Informacja prasowa

5 mar 2024 Warszawa, PL

Jacek Hryniuk nowym prezesem Fundacji EY, która od ponad 25 lat wspiera rodziny zastępcze

Celem nowego Prezesa będzie dalsze promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, wspieranie rodziców w doskonaleniu ich kompetencji wychowawczych oraz dbanie o rozwój i edukację młodych ludzi z rodzinnej pieczy zastępczej, by zwiększać ich szanse na lepszą przyszłość.

Kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska

EY Polska, Media Officer

Media Officer. Media to moja pasja.

Related topics Fundacja EY

Stery Fundacji EY objął Jacek Hryniuk, Senior Partner w EY, który od wielu lat jest z nią blisko związany. 1 marca 2024 r. zastąpił w tej roli Renatę Hayder pełniącą funkcję Prezeski przez 20 lat. Celem nowego Prezesa będzie dalsze promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, wspieranie rodziców w doskonaleniu ich kompetencji wychowawczych oraz dbanie o rozwój i edukację młodych ludzi z rodzinnej pieczy zastępczej, by zwiększać ich szanse na lepszą przyszłość.

Fundacja EY została założona w 1998 r. przez kierownictwo firmy, które pragnęło mieć swój wkład w wyrównywanie szans dzieci pozbawionych możliwości wzrastania w rodzinach biologicznych. Celem było zapewnienie im bezpieczeństwa, stabilizacji, zrozumienia i miłości ze strony dorosłych. Właśnie taką rolę spełnia instytucja rodzica zastępczego, oferując bardziej zindywidualizowaną opiekę niż w domach dziecka oraz pozwalając zbudować więź między wychowankiem a opiekunem. W przeciwieństwie do adopcji, która oznacza przejęcie obowiązków rodziców biologicznych na całe życie, rodzina zastępcza jest tymczasową formą pomocy, jednak w otoczeniu zbliżonym do środowiska domowego.

Przez lata Fundacja EY zwiększała zasięg swojej działalności i zaczęła docierać do coraz większej liczby rodzin, stając się jedną z kluczowych organizacji pozarządowych wspierających rodzinną pieczę zastępczą. Od 25 lat realizuje ponad 20 programów rocznie, które zapewniają dzieciom i ich opiekunom wsparcie psychologiczne, pomoc finansowo-rzeczową, wyjazdy wakacyjne, ale również pozwalały im wzmacniać kompetencje podczas warsztatów edukacyjnych. Co roku beneficjentami tej pomocy jest 1300 rodzin zastępczych. 

Fundacja EY zrodziła się z pragnienia, by biznes miał istotny wkład w rozwój społeczeństwa. Chcemy promować wartości, z którymi sami się utożsamiamy. Partnerkom i Partnerom EY od zawsze bardzo bliska była instytucja rodziny. Dzisiaj, gdy coraz bardziej powszechne są działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju, możemy z dumą powiedzieć, że działamy od ponad dwóch dekad na rzecz rodziców, którzy podjęli się pięknej i trudnej misji zapewnienia domowego ciepła i bezpieczeństwa dzieciom niosącym ciężki bagaż życiowych doświadczeń. Jestem niezwykle wdzięczny Renacie Hayder za 20 lat jej misji na stanowisku Prezeski Fundacji EY, liderkom projektów w Fundacji oraz naszym pracowniczkom i pracownikom, którzy przez lata dokładali swoją cegiełkę w ramach wolontariatu, aby fundacja mogła się rozwijać – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Cele na kolejne 25 lat

Dziś w zespole Fundacji EY znajdują się absolwentki psychologii, pedagogiki i socjologii, które od środka znają wyzwania związane z rodzicielstwem zastępczym. A te, mimo upływu lat, właściwie się nie zmieniają. Mimo że rodzinna opieka zastępcza jest kilkukrotnie tańsza od opieki instytucjonalnej w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, maleje liczba chętnych, aby podjąć się roli rodzica zastępczego. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać m.in. w braku rozwiązań systemowych. Chodzi nie tylko o wsparcie ekonomiczne, ale przede wszystkim psychologiczne i mentoringowe.

W Fundacji EY wspieramy rodziców zastępczych poprzez szereg programów i konsultacji oraz ich wychowanków, by mogli rozwijać się w optymalny sposób. W mojej nowej roli chciałbym się skupić na jeszcze szerszym promowaniu rodzicielstwa zastępczego oraz podkreślaniu wyjątkowej roli opiekunów, którzy zbyt rzadko są za to doceniani – stwierdza Jacek Hryniuk, Prezes Fundacji EY.

Wsparcie dla dorosłych i młodzieży

Do najważniejszych projektów Fundacji EY należy m.in. „Akademia Świadomego Rodzica”, która zaznajamia opiekunów ze sposobami wspierania dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. Ważnym aspektem jest również przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych, wskazywanie ich mocnych stron oraz budowanie wysokiego poczucia wartości. Bardzo pomocne okazały się warsztaty „Zrozumieć dziecko”, na których opiekunowie znajdują odpowiedzi na zgłaszane przez siebie problemy i wyzwania. Analiza konkretnych doświadczeń życiowych pozwala im lepiej odnaleźć się w trudnych sytuacjach i znaleźć sposób na pokonanie codziennych trudności.

Z kolei młodzież w wieku 16-19 lat może uczestniczyć w programie „Skrzydła Samodzielności”, który wspiera ich w procesie usamodzielniania się poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności. Dodatkowo kształtuje w nich postawy pomocne w samodzielnym życiu. Bardzo ważnym aspektem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i przekazywanie dobrych wzorców związanych ze szkołą, dlatego dzieci i młodzież mogą brać udział w indywidualnych i grupowych korepetycjach realizowanych w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu w ramach programu „Klucz do jutra”.

 

Więcej informacji o 25-leciu Fundacji EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

 

Odwiedź biuro prasowe