłości.

Artykuł ten stanowi podsumowanie 62. edycji rankingu RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index).

Pobierz pełną wersję raportu [EN]

W skrócie
 • Po latach sukcesów morska energetyka wiatrowa znajduje się na rozdrożu swojego rozwoju, ponieważ rosnące koszty i problemy związane z łańcuchem dostaw zmuszają developerów do ponownej oceny projektów.
 • Zaskakujące wyniki ostatnich aukcji kontraktów na całym świecie sugerują, że przy ocenie ofert należy brać pod uwagę czynniki inne niż cena.
 • Rządy muszą zapewnić regularny napływ nowych projektów oraz dostosować dotacje i budżety do zmian rynkowych, tak aby deweloperzy mogli uzyskać odpowiedni zwrot z inwestycji.

Pierwszy w historii globalny przegląd działań i wsparcia na rzecz klimatu zakończy się na Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP 28), która odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach od 30 listopada do 12 grudnia.

Pięcioletni proces umożliwi rynkom i interesariuszom wspólne ocenić, gdzie czynią postępy w realizacji celów Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu. Nie jest to jednak jedynie rutynowa kontrola. Przegląd należy traktować jako „czas na korektę kursu” – mówi Sekretarz Wykonawczy ONZ ds. Zmian Klimatu Simon Stiell – możliwość przyspieszenia ambicji klimatycznej.1[DAPS1]

Ambicja taka jak kampania 3xRenewables, którą kieruje Global Renewables Alliance (GRA) i której sygnatariuszem jest EY, wzywa światowych liderów do potrojenia światowych mocy w zakresie energii odnawialnej do 11 000 GW do 2030 roku.

Technologie, które mogą potencjalnie osiągnąć taki  wzrost, będą również omawiane na konferencji COP28, a w tej edycji rankingu RECAI szczegółowo przyjrzymy się morskiej energetyce wiatrowej, dla której być może właśnie nadszedł „czas na korektę kursu”.

Morska energetyka wiatrowa, często wskazywana jako najbardziej zbliżona do zrównoważonej formy wytwarzania energii, będzie kluczowa dla globalnej dekarbonizacji, ale doświadczyła trudnych 12 miesięcy. Często uważane za najbliższe obecnie źródło zrównoważonej generacji energii podstawowej, energia wiatru morskiego będzie kluczowa dla globalnej dekarbonizacji, ale miała trudne 12 miesięcy.

Przeczytaj w RECAI 62:

 1. Analiza: Realia gospodarcze mogą spowodować zmianę kierunku wiatru
 2. Najważniejsze wydarzenia: Przegląd informacji dotyczących odnawialnych źródeł energii z całego świata
 3. Indeks znormalizowany: Prezentacja rynków osiągających wyniki powyżej oczekiwań ze względu na wielkość ekonomiczną
 4.  Korporacyjne umowy PPA nadal prezentują zróżnicowany obraz globalny

Newsletter EY - Sustainability Flash

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki

Subskrybuj

(Chapter breaker)
1

Rozdział 1

Analiza: Realia gospodarcze mogą spowodować zmianę kierunku wiatru

Jeżeli morska energetyka wiatrowa ma odegrać swoją rolę w dekarbonizacji świata, konieczna jest zmiana podejścia.

Sektor morskiej energetyki wiatrowej znajduje się w kluczowym punkcie globalnego rozwoju, a zmiany wiszą w powietrzu. Sektor ten, powszechnie uważany przez ostatnie 30 lat za bezprecedensowy sukces, stoi obecnie przed największym wyzwaniem.

Problemy związane z łańcuchem dostaw spowodowały wzrost globalnych kosztów projektów o 39% od 2019 roku.2 Projekty w zaawansowanej fazie rozwoju są opóźniane, a nawet anulowane przez deweloperów, którzy twierdzą, że zwiększone koszty sprzętu i budowy oznacza, że nie są w stanie uzyskać zwrotu z inwestycji. W ciągu następnej dekady inflacja kosztowa może zwiększyć wydatki inwestycyjne sektora morskiej energetyki wiatrowej (z wyłączeniem Chin) o ok. 6,5 mld USD.3

Nieustanne dążenie do tego, aby turbiny były tańsze i większe, oznacza, że łańcuch dostaw nie ma czasu na odzyskanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej zanim pojawi się dalsze zapotrzebowanie. Zwiększa to koszty działalności badawczo-rozwojowej, siły roboczej i jednostek pływających oraz wprowadza ryzyko i niestabilność w sektorze. Sytuację pogłębiły brak równowagi w łańcuchu dostaw w związku z pandemią Covid-19 i wojna na Ukrainie, które wywołały niepewność co do ekonomiki projektów.

Niepewność tę odzwierciedlają ostatnie aukcje na sprzedaż zrównoważonej energii. Piąta runda alokacji w Wielkiej Brytanii we wrześniu – z wykorzystaniem modelu kontraktów różnicowych (Contract for Difference, CfD) do ustalenia ceny sprzedaży energii elektrycznej – nie przyciągnęła ani jednego oferenta na morską energię wiatrową. „Cena wykonania” ustalona przez rząd Wielkiej Brytanii nie była wystarczająca, aby skłonić developerów do złożenia oferty.4

Niektóre aukcje dotyczące powierzchni dzierżawnych w Stanach Zjednoczonych również straciły impet. Tereny wschodniego wybrzeża odnotowały rekordowe ceny w lutym 2022 roku, ale ostatnie aukcje dotyczące Zatoki Meksykańskiej cieszyły się bardzo małym zainteresowaniem deweloperów.5

Sektor jednak nie załamał się. Pierwsze dynamiczne aukcje dotyczące morskiej energii wiatrowej w Niemczech, które miały miejsce w lipcu – na prawa do budowy, z zastosowaniem formuły „kup teraz, zapłać później” – przyciągnęły oferty o łącznej wartości 12,6 mld EUR (13,6 mld USD) na projekty na Morzu Północnym i Bałtyckim. Inne rynki również z sukcesem zakończyły przetargi na morską energię wiatrową po rozsądnych cenach, m.in. Irlandia, Holandia i Litwa.

Te kontrastujące wyniki aukcji odzwierciedlają obecne turbulencje w sektorze i staje się coraz bardziej oczywiste, że w kolejnym etapie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej konieczne może być uwzględnienie czynników innych niż cena.

Wyzwaniem – co najmniej do 2035 r. – będzie zabezpieczenie wystarczającej ilości kluczowych materiałów i metali niezbędnych do produkcji turbin. Są one narażone na wysokie ryzyko zakłóceń w dostawach.

„Musimy zdać sobie sprawę, że morska energetyka wiatrowa dojrzała” - mówi Andrew Perkins, Partner, Corporate Finance, Ernst & Young LLP. „Oferentów należy oceniać pod względem ryzyka dostawy, ich biznesplanu, umów dotyczących łańcucha dostaw i bilansu”.

Sektor osiągnął ten punkt zwrotny w momencie, gdy kryzys klimatyczny wymaga pilnego zwiększenia inwestycji, aby zapewnić osiągnięcie globalnych celów zerowej emisji netto. Aby zrealizować prognozy na 2030 rok, na całym świecie trzeba będzie instalować średnio 35 GW mocy rocznie;6 w 2023 roku do tej pory dodano poniżej 9 GW nowej morskiej energii wiatrowej.

Nie ulega wątpliwości, że morska energetyka wiatrowa odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji świata i zaopatrywaniu go w tańszą, bardziej ekologiczną energię elektryczną. Pomoże również w rozwoju ciepłownictwa, produkcji zielonego wodoru i e-mobilności. Wszystko to będzie jednak uzależnione od tego, czy sektor ten zdobędzie wystarczającą ilość kluczowych materiałów i metali niezbędnych do produkcji turbin, które są narażone na wysokie ryzyko zakłóceń w dostawach.

Rządy muszą dostosować się, aby wspierać ten nowy, bardziej niestabilny etap i zapewnić regularny napływ nowych projektów na rynek. Muszą szybko reagować na zmiany rynkowe, dostosowując dotacje i budżety, aby deweloperzy mogli składać oferty.

Wąskie gardła w dostawach turbin i komponentów mogą pojawić się już w 2025 roku ze względu na wpływ amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji (US Inflation Reduction Act, IRA), zwiększone ambicje w Europie, dalszy szybki rozwój w Chinach oraz duże rynki rozwijające się, które przyspieszają wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Istnieją również obawy, że jeżeli łańcuch dostaw zostanie zbudowany wyłącznie w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania na instalacje w 2030 roku, to po roku 2030 popyt będzie niewystarczający.7

Rządy muszą zapewnić regularny napływ nowych projektów i szybko dostosowywać dotacje i budżety do zmian rynkowych w celu złagodzenia ryzyka, które deweloperzy kontrolują w niewielkim stopniu lub wcale, oraz zapewnienia, że deweloperzy mogą realistycznie oczekiwać odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Muszą również znaleźć sposoby na uproszczenie i przyspieszenie procesu wydawania zezwoleń, aby zmniejszyć narażenie na ryzyko w okresie od zawarcia umowy na pobór energii do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Jak mówi Kinga Charpentier, współkierująca zespołem EY Nordics Renewables: „Teraz nastała nowa rzeczywistość. Prognozy wymagają korekty, aby inwestorzy mogli uzyskać odpowiedni zwrot. To zmiana, która nastąpi, ponieważ ludzie nadal będą musieli inwestować kapitał, ale ponowne dostosowanie się rynku może zająć kilka lat”.

Perspektywy długoterminowe dla sektora są „bardzo pozytywne”. Energia odnawialna ma przed sobą niesamowitą drogę rozwoju, aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji, a morska energia wiatrowa odegra w tym ogromną rolę.
Jonathan Cole
CEO of specialist offshore wind developer Corio Generation

W trakcie tego procesu mogą wystąpić pewne straty, ponieważ sektor nadal dojrzewa, lecz nieefektywności zostaną  wyeliminowane a  do obszaru morskiej energetyki wiatrowej wkroczy nowa konkurencja. 

Jonathan Cole, dyrektor generalny specjalistycznego dewelopera morskich farm wiatrowych Corio Generation, uważa, że długoterminowe perspektywy dla sektora są „bardzo pozytywne”. „Energia odnawialna ma przed sobą niesamowitą drogę rozwoju, aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji” - mówi - „a morska energia wiatrowa odegra w tym ogromną rolę”.

Morska energetyka wiatrowa dojrzewa i jeżeli podmioty w tym sektorze będą w stanie regulować tempo postępu technologicznego w celu wykorzystania korzyści skali, myśleć o wartości, a nie o kosztach i, co najważniejsze, łączyć politykę energetyczną i przemysłową, sektor - i planeta - odniosą korzyści w dłuższej perspektywie.

Czy globalne wiatry zmian popychają morskie farmy wiatrowe w nowym kierunku?

Pobierz raport RECAI 62 (pdf) [EN]

 

(Chapter breaker)
2

Rozdział 2

Najważniejsze wydarzenia: Przegląd informacji dotyczących odnawialnych źródeł energii z całego świata

Australia buduje jeden z największych akumulatorów na świecie, a Polska otrzymuje swój pierwszy projekt morskiej farmy wiatrowej.

Pomimo obecnych problemów związanych z morską energetyką wiatrową, w sektorze tym nadal są prawdziwi zwycięzcy – jak pokazują rankingi RECAI 62. Należą do nich Irlandia (awans o jedno miejsce do pozycji 12), która przyznała ponad 3GW podczas aukcji w czerwcu 2023 roku, oraz Szwecja (awans o trzy miejsca do pozycji 17), która zatwierdziła w tym roku dwie morskie farmy wiatrowe na zachodnim wybrzeżu.

W innych miejscach rankingu Dania (9) i Norwegia (26) awansowały odpowiednio o dwa i pięć miejsc, potwierdzając dobre wyniki rynków skandynawskich, podczas gdy trzy pierwsze pozycje pozostały bez zmian,  z USA, Niemcami i Chinami na czele.

 • Otwórz opis grafiki#Zamknij opis grafiki

  The above interactive graphic includes two separate charts. The first one showing the RECAI top 10 movement in ranking and the second one showing movement in index scores from edition 56, November 2022 to edition 62, November 2023.

Pobierz ranking RECAI Top 40 (pdf), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyników poszczególnych technologii, oraz zapoznaj się z metodologią, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu ustalania rankingu i wyników.

 

 • Otwórz opis grafiki#Zamknij opis grafiki

  The above interactive graphic highlights the most significant developments within 10 of the world’s top 40 markets showing their RECAI ranking and movement compared with the previous RECAI.

(Chapter breaker)
3

Rozdział 3

Indeks znormalizowany

Prezentacja rynków osiągających wyniki powyżej oczekiwań ze względu na wielkość ekonomiczną

RECAI stosuje różne kryteria do porównania atrakcyjności rynków odnawialnych źródeł energii, takie jak skala prac rozwojowych, odzwierciedlające bezwzględną wielkość możliwości inwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zatem indeks w naturalny sposób jest korzystny dla dużych gospodarek. Normalizując produkt krajowy brutto widzimy które rynki osiągają wyniki powyżej oczekiwań ze względu na ich wielkość ekonomiczną. W ten sposób znormalizowany indeks pomaga ujawnić ambitne plany w mniejszych gospodarkach, tworząc atrakcyjne alternatywy dla potencjalnych inwestorów.

normalized recai 62 top 10 ranking global.
(Chapter breaker)
4

Rozdział 4

Korporacyjne umowy PPA nadal prezentują zróżnicowany obraz globalny

Spokojny krajobraz może jednak zostać zakłócony przez rosnące koszty wytwarzania energii i niepokoje geopolityczne.

Rok 2023 był trudnym rokiem dla umów zakupu energii (PPA), ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw celuje w nowe transakcje, a opóźnienia w łańcuchu dostaw, sieci i wydawaniu pozwoleń w dalszym ciągu utrudniają postęp na wielu rynkach.

Mimo to, w Europie do końca września podpisano umowy PPA na łączną moc 7,1 GW (więcej niż całkowite 6,6 GW w 2022 roku), a rekord z 2021 roku wynoszący 7,6 GW prawdopodobnie zostanie pobity.8

Po ekstremalnych cenach i wahaniach w 2022 roku, rynki hurtowe uspokoiły się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku. Jednak niepokoje na Bliskim Wschodzie zaczęły już wpływać na rynki na całym świecie, zwiększając ich  zmienność i wzrost cen.

Na szczęście wysokie stopy inflacji, które miały wpływ na wiele rynków umów PPA, uległy złagodzeniu w ostatnich miesiącach, co pomogło cenom umów PPA ustabilizować się, a nawet spaść na niektórych rynkach. Do innych pomocnych czynników w Europie należą rewizja dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDIII), która zakłada osiągnięcie 42,5% udziału odnawialnych źródeł energii w całym zużyciu energii w UE do 2030 roku oraz przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń.

Największe napięcie na rynku korporacyjnych umów PPA wynika jednak z rosnących kosztów wytwarzania energii i spadku długoterminowych rynków hurtowych, co skutkuje zacieśnieniem przedziału cenowego, w którym umowy PPA działają zarówno na rzecz zwrotu dewelopera, jak i oszczędności przedsiębiorstw.

RECAI_grafiki_30.11

Indeks EY dla korporacyjnych umów PPA wykorzystuje kluczowe parametry z czterech filarów do analizy i uszeregowania potencjału wzrostu rynku korporacyjnych umów PPA w danym kraju. Pobierz EY Corporate PPA Index (pdf)[EN], aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych i metodologii.

 • Pokaż przypisy#Ukryj przypisy

  1. “Why The Global Stocktake Is A Critical Moment For Climate Action,” United Nations Climate Change website, unfccc.int/topics/global-stocktake/about-the-global-stocktake/why-the-global-stocktake-is-a-critical-moment-for-climate-action, accessed 25 October 2023.
  2. Ferris, Nick, "Data insight: the cost of a wind turbine has increased by 38% in two years," Energy Monitor, 25 April 2023, www.energymonitor.ai/tech/renewables/data-insight-the-cost-of-a-wind-turbine-has-increased-by-38-in-two-years/?cf-view.
  3. “Cost Inflation Could Add $280bn In Capital Expenditure For Offshore Wind Industry,” OE (Offshore Engineer), 13 June, 2023, www.oedigital.com/news/505772-cost-inflation-could-add-280bn-in-capital-expenditure-for-offshore-wind-industry.
  4. Pricing in 2012 terms. This equates to £61/MWh in August 2023.
  5. Bachtel, Lauren and Kim, Will, “US BOEM Announces First Offshore Wind Auction In The Gulf of Mexico,” Linklaters, 24 July, 2023, www.linklaters.com/en/knowledge/publications/alerts-newsletters-and-guides/2023/july/24/us-boem-announces-first-offshore-wind-auction-in-the-gulf-of-mexico.
  6. Global Offshore Wind Report 2023, Global Wind Energy Council August 2023, 25, gwec.net/wp-content/uploads/2023/08/GWEC-Global-Offshore-Wind-Report-2023.pdf.
  7. “US$27 Billion Investment Required To Mobilise Global Offshore Wind Supply Chain,” Wood Mackenzie, 17 August, 2023, www.woodmac.com/press-releases/27-billion-investment-required-to-mobilise-global-offshore-wind-supply-chain.
  8. “PPA Deal Tracker,” RE-Source website, resource-platform.eu/buyers-toolkit2/ppa-deal-tracker, accessed 23 October 2023.

Podsumowanie

Morska energetyka wiatrowa ma zasadnicze znaczenie dla dekarbonizacji światowej energii elektrycznej, ale rosnące stopy procentowe i brak równowagi w łańcuchu dostaw wpłynęły na ekonomikę projektów na całym świecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem konferencji COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rządy, deweloperzy i inwestorzy muszą zastanowić się nad sposobami regulowania tempa postępu technologicznego, aby wykorzystać korzyści skali oraz połączyć politykę energetyczną i przemysłową z długoterminową korzyścią dla sektora, a ostatecznie dla planety.

Informacje

Autorzy
Arnaud de Giovanni

EY Global Renewables Leader

Future-focused thinker with over two decades of experience guiding power and utilities businesses through transformation.

Ben Warren

Partner, Renewables Corporate Finance, Ernst & Young LLP

Adviser on procurement, regulatory policy and mergers and acquisitions across the entire energy, waste and water value chains.

Kontakt lokalny

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.