The better the question. The better the answer. The better the world works.

Odpowiednia komunikacja pozwala uzyskać świeżą perspektywę i lepsze wyniki.

Firmy potrzebują bardziej otwartej dyskusji na temat skutecznego wdrażania nowych technologii. Kluczem jest znalezienie przestrzeni do takiego dialogu.

Kobiety stojące na białej ścianie robią prowizoryczne wykresy mówiące
(Chapter breaker)
1

Im lepsze pytanie

Od czego należy zacząć, zmieniając swój model operacyjny?

Świat pędzi do przodu. Więc jeśli firmy chcą zostawić konkurencję w tyle, ich działania muszą odpowiadać na potrzeby rynku i klientów. W ramach wewnętrznej zmiany należy wybrać właściwy moment na zaangażowanie odpowiednich ludzi i nowych technologii, które pomogą budować przewagę konkurencyjną.

Świat porusza się szybko. Jeśli organizacje chcą wyprzedzać zakręt, ich działania muszą być zwinne i przewidujące, a także muszą wybrać odpowiedni czas, aby zaangażować zarówno odpowiednie talenty, jak i nowe technologie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Problemem jednak jest zróżnicowanie technologii. Możliwych rozwiązań jest wiele, podobnie jak procesów biznesowych, a wszystkie nieustannie się zmieniają. Oddzielenie właściwego sygnału od szumu – i wybranie właściwej strategii – może być prawdziwym wyzwaniem.

Nawet jeśli firma ustali strategię działania, na drodze do jej skutecznej realizacji mogą stanąć inne czynniki. Trzeba wiedzieć jak zadawać właściwe pytania, komu je zadać i gdzie szukać odpowiedzi, aby zapewnić sobie sprawne wdrożenie przyjętej strategii.

Transformacja cyfrowa, czyli co?

Transformacja cyfrowa to elementarna część każdej nowoczesnej strategii biznesowej. Stare oprogramowanie, platformy i procesy nie przystają do współczesnych potrzeb. W ich miejsce trzeba opracować – a następnie skutecznie wdrożyć – nowe oprogramowanie, nowe platformy i nowe procesy.

Pamiętajmy jednak, że na transformację często naciskają inżynierowie i zespoły IT, a nie ludzie, na których ona rzeczywiście wpłynie – na przykład personel biurowy. Może to znacząco utrudniać przekaz dotyczący wartości biznesowej i wprowadzanie istotnych zmian.

Nawet najbardziej zaawansowana, najdroższa na świecie sztuczna inteligencja szybko przestanie przynosić korzyści, jeśli zostanie wdrożona bez zaangażowania osób, które będą jej używać, i bez uwzględnienia ich poglądu na to, czy rzeczywiście usprawni ona ich pracę.

 

Konsultacja interesariuszy w dużej organizacji. Jest jednak bardzo trudna. Zebranie właściwych osób i skłonienie ich do dyskusji i zidentyfikowania faktycznych problemów wymagających rozwiązania może być trudniejsze niż się to na pierwszy rzut oka wydaje.

 

Z takim właśnie problemem zwrócił się do EY pewien duży klient z segmentu finansowego. W przeszłości doświadczył już trudności związanych z wdrażaniem transformacji technologicznej, dlatego dostrzegał potrzebę stworzenia przestrzeni do współpracy, która umożliwi mu zadanie właściwych pytań – i wypracowanie strategii – przed przystąpieniem do integracji nowej technologii.

Pytanie zadane przez klienta było ważne, ale też obszerne: zamiast wprowadzać stopniowe usprawnienia, jak możemy spojrzeć inaczej na to, w jaki sposób funkcja finansów wspiera działalność przedsiębiorstwa? Jego celem było usprawnienie funkcjonowania ośmiu różnych procesów finansowych – od rachunkowości finansowej po zamykanie ksiąg – dzięki wykorzystaniu technologii w sposób, który pozwoli wygenerować prawdziwą wartość.

Para rozmawiająca w domu
(Chapter breaker)
2

Tym lepsza odpowiedź

Burza mózgów

Uzyskanie właściwych odpowiedzi wymaga stworzenia warunków dla właściwych rozmów.

Należało zgromadzić wokół siebie ludzi z właściwą wiedzą. Dla dużych, międzynarodowych korporacji, takie spotkania mogą być trudne do zainicjowania i utrzymania – bywa, że odpowiednie zespoły są rozproszone po całym świecie, funkcje biznesowe mogą być wysoce odseparowane, a konkretne osoby pracują w różnych godzinach. Kluczową sprawą okazało się zatem fizyczne zebranie interesariuszy w jednym miejscu i zapewnienie im narzędzi do osiągnięcia sukcesu.

Zastosowanie technologii pozwoliło wszystkim na współpracę na żywo, na materiale, który wszyscy mogli zobaczyć – bez względu na to, czy znajdowali się akurat w domu, w Hongkongu, Stanach czy Londynie.
Francois Rossouw
Associate Partner, Usługi doradztwa dla dyrektorów finansowych w EY

Budowa przestrzeni do przeprowadzenia zmian

W praktyce proces ten przybrał formę Laboratorium Innowacji Finansowych, które zostało stworzone dla klienta dzięki wykorzystaniu sieci EY wavespace. Przy projekcie współpracowały zespoły EY ds. doradztwa i audytu, pomagając w stworzeniu warunków, które pozwoliły klientowi na przeprowadzenie potrzebnej dyskusji – wprowadzając nasze własne, różne punkty widzenia, które mogłyby wpłynąć na projekt.

  • Czym jest wavespace™? firmy EY?

    W ramach projektu wavespace pomagamy naszym klientom wykorzystać potencjał ludzki i technologiczny i doprowadzić do ich współdziałania. Projekt wavespace sprawdził się w łączeniu zespołów i inspirowaniu ich do szybszego generowania istotnych wyników.

    Klienci mogą skorzystać z obiektów wavespace na całym świecie, w tym z tymczasowych przestrzeni wavespace, lub zlecić stworzenie takiej przestrzeni we własnej firmie – wszystko to ma umożliwiać klientom wchodzenie w interakcje z ideami, technologią i ze sobą nawzajem w sposób, który zaowocuje decyzjami i kreatywnością, które pomogą ich firmom rozkwitnąć w erze transformacji.

Przede wszystkim rozmawiać...

W trakcie trwającego 8 tygodni programu, centrum wavespace gościło wielu kluczowych interesariuszy uczestniczących w ponad 150 spotkaniach, zapewniając im perspektywę i możliwość skupienia na współpracy, których potrzebowali do przemyślenia i zadania pytań dotyczących najlepszych sposobów transformacji struktur finansowych. Jednocześnie uczestnicy otrzymali zadanie wskazania konkretnych metod oceny, w jaki sposób do ich procesów finansowych można zastosować rozwiązania technologiczne.

Pierwszym rozwiązaniem zaproponowanym przez klienta była chmura jako technologia najlepiej dopasowana do jego potrzeb. W wavespace, uczestnicy procesu zaczęli kwestionować swoje własne założenia – słusznie zauważając, że wykorzystanie chmury nie może być zwykłą sztuczką technologiczną, należy ją raczej postrzegać jako szerszą platformę, która może wielorako zmienić pion finansowy.

Technologia to tylko narzędzie. Nie wygeneruje rezultatów sama z siebie. Ważne jest to, jak kształtujemy organizację wokół szans, które to narzędzie stwarza.
Jonathan Chesebrough
Partner, Usługi Doradcze z Zakresu Rachunkowości Finansowej, EY

Klient zidentyfikował również potencjalne przeszkody. W toku rozmów z odpowiednimi interesariuszami stwierdzono, że jeśli firma skupi się w całości na technologii, jednocześnie ignorując stronę procesową równania, pożądane efekty nie dojdą do skutku.

EY zapewnił środowisko wavespace dostarczając profesjonalistom z branży finansowej wszystko, co było im potrzebne do zaprojektowania rozwiązania i zdefiniowania przypadków użycia, wspieranym przez zespoły IT i Finance Change. Dzięki rozmowom pomiędzy różnymi grupami interesariuszy zaczęły pojawiać się praktyczne, skuteczne rozwiązania.

Opracowanie prawdziwie transformacyjnej, mierzalnej strategii

Dzięki kreatywnej współpracy w ramach wavespace klient nie tylko dopracował swoją strategię transformacji, uwzględniając podejście oparte na chmurze, ale także precyzyjnie zdefiniował kroki pozwalające na osiągnięcie rzeczywistej, mierzalnej wartości.

W ramach projektu zespoły klienta wspólnie pracowały nad 20 różnymi ideami oscylującymi wokół funkcji finansów opartej na technologii chmury. Należały do nich:

  • Model danych oparty na pojedynczym, zunifikowanym źródle danych dla całej funkcji finansów, który trzeba dostosować tylko jeden raz – dzięki czemu umożliwia poszczególnym jednostkom biznesowym łatwiejszą i wydajniejszą pracę z danymi w najbardziej dla siebie odpowiedni sposób.
  • Wizualizacja jakości danych w czasie rzeczywistym pozwalająca na natychmiastową walidację danych (proces, w którym sprawdza się rzetelność i przydatność danych) i poprawę ich jakości (czyszczenie, reorganizowanie i przesuwanie danych tak, aby były one zdatne do użytku). Proces ten obejmował wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do poprawy jakości danych.
  • Szczegółowe narzędzia sprawozdawcze umożliwiające rozdzielanie poszczególnych płaszczyzn standardowej sprawozdawczości (takich jak linia biznesowa czy podmiot prawny). Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać szczegółowe dane aż do poziomu transakcji i zgromadzić opinie wielu interesariuszy na temat dowolnego produktu lub dochodzenia.
  • Ciągłe i automatyczne monitorowanie danych zamiast manualnej kontroli wybranych elementów.

Wymienione narzędzia pozwoliły klientowi wypracować rozwiązania, które doprowadziły do uzyskania faktycznej, mierzalnej wartości dla pionu finansów, a jednocześnie dla całej firmy.

Przedsiębiorcy komunikujący się na konferencji
(Chapter breaker)
3

I tym sprawniej funkcjonuje świat

Owoce kreatywnej współpracy

Właściwe rozmowy prowadzą do nowych perspektyw i lepszych wyników.

Porównując nowe rozwiązania do poprzednich metod pracy, klient uświadomił sobie, że może osiągnąć 300% wzrost zdolności przetwarzania danych, 25% oszczędność czasu i 30-50% redukcję kosztów.

Dzięki nowym procesom w chmurze pojawiła się możliwość wyeliminowania potrzeby ręcznego uzgadniania danych pomiędzy różnymi systemami lub zbiorami danych. Potencjalnie pozwoliłoby to na zaoszczędzenie znacznej liczby roboczogodzin, w tym ograniczenie czasu potrzebnego do zamknięcia ksiąg rachunkowych z nawet 20 do zaledwie 4 dni, uwalniając czas i zasoby na zadania generujące większą wartość.

Klient entuzjastycznie odniósł się do skuteczności środowiska współpracy, które pomogła stworzyć firma EY: „W zaledwie dziesięć tygodni przeszliśmy od pytania «jak usprawnimy finanse», a przy tym pewnego sceptycyzmu w stosunku do rozwiązań technologicznych, do 20 świetnie przemyślanych idei z wykorzystaniem chmury. Spotkało się to z bardzo pozytywnymi reakcjami pracowników, którzy przekonali się, jak można usprawnić i przyspieszyć pracę działu finansów i zmniejszyć jej koszty, a jednocześnie zagwarantować lepsze mechanizmy kontrolne, lepszą jakość danych i bardziej wnikliwe raporty.”

Zastosowanie modelowego biura to przyszłościowa platforma współpracy z naszymi klientami z sektora usług finansowych i wspomagania ich na drodze transformacji cyfrowej.
Christophe Kasolowsky
Doradztwo dla dyrektorów finansowych w EY

Wspólne poszukiwania właściwej drogi

Doświadczenia klienta związane z wavespace – a także korzyści z otwartej komunikacji opartej na współpracy i dialogu, które towarzyszyły temu procesowi – niosą ze sobą bardziej uniwersalną lekcję dla każdej organizacji próbującej zmodyfikować model działalności, myśląc o cyfrowej przyszłości.

Pokazuje ona przede wszystkim, że jeżeli rozwiązania technologiczne mają zostać wdrożone w sposób skuteczny i przynoszący wartość, jakikolwiek plan zmiany technologicznej musi być zakotwiczony w prawdziwym świecie ludzkich doświadczeń, a nie oparty na hipotetycznych, idealnych scenariuszach.

Stale zmieniające się otoczenie biznesowe coraz częściej wymaga od firm zdolności do przedefiniowywania metod pracy pod kątem tworzenia skuteczniejszych modeli biznesowych, przekształcania struktur na rzecz optymalizacji wydajności i nieustannego wymyślania siebie na nowo w imię transformacji i rozwoju.

Pamiętajmy jednak, że przedefiniowywanie, zmienianie i wymyślanie na nowo nie wystarczy, jeśli wizja, którą tworzymy, nie została gruntownie przemyślana. Zapewniając sobie przestrzeń mentalną do analizowania wyzwań na wczesnym etapie – aktywnie poszukując różnych perspektyw i odważnych założeń nie tylko dotyczących dróg, którymi należy podążać, ale też fundamentalnych kwestii wymagających rozwiązania – organizacje mogą mieć pewność, że realizują strategie, które przyniosą prawdziwą wartość.

Pozostali współautorzy z EY: Christophe Kasolowsky – Doradztwo dla dyrektorów finansowych, George Ioannou – Doradztwo technologiczne dla dyrektorów finansowych, Amy Steptoe – Doradztwo dla dyrektorów finansowych.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.