25 sty 2021
ey-sprawozdawczosc-finansowa

Sprawozdawczość finansowa w dobie pandemii Covid-19. Przegląd najważniejszych zagadnień. Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2021

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partner

Anna Sirocka jest Partnerem w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY, Polska, Assurance, Associate Partner

Małgorzata jest Associate Partnerem w Dziale Audytu, w warszawskim biurze EY.

25 sty 2021
Powiązane tematy Audyt CFO Consulting MSSF

Publikacja zawiera kluczowe obszary wymagające zaadresowania w sprawozdawczości finansowej w związku z COVID-19.

Otoczenie gospodarcze, prawne i regulacyjne w dobie pandemii COVID-19 nadal zmienia się bardzo dynamicznie. Odzwierciedlenie całej złożoności obecnej sytuacji i jej wpływu na wyniki działalności w sprawozdaniach finansowych dla wielu przedsiębiorstw może stanowić nie lada wyzwanie.

W sprawozdawczości finansowej do najważniejszych obszarów, które wymagają zaadresowania w związku z COVID-19 należą: ocena założenia kontynuacji działalności, wpływ pandemii na wyceny bilansowe i ustalenie wyniku finansowego oraz właściwa forma i zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych. Należy także pamiętać o konieczności śledzenia działań regulatorów oraz zmian w przepisach. W tym wszystkim będzie Państwu pomocny dostępny poniżej przegląd.

Materiał ten został przygotowany z myślą o raportowaniu rocznym za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. i później, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jak i z Polskimi Zasadami Rachunkowości. Jednak większość zawartych w nim informacji będzie miała zastosowanie także do sprawozdań śródrocznych za okresy zakończone 30 września 2020 r. i później.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania do prezentowanego materiału zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Sprawozdawczość finansowa w dobie pandemii Covid-19.

 
Przegląd najważniejszych zagadnień.
Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2021.

 

Pobierz publikację

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY.

Zapisz się

Podsumowanie

Przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących sprawozdawczości finansowej w dobie pandemii. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Anna Sirocka

EY Polska, Dział Audytu, Partner

Anna Sirocka jest Partnerem w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

Małgorzata Matusewicz

EY, Polska, Assurance, Associate Partner

Małgorzata jest Associate Partnerem w Dziale Audytu, w warszawskim biurze EY.

Powiązane tematy Audyt CFO Consulting MSSF