Efektywność operacyjna

Obszar: Wealth and asset management

Pomagamy we wdrażaniu strategii mających na celu poprawę efektywności w całym łańcuchu wartości firmy, zwiększając marże przy jednoczesnym ograniczeniu długoterminowych kosztów i ryzyka.

Jak EY może pomóc?

Firmy zarządzające majątkiem i aktywami powinny w obecnych realiach na nowo przemyśleć swoje strategie biznesowe i infrastrukturę, mając jednocześnie na uwadze konieczność tworzenia prawdziwie globalnego modelu operacyjnego.

Firmy działające już na rynku doświadczają zwiększonej konkurencji ze strony nowych uczestników rynku i nietradycyjnych dostawców, a także stopniowego przejścia z oferowania produktów aktywnych w stronę produktów pasywnych. Jednocześnie zmagają się one z kosztami związanymi z obciążeniami regulacyjnymi, wdrożeniem nowych technologii i zarządzaniem dotychczasowymi modelami operacyjnymi. Aby pozostać konkurencyjnym, firmy z branży muszą dążyć do obniżenia kosztów, poprawy wydajności i zwiększenia marży operacyjnej w całym łańcuchu wartości.

Wykorzystujemy szereg środków, które pomogą Ci zwiększyć wydajność operacyjną — w tym projektowanie efektywnych i oszczędnych procesów (lean), zrobotyzowaną automatyzację procesów, outsourcing, offshoring, nowoczesną analitykę danych oraz wzorce organizacyjne — korzystamy również z nowych technologii, takich jak blockchain. Nasze usługi obejmują:

 • Projektowanie globalnych modeli operacyjnych dostosowanych do Twojej strategii biznesowej
 • Zmniejszenie nieefektywności procesów poprzez określenie, jakie etapy należy wstrzymać, poprawić, zmienić i zautomatyzować, koncentrując się na wartości dla klienta końcowego
 • Ocenę produktów poprzez szczegółową analizę wyników poszczególnych menedżerów zarządzających poszczególnymi produktami i portfelami
 • Usprawnienie procesów opartych na przetwarzaniu dużej ilości danych poprzez analizę opartą na regułach uczenia maszynowego (machine learning) w celu umożliwienia ich inteligentnej automatyzacji
 • Offshoring działań o niższej wartości dla klienta końcowego w celu zmniejszenia kosztów utrzymania określonych procesów lub funkcji w organizacji
 • Outsourcing działań i procesów, które nie stanowią fundamentalnej części oferty podmiotów zarządzających aktywami
 • Wdrożenie holistycznego podejścia do zbierania, przetwarzania i przechowywania danych w celu zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem nimi, ich ochroną i jakością
 • Ocena wykorzystywanych technologii poprzez pracę nad wyeliminowaniem starszych, niekompatybilnych aplikacji wewnętrznych i konsolidacją aplikacji dostawców w całej architekturze

Dlaczego warto wybrać nas jako partnera w zakresie usprawnienia efektywności operacyjnej?

 • Doświadczenie w pracy nad wiodącymi na rynku programami transformacji biznesowej
 • Dedykowani specjaliści z branży zarządzania majątkiem i aktywami, odpowiedzialni za poszczególne obszary, w tym: compliance, ryzyko operacyjne, zarządzanie danymi, infrastruktura technologiczna, finanse, zarządzanie zmianami organizacyjnymi i zarządzanie procesem
 • Strategiczne relacje z szeregiem wiodących dostawców technologicznych w całym łańcuchu wartości zarządzania majątkiem i aktywami
 • Zdolność do stosowania podejścia "Lean" i metodyki "Agile", które skracają czas wprowadzania rozwiązań na rynek i ograniczają ryzyko takich przedsięwzięć

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.