3 min. czytania 8 lis 2021
Shot of a businessman working late in an office

W jaki sposób audyty oparte na danych mogą pomóc prywatnym przedsiębiorstwom zwiększyć odporność na kryzysy

Autor Randall Tavierne

Global EY Private Assurance Leader

Global leader helping entrepreneurs and private companies realize their ambitions. Frequent speaker on the high-growth market.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner. Lider TMT i Audytu Cyfrowego

Doświadczany Biegły Rewident. Entuzjasta podróży, biegania i sportów motorowych.

3 min. czytania 8 lis 2021

Dzięki wykorzystaniu audytu opartego na danych zarząd spółki może odpowiednio reagować na bieżące problemy jak i przygotować się na przyszłe wyzwania. 

W skrócie
  • Prywatne firmy potrzebują wiedzy, aby przygotować się na nadchodzące wyzwania.
  • Aby im sprostać firmy te potrzebują wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji finansowych.
  • Nowe technologie umożliwiają prowadzenie audytów w oparciu o dane i analitykę dzięki czemu lepiej można identyfikować trendy, szanse i zagrożenia.

Miniony czas nauczył nas jak ważna jest elastyczność i odporność przedsiębiorstw na kryzysy. A wiedza w obu tych przypadkach to klucz do sukcesu. W obliczu kolejnych wyzwań, które z pewnością pojawią się na horyzoncie, posiadanie odpowiednich informacji dostępnych na wyciągnięcie ręki umożliwi liderom firm prywatnych szybszą identyfikację zagrożeń, opracowanie strategii ich przezwyciężenia oraz wykorzystanie pojawiających się możliwości. Pozyskiwanie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym poprzez audyt oparty na danych daje również decydentom możliwość zarządzania bieżącymi kwestiami i przygotowania się na przyszłość.

Prywatne firmy na całym świecie zaczęły wykorzystywać nowe technologie jeszcze przed pandemią, aby na własną rękę przeciwdziałać zakłóceniom. Kryzys jednak sprawił, że plany związane z cyfrową transformacją musiały znaleźć się na wyższych obrotach. Organizacje, które już korzystają z technologii cyfrowych powinny pójść o krok dalej i wdrożyć audyt oparty na danych i analizach. Rozwiązania te są już dostępne dzięki nowym technologiom. Dlaczego firmy powinny po nie sięgnąć? Ponieważ audyt oparty na danych jest mniej podatny na turbulencje oraz zapewnia wiele korzyści, które pomagają kierownictwu firm prywatnych budować na nie odporność w całym przedsiębiorstwie.

Audyty wysokiej jakości poza siedzibą firmy 

Zmiana stylu pracy, która nastąpiła praktycznie z dnia na dzień radykalnie zmieniła procesy związane z audytem. Przed zamknięciem działalności gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 audyty, przeglądy, przygotowanie kompilacji danych i innych raportów wymagały znacznej ilości czasu spędzonego bezpośrednio u klienta. Obecnie wymogi dotyczące utrzymania dystansu społecznego uniemożliwiają spotkania twarzą w twarz. Wysokiej jakości audyty mogą być jednak nadal przeprowadzane dzięki wykorzystaniu danych i analiz dostarczanych przez technologie in-place.

Wykorzystując platformę audytową EY (EY Canvas) oraz pakiet analityki danych (EY Helix),  specjalizujące się w tego typu badaniu zespoły są w stanie usprawnić ten proces i wykonać całą pracę zdalnie. Pulpit sterowniczy zapewnia członkom zespołu natychmiastowy i łatwy dostęp do szczegółowych informacji. Wykorzystanie takiego bogactwa danych zwiększa zdolność do identyfikacji nietypowych wzorców i trendów, a także szans i zagrożeń. Ponadto, mając do dyspozycji taką infrastrukturę liderzy firm prywatnych mogą łatwo komunikować się z całym zespołem audytowym i monitorować status każdego zgłoszenia.

Wzmocnienie przejrzystości i wiarygodności

Turbulencje gospodarcze związane z kryzysem COVID-19 uwypukliły zapotrzebowanie inwestorów i interesariuszy na wiarygodne i łatwo dostępne informacje finansowe. To właśnie z tego powodu audyt oparty na danych pozytywnie się wyróżnia na tle tradycyjnego badania. Analizuje on pełne spektrum danych firmy, a nie tylko statystyczny dobór wyrywkowej kontroli. Sama ilość, szczegółowość i zakres dostępnych informacji pozwala na dokładniejsze zrozumienie księgi głównej i tworzy większą przejrzystość transakcji.

Bardziej holistyczne spojrzenie na procesy

Audyt oparty na danych zapewnia zespołowi audytowemu bardziej przejrzysty obraz procesów biznesowych oraz daje możliwość sprawdzenia skuteczności kontroli wewnętrznej. Dzięki niemu można zobaczyć, w jaki sposób personel rejestruje transakcje, kto się tym zajmuje i dlaczego, a także zagłębić się w skuteczność kontroli nadużyć. Ponieważ mamy do czynienia z powtarzalnym audytem opartym na danych to pozwala on firmom na natychmiastowe wprowadzanie korekt. W istocie, cyfrowy audyt sprzyja większej przejrzystości oraz podnosi zdolność do identyfikowania i eliminowania błędów oraz ryzyka w czasie rzeczywistym.

Jeżeli liderzy firm prywatnych chcą być jak najlepiej przygotowani na liczne wyzwania, które przed nimi stoją, to muszą uzbroić się w całą dostępną wiedzę. Audyt oparty na danych może być najcenniejszą bronią w ich arsenale.

Aby dowiedzieć się więcej o tym jak cyfrowe platformy audytu wspomagają wysokiej jakości sprawozdawczość finansową przeczytaj tekst „Trzy lekcje odporności płynące z audytu opartego na danych” (via EY.com US).

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Audyt oparty na danych może wyposażyć prywatne firmy w informacje i wiedzę, które pozwolą skutecznie radzić sobie z wyzwaniami stojącymi przed nimi teraz i w przyszłości.

Informacje

Autor Randall Tavierne

Global EY Private Assurance Leader

Global leader helping entrepreneurs and private companies realize their ambitions. Frequent speaker on the high-growth market.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner. Lider TMT i Audytu Cyfrowego

Doświadczany Biegły Rewident. Entuzjasta podróży, biegania i sportów motorowych.