4 min. czytania 1 cze 2020
przedsiębiorca badający dokumenty na biurku

Firma po COVID-19: Dlaczego sprawność reakcji funkcji podatkowej ma kluczowe znaczenie dla procesu wychodzenia z kryzysu?

Autor Kate Barton

EY Global Vice Chair – Tax

Helping organizations develop smart tax strategies. Passionate about diversity, women in business and tax tech.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner Zarządzający Tax & Law, Lider Innowacji EY w regionie CESA

Lider ponad 900-osobowego Zespołu doradców podatkowych i prawnych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem kompleksowo wspierają klientów w realizacji ich celów biznesowych.

4 min. czytania 1 cze 2020
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Wielu liderów musi znacząco przebudować funkcje podatkowe swoich przedsiębiorstw, żeby mieć pewność, że będą one w pełni gotowe na ożywienie gospodarcze, jakie nastąpi po zakończeniu pandemii COVID-19.

Funkcje podatkowe i finansowe muszą przyspieszyć transformację obecnego modelu działalności, aby mogły skutecznie wspierać działania związane z zarządzaniem kryzysowym i przyszłą odbudowę przedsiębiorstwa. Niestety, jak wskazuje badanie przeprowadzone niedawno przez EY Global, choć część organizacji posiada sprawnie działające funkcje podatkowe, wiele z nich nie dysponuje odpowiednim personelem i modelami technologicznymi umożliwiającymi monitorowanie, ocenę i reagowanie na dynamicznie zmieniające się globalne uwarunkowania.

Umiejętność i szybkość reagowania ma obecnie kluczowe znaczenie, ponieważ kwestie podatkowe są zasadniczym elementem wielu kompleksowych pakietów pomocy gospodarczej wprowadzonych w ponad 115 krajach i jurysdykcjach od czasu, gdy w marcu bieżącego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię COVID-19. Przyjęte rozwiązania obejmują zarówno zmiany terminów składania deklaracji i płatności podatków dochodowych i pośrednich oraz zasad składania wymaganych prawem dokumentów, jak i liczne, zakrojone na szeroką skalę ukierunkowane ulgi podatkowe, które mają na celu umożliwienie przedsiębiorstwom i osobom fizycznym przetrwania tego bezprecedensowego kryzysu. Jednak aby móc optymalnie wykorzystać dostępne środki pomocowe, przedsiębiorstwa muszą posiadać jasny obraz wszystkich obszarów swojej działalności.

Nasze najnowsze badanie Tax and Finance Operate (TFO) zostało przeprowadzone jeszcze przed pandemią i objęło ponad 1000 dyrektorów funkcji podatkowych i finansowych z 42 jurysdykcji, reprezentujących 17 różnych branż (pełny raport z badania TFO znajduje się w artykule "Jak przeprojektowanie funkcji podatkowych i finansowych może poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstw"). Niemal wszyscy respondenci deklarowali, że przekształcają modele operacyjne swoich funkcji podatkowych i finansowych ze względu na konieczność:

 • zabezpieczenia sobie dostępu do odpowiednich talentów i kompetencji technologicznych umożliwiających monitorowanie, ocenę i reagowanie na istotne zmiany legislacyjne zachodzące na całym świecie, co w 2020 r. nabiera szczególnego znaczenia,
 • przygotowania się na zmieniające się wymagania wobec specjalistów ds. podatkowych, od których w większym stopniu oczekuje się dziś szczegółowej znajomości przepisów i regulacji, a jednocześnie kompetencji z obszaru danych, procesów i technologii,
 • dostosowania swojej technologii podatkowej do realiów przyszłości i dotrzymania kroku zmieniającym się wymogom w zakresie elektronicznej sprawozdawczości podatkowej.

Aby mogły skutecznie wspierać działania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z pandemią COVID-19, funkcje podatkowe i finansowe muszą przyspieszyć transformację obecnego modelu działalności.

Badanie pokazało także, że wielu liderów zespołów podatkowych, chciałoby aby specjaliści z dziedziny podatków i finansów spędzali mniej czasu wykonując rutynowe zadania związane z przestrzeganiem przepisów, a więcej na doradzaniu przedsiębiorstwom w kwestiach strategicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu ogólnych kosztów tej funkcji. Taki rodzaj zwinności dodatkowo zyska na znaczeniu w okresie odbudowy po pandemii.

Wiele przedsiębiorstw miało w tym obszarze spore braki jeszcze przed kryzysem wywołanym COVID-19. Około 39% respondentów miało trudności z przyciągnięciem i zatrzymaniem osób posiadających umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w nowoczesnej funkcji podatków i finansów. Natomiast 65% wskazywało jako największą przeszkodę w osiągnięciu celu i wizji funkcji podatkowej brak zrównoważonego planu w zakresie danych i technologii.

Podczas gdy niektóre organizacje są w stanie zarówno przyciągać, jak i zatrudniać odpowiednie talenty i rozwijać we własnym zakresie najlepsze narzędzia, większość nie jest w stanie nadążyć za szybkim tempem zmian legislacyjnych i regulacyjnych oraz postępem technologicznym. Nic dziwi zatem, że 73% ankietowanych dopuszcza w ciągu najbliższych dwóch lat skorzystanie z zewnętrznych usług podatkowych świadczonych na zasadzie co-sourcingu przez podmioty, które dotrzymują kroku zmianom, inwestując zarówno w ludzi, jak i w technologię.

Błyskawiczne tempo, w jakim przyjęto środki zaradcze w odpowiedzi na pandemię COVID-19 pokazuje nam, jak szybko może zmienić się otoczenie legislacyjne podatkowe. A ponieważ znaczna część przepisów dotyczących nadzwyczajnych środków wsparcia opiera się na finansowaniu wydatków przez zwiększanie deficytu i wydatkach podatkowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w miarę jak kraje analizować będą swoje bilanse fiskalne, przepisy podatkowe będą w najbliższym czasie ulegać częstym zmianom.

Dodatkowo utrzymuje się presja na zapewnienie aktualności technologii podatkowych, która generuje wydatki w czasie, gdy wiele przedsiębiorstw już ponosi ogromne koszty w ramach programów odbudowy po szoku gospodarczym wywołanym pandemią.

Podczas wychodzenia z kryzysu jeszcze większe znaczenie będzie miało ograniczenie czasu przeznaczanego na rutynowe zadania związane z przestrzeganiem przepisów na korzyść doradztwa w sprawach strategicznych.

W sytuacji, gdy pośrodku trwającego kryzysu przedsiębiorstwa zaczną odzyskiwać stabilność, na funkcje podatkowe i finansowe spadnie szczególna odpowiedzialność za wspieranie go w opracowywaniu kolejnych elementów strategii po wygaśnięciu pandemii COVID-19. Transformacja modelu operacyjnego w kierunku uwzględnienia wybranych elementów co-sourcingu może pomóc w zredukowaniu ogólnych kosztów, uzyskaniu lepszej kontroli nad nieprzewidywanymi wydatkami na IT, czy wreszcie w przekierowywaniu wewnętrznych zasobów do zadań o wyższym znaczeniu strategicznym. Rozwiązanie takie pozwala również organizacjom na skorzystanie z owoców zakrojonych na szeroką skalę inwestycji, jakie dostawcy usług konsekwentnie ponoszą na pozyskanie i utrzymanie talentów, technologii oraz strategii zarządzania danymi, niezbędnych, aby móc dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

 

Każde globalne przedsiębiorstwo powinno podjąć cztery kluczowe działania, które zabezpieczą je przed skutkami bieżących zawirowań.

   
 • Po pierwsze, powinny przeanalizować swój obecny model operacyjny w obszarze podatków i finansów. Nadszedł czas na zbadanie priorytetów organizacji w zakresie kontroli kosztów, tworzenia wartości i zarządzania ryzykiem. Pozwoli to zrozumieć rolę funkcji podatkowej i finansowej w realizacji ogólnej strategii biznesowej. Kiedy te priorytety staną się jasne, łatwiej będzie zidentyfikować luki kadrowe, procesowe i technologiczne oraz ocenić w jakim stopniu obecny model może sprawdzić się w przyszłości.

 •  
 • Po drugie, powinny ustalić jakie obszary kompetencji zamierzają rozwijać. Utrzymanie własnych struktur podatkowych i finansowych zasadniczo wymaga przeprowadzenia wewnętrznej transformacji w celu optymalizacji posiadanych kadr, ogólnych procesów podatkowych i technologii. Niektóre organizacje mogą zdecydować się na utrzymanie działań, które uważają za bardzo istotne i specjalistyczne – na przykład takich jak planowanie lub zarządzanie sporami podatkowymi. Muszą jednak mieć pewność, że potrafią realizować je w sposób efektywny i kontrolowany. Inne, bardziej rutynowe zadania mogą być wykonywane przez działające w oparciu o najnowsze technologie wspólne platformy będące własnością kompetentnych usługodawców.

 •  
 • Po trzecie, konieczne jest ustalenie, które obszary należy poddać co-sourcingowi. Niektóre organizacje mogą zdecydować, że lepszym rozwiązaniem jest co-sourcing wybranych procesów, zwłaszcza takich, które mają rutynowy charakter, jak na przykład wypełnianie zeznań podatkowych, składanie wymaganej prawem dokumentacji czy gromadzenie danych. Nie można wykluczyć obniżenia kosztów co-sourcingu wymienionych zadań poprzez centralizację lub wykorzystanie podmiotów zewnętrznych.

 •  
 • Dobrym rozwiązaniem jest także połączenie powyższych kroków. Wiele przedsiębiorstw wybierze podejście hybrydowe jako niezbędne dla dalszego posiadania niektórych funkcji podatkowych i finansowych, które uważają za krytyczne. Właściwe podejście hybrydowe może poprawić zarówno efektywność, jak i skuteczność, dając jednocześnie ekspertom w zespole podatkowym możliwość budowania swoich kompetencji partnera biznesowego o wartości dodanej dla przedsiębiorstwa poprzez skupienie się na działaniach, które poprawiają wyniki finansowe.
 

Podsumowanie

Funkcje podatkowe i finansowe muszą przyspieszyć transformację obecnego modelu działalności, aby mogły skutecznie wspierać działania związane z zarządzaniem kryzysowym i przyszłą odbudowę przedsiębiorstwa. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Kate Barton

EY Global Vice Chair – Tax

Helping organizations develop smart tax strategies. Passionate about diversity, women in business and tax tech.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner Zarządzający Tax & Law, Lider Innowacji EY w regionie CESA

Lider ponad 900-osobowego Zespołu doradców podatkowych i prawnych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem kompleksowo wspierają klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)