25 maj 2020
Niezbędnik MSSF

Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

25 maj 2020
Powiązane tematy MSSF Audyt

Celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej i przepływów pieniężnych jednostki, które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zawierają szereg wytycznych wskazujących jakie informacje w odniesieniu do danej transakcji powinny zostać przez jednostkę ujawnione w jej sprawozdaniu finansowym.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jakim wyzwaniem jest weryfikacja zapisów wszystkich standardów w zakresie wymaganych ujawnień dla określonej transakcji, zagadnienia czy elementu sprawozdania finansowego oraz monitorowanie zmian tych wymogów.

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która mamy nadzieję okaże się pomocna w procesie sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych. Niniejsza publikacja gromadzi w jednym miejscu wymogi wszystkich standardów w zakresie ujawnień wymaganych w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku i ma formę listy kontrolnej. Wierzymy, że narzędzie to będzie dla Państwa przydatne w ocenie, czy wszelkie wymagane ujawnienia mające zastosowanie do zakresu działalności Państwa jednostki zostały odzwierciedlone w sporządzonym śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z pozostałych materiałów z serii Niezbędnik MSSF1, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Pobierz

Podsumowanie

Niezbędnik MSSF: Lista kontrolna ujawnień dla śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 r. to publikacja, która może być przydatna w ocenie, czy wszelkie wymagane ujawnienia mające zastosowanie do zakresu działalności Państwa jednostki zostały odzwierciedlone w sporządzonym śródrocznym sprawozdaniu finansowym.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partnerka

Anna Sirocka jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY Polska, Assurance, Partnerka

Małgorzata jest Partnerką w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Powiązane tematy MSSF Audyt
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)