Cyberbezpieczeństwo w fuzjach i przejęciach oraz dezinwestycjach

Obszar: Doradztwo transakcyjne

Cyberbezpieczeństwo stało się głównym priorytetem dla szefów firm, zarządów i komisji rewizyjnych. Fuzje, przejęcia i dezinwestycje zaostrzają tę potrzebę.

Jak EY może pomóc?

Zakup spółki

Osoby podejmujące decyzje dotyczące fuzji i przejęć muszą w pełni rozumieć potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą naruszenie ochrony danych dla krytycznych aktywów i funkcji biznesowych. Ochrona danych dotyczyć może własności intelektualnej (IP), operacji, informacji o klientach, danych kart kredytowych. Ignorowanie ryzyk związanych z naruszeniem ochrony danych przy fuzjach i przejęciach może narażać kupującego na szereg zagrożeń, w tym na spadek przychodów, zysków, wartości rynkowej, udziału w rynku i reputacji marki.

Możemy pokazać Ci jak odpowiednio wycenić potencjalne ryzyko. Pomożemy również w identyfikacji słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane przez potencjalnych hackerów, w skwantyfikowaniu ryzyka cybernetycznego podczas transakcji oraz w jego ograniczeniu lub usunięciu.

Dezinwestycja

Kluczem do sprzedaży firmy jest maksymalizacja wartości przy jednoczesnej ochronie podstawowej działalności. Dzięki naszym usługom z zakresu cyberbezpieczeństwa pomożemy Ci zidentyfikować obszary, które są zagrożone spadkiem wartości oraz zmitygować ryzyko utraty wartości zanim aktywo będzie przedmiotem analizy potencjalnych nabywców. Jesteśmy w stanie zidentyfikować i monitorować potencjalne słabe punkty, które mogą wystąpić podczas procesu wydzielenia pewnych składników spółki, jak również kontrolować zachowanie ochrony danych osobowych i przestrzeganie przepisów.

Możemy również pomóc w ograniczeniu cyberzagrożeń dla Twojej pozostałej działalności poprzez przerwanie potencjalnych zagrożeń cybernetycznych, które mogłyby powstać po rozdzieleniu firmy.

Usługi EY z zakresu cyberbezpieczeństwa mogą stanowić wartość dodaną w całym cyklu życia transakcji - od strategii i analizy opcji strategicznych, przez badanie spółek, negocjacje, aż po integrację lub rozdzielenie.

Wartość dodana usług EY z zakresu cyberbezpieczeństwa 

Pomagamy zapobiegać ryzyku dla Twojej firmy poprzez:

  • Identyfikację ukrytych zagrożeń, takich jak luki w zakresie bezpieczeństwa, nieprzestrzeganie zasad ochrony prywatności danych oraz przejawy cyberataków, które mogą mieć miejsce już teraz
  • Wycenę cyberryzyka w odniesieniu do konkretnych zdarzeń, takich jak kradzieże danych klientów lub własności intelektualnej, czy też zakłócenia w działalności gospodarczej i operacyjnej
  • Określanie czynników związanych z wyceną, w tym szacowanych kosztów jednorazowych i stałych mających na celu ograniczenie cyberprzestępczości lub luk w zakresie zgodności z przepisami
  • Ograniczenie zagrożeń, które mogą wystąpić w przypadku rozdzielenia dla pozostałej części spółki, takich jak niezamierzona utrata własności intelektualnej lub ekspozycja kluczowych aktywów

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.