Integracje M&A

Nasi specjaliści, narzędzia i doświadczenie, pomogą Ci skutecznie zintegrować przejętą spółkę i zmaksymalizować wartość zbudowaną poprzez transakcję M&A. Pomagamy w tworzeniu Biura Integracji (Integration Management Office, IMO), identyfikacji synergii, projektowaniu modeli operacyjnych, zarządzaniu zmianą i integracji funkcji biznesowych.

Jak EY może pomóc?

Rozwiązania integracyjne EY i kluczowe pytania, na które pomagamy Ci odpowiedzieć:

 • Integration Management Office (IMO)

  • Jak ustalamy priorytety i kolejność zadań realizowanych przez różne fragmenty organizacji?
  • W jaki sposób możemy wykorzystać Biuro Integracji do kierowania integracją i stworzenia modelu operacyjnego, struktury organizacyjnej, planu synergii oraz przygotowania umów przejściowego świadczenia usług (Transition Service Agreement, TSA)?
  • Jak przygotować optymalny plan integracji dostosowany do zdefiniowanych celów transakcji?
 • Budowanie wartości i identyfikacja synergii

  • Jaki jest harmonogram dla procesu budowania wartości?
  • Jakiego zespołu potrzebujemy do przyspieszenia procesu budowania wartości?
 • Model operacyjny i gotowość do pracy od pierwszego dnia (Day One Readiness)

  • Jak będzie wyglądała działalność naszego przedsiębiorstwa po połączeniu z inną firmą?
  • Jak zdefiniować docelowy model operacyjny, który będzie przewodził całemu procesowi integracji?
  • W jaki sposób od samego początku identyfikujemy, oceniamy i monitorujemy kluczowe zadania w ramach Day One Readiness gwarantujące zachowanie płynnego procesu integracji?
 • Integracja procesów i funkcji biznesowych (finanse, IT, zasoby ludzkie i łańcuch dostaw)

  • W jaki sposób zarządzasz zadaniami i kamieniami milowymi procesu integracji, zależnych od siebie, a jednocześnie odrębnych funkcji biznesowych?
  • Jak osiągnąć płynne i efektywne przejście do docelowego modelu operacyjnego?
 • Zarządzanie zmianą i komunikacja

  • Jak możemy uniknąć zderzenia kultur organizacyjnych podczas połączenia?
  • Którzy pracownicy są kluczowi dla organizacji i muszą zostać utrzymani?
  • W jaki sposób kadra zarządzająca może wypracować wspólne podejście, by stworzyć odpowiednie warunki dla wdrożenia pracowników i skutecznej komunikacji?
 • Skuteczność sprzedaży i marketingu

  • Czy nasze działania sprzedażowe są dostosowane do naszej strategii i potrzeb klientów?
  • Czy otrzymujemy pożądany zwrot z inwestycji w sprzedaż i marketing oraz czy utrzymujemy odpowiednią równowagę między kanałami sprzedaży?
  • Jak dobrze rozumiemy priorytety konsumentów i co robimy, aby je zaspokoić?
  • Czy nasza strategia cenowa zapewnia trwałą rentowność?

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.