Informacja prasowa

19 lis 2021 Warszawa, PL

EY Polska wspierał KGHM Polska Miedź S.A. w opracowaniu Polityki Klimatycznej

EY Polska wspierał KGHM Polska Miedź S.A., jednego z największych światowych producentów miedzi i srebra, w opracowaniu Polityki Klimatycznej - dokumentu określającego zobowiązania w obszarze transformacji klimatycznej, w tym osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Składający się z niemal 20 ekspertów zespół EY doradzał Spółce w procesie tworzenia polityki oraz opracowaniu mierzalnego planu prowadzącego do jej wdrożenia.

Kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski

EY Polska, Head of Brand & Communications

Poszukiwacz interesujących historii

Related topics Sustainability i ESG
EY Polska wspierał KGHM Polska Miedź S.A., jednego z największych światowych producentów miedzi i srebra, w opracowaniu Polityki Klimatycznej - dokumentu określającego zobowiązania w obszarze transformacji klimatycznej, w tym osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Składający się z niemal 20 ekspertów zespół EY doradzał Spółce w procesie tworzenia polityki oraz opracowaniu mierzalnego planu prowadzącego do jej wdrożenia.

Priorytetem opracowanej Polityki Klimatycznej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez KGHM Polska Miedź S.A. do 2050 roku w Zakresie 1 (emisje bezpośrednie związane z działalnością produkcyjną) oraz Zakresie 2 (emisje pośrednie związane z wykorzystywaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i cieplnej). Dokument określa również cele pośrednie – redukcję łącznej emisji w obu zakresach do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu z 2020 roku. 

Rozwiązania wypracowane w ramach Polityki Klimatycznej w kolejnych dekadach będą miały silny pozytywny wpływ zarówno na Spółkę, jak i jej otoczenie – nie tylko w obszarze środowiskowym, ale również ekonomicznym. Co istotne, KGHM jako jedno z najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w kraju, poprzez realizację założeń Polityki Klimatycznej istotnie przyczyni się także do procesu dekarbonizacji polskiej gospodarki. 

Zespół EY wspierał KGHM Polska Miedź S.A w kolejnych etapach tworzenia Polityki Klimatycznej - począwszy od analizy otoczenia regulacyjnego i biznesowego przedsiębiorstwa, przez weryfikację śladu węglowego oraz ratingów ESG, analizę ryzyk i szans klimatycznych w ramach analizy scenariuszowej, aż po wypracowanie celów dekarbonizacyjnych. Finalnym efektem prac było powstanie dokumentu z priorytetami KGHM w obszarze zielonej transformacji. Wypracowane rozwiązania zawierają także plan wdrożenia, uwzględniający m.in. inicjatywy dekarbonizacyjne, metody monitoringu realizacji celów redukcji emisji oraz sposoby dostosowania zasad działania KGHM do zmian klimatycznych w oparciu o Rekomendacje TCFD.

- W dyskusjach o reakcji biznesu na zmiany klimatyczne często podnoszony jest argument, że nie jest ona możliwa bez zaangażowania liderów. Patrząc na skalę zmian planowanych przez KGHM Polska Miedź S.A trudno się z tym nie zgodzić. Bez ambitnych działań podejmowanych przez najważniejszych przedstawicieli nie tylko swoich sektorów ale ogólnokrajowej gospodarki, osiągnięcie realnej zmiany nie jest możliwe. Jesteśmy dumni z tego, że KGHM na swojego partnera w tej ambitnej drodze wybrał doświadczonych ekspertów z międzynarodowej firmy doradczej, zwłaszcza, że jako EY również aktywnie zmierzamy w kierunku neutralności klimatycznej.  - mówi Jarosław Wajer, Partner EY, Lider Działu Energetyki w Polsce i regionie CESA

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

 

Odwiedź biuro prasowe

Raporty EY

Technologia

Jak polskie przedsiębiorstwa dostosowują się do nowej cyfrowej normalności?

Raport powstał na bazie badania jakościowego przeprowadzonego na CMO reprezentujących zdywersyfikowane branże oraz ilościowego zrealizowanego metodą CATI i CAWI wśród pracowników działów marketingu w lipcu 2021 roku na próbie 283 respondentów z różnych branż i sektorów.

18 paź 2021 Michał Kopyt

Sustainability i ESG

Raport EY: Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego

Zmiany klimatyczne, rosnąca świadomość oraz presja społeczna są katalizatorem nowych regulacji w obszarze klimatycznym. Społeczeństwo wymaga większej odpowiedzialność od organizacji, dla których pracujemy, od których kupujemy, czy w które inwestujemy.

18 paź 2021 Jarosław Wajer

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Badanie EY - Czas na ochronę sygnalistów

Jedynie 9% firm deklaruje pełną gotowość na dyrektywę UE o ochronie sygnalistów, choć żadna nie wdrożyła w pełni określonego w niej „standardu minimum”.

12 paź 2021 Jarosław Grzegorz