16 kwi 2020

Nowe wyzwania podatkowe

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

16 kwi 2020
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Kwestie dochodów podatkowych Państwa oraz opodatkowania przedsiębiorstw są obecnie wyjątkowo gorącym tematem. Dynamika zmian oraz rozwój nowych technologii sprawiają, że przeformułowania wymagają zarówno same przepisy podatkowe, jak i zasady regulujące relacje administracji podatkowej z podatnikami. W takich okolicznościach zachowanie bezpieczeństwa podatkowego staje się prawdziwym wyzwaniem. Nowością jest Jednolity Plik Kontrolny, w którym podatnicy przekazują administracji swoje dane finansowe, administracja ma stały dostęp do informacji z całego systemu bankowego, a dane największych podatników są podawane do wiadomości publicznej. Stworzenie dodatkowych rozwiązań zapewniających komfort w obszarze rozliczeń podatkowych, takich jak Program Certyfikacji Podatkowej EY, staje się więc kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa podatkowego.

Jakie rozwiązania stosują inne kraje w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego?

 • Grecja i Turcja

  Szczególnie ciekawe są przykłady Turcji i Grecji, gdzie niezależny audyt podatkowy, początkowo wprowadzony był jako obowiązkowy. Pomimo zniesienia obowiązkowego charakteru, jest nadal szeroko i chętnie wykorzystywany przez podatników w celu potwierdzenia poprawności rozliczeń i procedur podatkowych.

  Wprowadzono jednolity standard bieżącego audytu, który jest wykonywany na bieżąco przez niezależne podmioty.

 • Holandia i Rosja

  Wprowadzono horizontal monitoring (cooperative compliance), czyli zmieniono model współpracy z podatnikami.

 • Niemcy

  Wprowadzono oficjalne minimalne wymagania co do procedur, których istnienie ma zapewnić bezpieczeństwo osobiste zarządu podatnika.

 • Hiszpania, Portugalia, Węgry, Francja

  Wprowadzono jednolite, ustandaryzowane formy raportowania podatkowego i ich automatyczną weryfikację (JPK, IDR, FEC, itp.).

Jak bezpiecznie zweryfikować dane podatkowe?

Na podstawie wskazanych przykładów innych krajów, długoletniej wiedzy i doświadczenia naszej praktyki audytorskiej postanowiliśmy przedstawić możliwość przeprowadzenia weryfikacji rozliczeń podatkowych w oparciu o jednolity, zdefiniowany przez nas standard badania.

Zakres badania jest modyfikowany jedynie w odniesieniu do skali i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Warunkiem wydania pozytywnej Opinii Certyfikującej jest przeprowadzenie przez EY pełnych procedur badania w zdefiniowanym przez nas zakresie i jednoznaczne potwierdzenie poprawności analizowanych przez nas rozliczeń.

Podsumowanie

Przedstawione zasady mają służyć realizacji głównej idei Programu Certyfikacji Podatkowej EY , czyli zwiększeniu pewności obrotu gospodarczego oraz zaufania pomiędzy podatnikami i administracją podatkową, jak i pomiędzy samymi podatnikami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe