Greenwashing - czym grozi malowanie trawy na zielono?

Greenwashing – czym grozi malowanie trawy na zielono?

Prawie trzy czwarte managerów (72%) uważa, że w razie kontroli w większości organizacji w ich branży zostałyby wykryte działania greenwashingowe*. Wraz z wejściem w życie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), praktyki greenwashingowe będą traktowane podobnie jak fałszowanie sprawozdań finansowych.

Podczas webcastu odpowiemy m.in. na poniższe pytania:

  • Czym jest greenwashing?
  • Jakie mogą być konsekwencje dla spółki i zarządzających?
  • Jak nadchodzące zmiany regulacyjne wpłyną na firmy?
  • Jak skutecznie zabezpieczyć spółkę przed zarzutami o greenwashing?

Spotkanie poprowadzi Jarosław Grzegorz, Partner z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Jego gośćmi będą:

Rafał Hummel - Partner EY Polska, Lider Działu ESG Reporting - Climate Change and Sustainability Services (EY CCaSS) w EY Polska – działu specjalizującego się we wspieraniu klientów w wypracowaniu strategii ESG, jak i opracowaniu raportów i weryfikacji danych ESG raportowanych przez spółki; Rafał posiada 18-letnie profesjonalne doświadczenie zdobyte w EY na rynku polskim, z kilkuletnim epizodem w praktyce EY w Dolinie Krzemowej. Rafał kierował m.in. zespołami przygotowującymi raporty dla Carbon Disclosure Project CEE oraz SEG. Uczestnik licznych szkoleń w zakresie Sustainability oraz raportowania niefinansowego zgodnie z Global Reporting Initiative – GRI.

Dariusz Kryczka - Starszy Menedżer w Kancelarii EY Law w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, Ekspert ds. energii i klimatu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z branżą energetyczną oraz Oil&Gas. Specjalizuje się także m.in. w komunikacji korporacyjnej, regulacjach, społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG. Obecnie pełni funkcję Eksperta ds. energii i klimatu w United Nations Global Compact Network Poland. Jest autorem raportów legislacyjnych dotyczących reformy systemu białych certyfikatów, prawa wodorowego, zielonych finansów, systemu ochrony powietrza i reformy energetyki wiatrowej na lądzie. Odpowiada także za współpracę z Komisją Europejską w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej.

Paweł Pogorzelski - Lider White Collar Crime Advisory w EY Law, adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, a także w postępowaniach spornych i regulacyjnych. Doradza korporacjom i ich zarządom w ocenie ryzyk i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym i podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wielokrotnie reprezentował podmioty z różnych sektorów w postępowaniach spornych, w tym w postępowaniach karnych. Wspiera organizacje w sytuacjach kryzysowych, m.in. w ramach niezapowiedzianych kontroli, zarządzaniu ryzykiem, czy reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa. Doradza w kwestiach regulacyjnych, ESG, sankcji gospodarczych i compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance, także w ramach compliance due diligence.
 

*Google Cloud Sustainability Survey 2023

Zapraszamy do rejestracji!

Prelegenci

Jarosław Grzegorz
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner
Rafał Hummel
EY Polska, Audyt, Partner
Dariusz Kryczka
EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Manager, Counsel
Paweł Pogorzelski
EY Polska, Kancelaria EY Law, White-Collar Crime Advisory Leader, Adwokat

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt


                                                                                                  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.