Globalna Sieć Regulacyjna

Obszar: Bankowość i ubezpieczenia

Nasza Globalna Sieć Regulacyjna, w skład której wchodzą eksperci z doświadczeniem w pracy na rzecz regulatorów, organów nadzoru rynków finansowych oraz instytucji z obu Ameryk, Azji i Europy, zapewnia strategiczny wgląd w regulacje finansowe i pomoc dla klientów w zakresie dostosowania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.

Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia

Co EY może dla Ciebie zrobić

GRN, wraz z profesjonalistami EY w dziedzinie doradztwa w zakresie ryzyka i zgodności, pomaga kadrze kierowniczej banków oraz zarządom w reagowaniu na stale zmieniające się wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym i niefinansowym, operacyjnym oraz zarządzania. W czasach kryzysu, z jakim mamy obecnie do czynienia w związku z pandemią COVID-19, GRN doradza instytucjom finansowym, a także rządom i regulatorom, jakie działania mogą podjąć, aby złagodzić finansowe skutki kryzysu.

W miarę jak cyfryzacja przekształca usługi finansowe, strategie ryzyka muszą nadal ewoluować. Banki, które odniosą sukces, będą wyróżniały się proaktywnym podejściem do wpływu cyfryzacji na zgodność, odpowiedzialność, przejrzystość, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie danymi. Doradzając klientom, jak sprostać tym wyzwaniom, GRN zapewnia wgląd w szereg zagadnień, w tym:

  • Ramy zarządzania ryzykiem i zgodnością oraz alokacja zasobów
  • Zrozumienie globalnych, regionalnych i lokalnych programów regulacyjnych
  • Ustalanie priorytetów i określanie dalszych działań
  • Informacje dla kadry kierowniczej wyższego szczebla w kwestiach odpowiedzialności i zarządzania
  • Jak budować pozytywny dialog i relacje z regulatorem
  • Powiązanie ryzyka i otoczenia regulacyjnego z szerszym krajobrazem geopolitycznym.

Nasza perspektywa regulacyjna na rok 2021

Po roku zdominowanym przez globalną pandemię i wynikające z niej zakłócenia na rynkach finansowych, w procesach nadzorczych i programach politycznych, w swoim raporcie 2021 Global bank regulatory outlook (EN) GRN przygląda się najbliższemu otoczeniu ("Now") i nieco dalszej przyszłości ("Next and Beyond"), aby określić prawdopodobne przyszłe działania regulacyjne.

Chociaż sektor usług finansowych jest znacznie silniejszy niż w czasie kryzysu z 2008 r., wstrząsy spowodowane pandemią przetestowały zdolności zarządzania ryzykiem i reakcje regulacyjne. W 2021 r. najbliższym priorytetem będą prawdopodobnie działania nadzorcze i polityczne mające na celu przeciwdziałanie skutkom Covid-19, równoważące odpowiedni poziom zgodności i kontroli ryzyka z potrzebą wspierania rządów w tworzeniu środowiska rynku finansowego, które może wspomagać ożywienie gospodarcze. Następnie organy regulacyjne powrócą do kilku kluczowych agend: ryzyka związanego z prowadzeniem działalności, ryzyka klimatycznego, cyfrowego, odporności operacyjnej, ochrony danych, bezpieczeństwa cybernetycznego i przestępstw finansowych.

W tym kontekście główni uczestnicy będą musieli zmierzyć się z szeregiem wyzwań:

  • Regulatorzy rynku i decydenci polityczni będą musieli zidentyfikować i zgromadzić nowe, znormalizowane zestawy danych, które mogą być podstawą kształtowania polityki, umożliwiając rozszerzenie nowych granic w zakresie technologii oraz kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich poziomów odporności i wrażliwości na ryzyko.
  • Banki centralne będą musiały rozważyć wyciągnięte wnioski i rozważyć wprowadzenie zmian do ram nadzorczych w przyszłości. Niektóre z nich mogą obejmować nowe podejścia do zrozumienia skutków zarażenia na rynkach finansowych (zwłaszcza w sektorze pozabankowym), udoskonalenia testów warunków skrajnych oraz ramy polityki kryzysowej uwzględniające reakcję rynków finansowych.
  • Firmy będą musiały utrzymać standardy w zakresie ryzyka i zgodności, wdrożyć transformację cyfrową, a jednocześnie wypracować wydajny zestaw operacji, który pozwoli na bardziej zdalną i elastyczną pracę oraz będzie w stanie reagować na podobne kryzysy w przyszłości. Dodatkowym czynnikiem będzie dodatkowy priorytet nadany przez organy regulacyjne zrównoważonemu rozwojowi, różnorodności, włączeniu społecznemu i szerszej odpowiedzialności korporacyjnej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.