Umowy Corporate Power Purchase Agreement. Na czym polegają i z jakimi wyzwaniami się wiążą?

Umowy Corporate Power Purchase Agreement. Na czym polegają i z jakimi wyzwaniami się wiążą?

Umowy typu Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) nie tylko pozwalają na redukcję emisji i wspierają rozwój zielonej energetyki, ale także umożliwiają osiąganie wymiernych korzyści ekonomicznych. Ponadto zapewniają większą przewidywalność kosztów zakupu energii elektrycznej (dla odbiorcy) lub przychodów z nią związanych (dla wytwórcy). Na polskim rynku atrakcyjność umów cPPa jest wysoka, co związane jest przede wszystkim z istotnym wzrostem cen energii w ostatnich latach oraz wysokim udziałem źródeł emisyjnych w strukturze wytwórczej energii elektrycznej.

Powiązane tematy Sustainability i ESG

Umowy cPPA stają się coraz bardziej popularne w Polsce, jednak wciąż takie rozwiązania nie dominują naszego rynku. Częściowo jest to związane ze skomplikowanym procesem ich zawierania, który stawia uczestniczące w nim strony przed szeregiem wyzwań. Nierzadko także brak przygotowania lub niepełne zrozumienie konsekwencji realizacji umów cPPA powoduje komplikacje w procesach zawierania umów lub nieoptymalne ich przeprowadzenie. 

Zapraszamy do udziału w webcaście EY, podczas którego m.in.:

  • przedstawimy jaką wartość może przynieść umowa cPPA,
  • przyjrzymy się najważniejszym aspektom umów cPPA, ich rodzajom i charakterystykom, 
  • omówimy kluczowe elementy, na które warto zwrócić uwagę przygotowując i realizując proces zawierania takich umów.

Na koniec naszego spotkania omówimy wnioski płynące z doświadczeń związanych z wdrożeniami umów cPPA, realizowanych przez ekspertów EY. 

Zapraszamy do rejestracji!

Prelegenci

Maciej Markiewicz
EY Polska, Business Consulting, Partner, Dział Energetyki
Agnieszka Zyga
EY Polska, Business Consulting, Manager

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.