CFO Advisory

Wspieramy Państwa w stworzeniu efektywnie i sprawnie działającego pionu finansów w Państwa organizacji, oferując szereg usług w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i analizy danych.

Zespół CFO Advisory świadczący usługi doradcze w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i raportowania oferuje wsparcie w identyfikacji, monitorowaniu i optymalizacji ujawnień informacji finansowych i niefinansowych w celu zaspokojenia potrzeb Państwa interesariuszy. CFO Advisory jest na bieżąco z agendą Dyrektorów Finansowych. Nasi eksperci dostarczają osobom odpowiedzialnym za finanse, kontrolerom, szefom departamentów ds. zarządzania środkami pieniężnymi i komitetom audytowym informacje i usługi pomagające zachować zgodność ze zmieniającymi się wymogami finansowymi. Usługi oferowane przez CFO Advisory pomagają także zapewnić przejrzystość i zaufanie do sporządzanych raportów i sprawozdań, będących podstawą do lepszego podejmowania decyzji. Pomagamy również - za pomocą własnych narzędzi – wspierać realizację funkcji w obszarze finansów dzięki zastosowaniu solidnych instrumentów analizy danych finansowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Oferujemy szeroki asortyment usług z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, rozliczania transakcji, zarządzania płynnością finansową i ładu korporacyjnego, które mogą pomóc Państwa organizacji w dostosowaniu się do dynamicznych warunków rynkowych oraz w spełnieniu oczekiwań dotyczących zapewnienia większej przejrzystości, jak również zmieniających się wymogów regulacyjnych.

Jako Klienci EY CFO Advisory, osiągną Państwo korzyści z dostarczanego przez nas innowacyjnego wsparcia w budowaniu zaufania, przy jednoczesnym stawianiu czoła wyzwaniom sprawozdawczym wynikającym ze zmieniającego się otoczenia gospodarczego i regulacyjnego.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami