Informacja prasowa

9 paź 2023 Warszawa, PL

Badanie EY: Pracownicy ciągle cenią stabilizację - zaledwie 34% osób rozważa zmianę pracodawcy

Wyniki czwartej edycji globalnego badania EY – Work Reimagined Survey – wskazują że zarówno pracownicy jak i pracodawcy skupiają się już wyłącznie na aspektach związanych z trudnościami ekonomicznymi, ignorując wątki pandemiczne. W efekcie poczucie stabilności wciąż odgrywa kluczową rolę , choć 34% osób jest skłonnych do zmiany miejsca zatrudnienia w przeciągu kolejnych 12 miesięcy, a główną ich motywacją jest poziom wynagrodzenia. Pracownicy pozostają również większymi optymistami niż firmy. W sektorze energetyki aż 68% przedsiębiorstw przewiduje zwiększoną presję na wyniki finansowe, jednak podobnego zdania jest tylko 43% zatrudnionych osób – różnica to aż 24 pkt. procentowe. Przyszłość należy do sztucznej inteligencji. Aż 84% firm już używa lub zamierza rozpocząć wykorzystywanie narzędzi opartych o generatywną SI w perspektywie kolejnego roku. Pracownicy nie mają znaczących przeciwskazań, gdyż niemal połowa (48%) uważa, że zwiększy to elastyczności realizowanych zadań.

Kontakt dla mediów
Rafał Olak

EY Polska, Media Officer

Łączy ludzi którzy wiedzą, z tymi którzy chcą się dowiedzieć

Wyniki czwartej edycji globalnego badania EY – Work Reimagined Survey – wskazują że zarówno pracownicy jak i pracodawcy skupiają się już wyłącznie na aspektach związanych z trudnościami ekonomicznymi, ignorując wątki pandemiczne. W efekcie poczucie stabilności wciąż odgrywa kluczową rolę , choć 34% osób jest skłonnych do zmiany miejsca zatrudnienia w przeciągu kolejnych 12 miesięcy, a główną ich motywacją jest poziom wynagrodzenia. Pracownicy pozostają również większymi optymistami niż firmy. W sektorze energetyki aż 68% przedsiębiorstw przewiduje zwiększoną presję na wyniki finansowe, jednak podobnego zdania jest tylko 43% zatrudnionych osób – różnica to aż 24 pkt. procentowe. Przyszłość należy do sztucznej inteligencji. Aż 84% firm już używa lub zamierza rozpocząć wykorzystywanie narzędzi opartych o generatywną SI w perspektywie kolejnego roku. Pracownicy nie mają znaczących przeciwskazań, gdyż niemal połowa (48%) uważa, że zwiększy to elastyczności realizowanych zadań.

Wyniki globalnego badania EY - Work Reimagined Survey – jednoznacznie wskazują, że negatywne czynniki związane z pandemią zostały już w pełni zastąpione przez aspekty o czysto gospodarczym charakterze. W efekcie pracownicy jeszcze mocniej cenią poczucie stabilizacji. W 2023 r. zmianę pracy w perspektywie kolejnych 12 miesięcy planuje 34% osób – w ciągu roku ten odsetek zmalał aż o 9 pkt. procentowych. Najbardziej skorzy do podjęcia takiej decyzji są pracownicy z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (42%) oraz nieruchomości (41%), a najmniej energetyki (29%) i administracji publicznej (28%). Firmy mają tego świadomość – 57% przedstawicieli badanych organizacji zgodziło się ze stwierdzeniem, że osłabienie gospodarcze zmniejsza chęć do zmiany miejsca zatrudnienia. Podobnego zdania jest 47% pracowników.

Sytuacja gospodarcza w Polsce równie silnie oddziałuje na lokalny rynek pracy, a utrzymująca się inflacja powoduje stałą presję płacową na pracodawców. Jednak niska stopa bezrobocia, pogłębiana niekorzystnymi trendami demograficznymi oraz liczba ofert oscylująca wciąż na wysokim poziomie sprawiają że pracownicy z większym optymizmem oceniają możliwość znalezienia nowego zatrudnienia. Natomiast pracodawcy w wielu branżach borykają się z niedoborami siły roboczej - mówi Artur Miernik, Partner EY Polska i Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Globalne wyzwania gospodarcze, takie jak walka z inflacją, sprawiają że biznes odczuwa rosnącą presję na osiąganie dobrych wyniki. Wyniki badania wskazują, że to zjawisko odczuwa 61% ankietowanych firm. Co ciekawe podobnego zdania jest jedynie 47% pracowników. Różnica wynosząca aż 14 pkt. procentowych, wskazuje że zatrudnione osoby oceniają kondycję ich przedsiębiorstw ze znacznie większym optymizmem.

Widoczne jest to szczególnie w branży energetycznej, gdzie różnica pomiędzy ocenami organizacji a pracowników wynosi aż 24 punktów procentowych (68% potwierdzeń wśród firm i 43% wśród pracowników). Zbliżone wyniki odnotowywane zostały w sektorach motoryzacyjnym i administracji publicznej – różnice wynosiły odpowiednio 21 i 20 pkt. procentowych. Najbardziej zbieżne podejście wśród przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich osób odnotowano w branży zaawansowanej produkcji (9 pkt. proc.) i technologii, mediów oraz telekomunikacji - TMT (8 pkt. proc.).

AI – wszyscy są na tak

Przyszłość rynku pracy będzie ściśle skorelowana z rozwojem i implementacją narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję. Wyniki badania EY – Work Reimagined Survey – wskazują że już 49% pracowników używa lub zacznie używać w ciągu 12 miesięcy tego rodzaju rozwiązań. Najwyższy odsetek (73%) dotyczy sektora TMT, a najniższy (31%) – przedstawicieli administracji publicznej. W przypadku organizacji podobną deklarację składa 84% firm. Dwie strony sektorowej skali pozostały niezmienne – 91% w przypadku TMT, a 62% - tzw. budżetówki.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy przewidują, że sztuczna inteligencja pozytywnie przełoży się na produktywność. Łączny dla obu badanych grup współczynnik net positive, czyli różnica pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi, wyniósł 33%. Pracodawcy znacznie wyżej oceniają również pozytywny wpływ AI na produktywność. W przypadku firm współczynnik net positive wynosi 41%, a wśród zatrudnionych osób – 24%. Co ciekawe, jeszcze większa różnica – wynosząca aż 20 pkt. proc. (52% do 32% - na korzyść przedsiębiorstw) –  dotyczy zakresu współpracy w ramach zespołów.

Wpływ sztucznej inteligencji nie jest jednak dostrzegalny w podejściu do powrotów do biur. Wśród pracowników dominuje preferencja maksymalnie jednego dnia w biurze (51%). Opcja dwóch-trzech dni (37%) uzyskała nieznaczną przewagę nad w pełni zdalnym świadczeniem usług (34%). W przypadku pracodawców proporcje mają inny charakter. Niemal połowa (47%) firm preferowałaby powrót do biur na 2-3 dni. Jeden dzień uzyskał 39% wskazań, a praca w pełni zdalna tylko 22%.

Nikt nie ma wątpliwości, że rozwój sztucznej inteligencji zmieni rynek pracy. Otwarte zostaje jedynie pytanie o skalę i tempo, które będzie inne dla różnych gałęzi gospodarki. W efekcie będzie to proces rozciągnięty w czasie, co stworzy wielu pracownikom możliwość odpowiedniego dostosowania się do zmian. Na pracodawcach już teraz spoczywa jednak ogromna odpowiedzialność. Szczególnie dotyczy to obszaru kultury korporacyjnej i tłumaczenia. dlaczego zmiany są wprowadzane, a także co oznaczają one dla konkretnych osób. W coraz bardziej cyfrowym świecie na znaczeniu jeszcze mocniej będzie zyskiwać kwestia lokowania pracowników i ich potrzeb emocjonalnych w centrum zmian , która będzie stanowiła przewagę konkurencyjną w utrzymywaniu i pozyskiwaniu najlepszych talentów – podsumowuje Wioletta Marciniak-Mierzwa, starsza menedżerka w zespole Workforce Advisory, EY Polska.

O badaniu

Czwarta edycja globalnego badania EY – Work Reimagined Survey – została przeprowadzona w okresie czerwiec – sierpień na grupie 17 050 pracowników i 1 575 firm. Reprezentowali oni 25 sektorów rynku i 20 obszarów geograficznych z obu Ameryk, Azji-Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki. 

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe