Transformacja technologiczna

Technologia JEST strategią biznesową. Oczekiwania Klientów w zakresie dostępu do produktów oraz usług technologicznych rosną w niespotykanym do tej pory tempie, a zdolności biznesowe firmy w obszarze orientacji na Klienta, mobilności, zwinności czy organizacji sterowanej danymi są sprawą fundamentalną. Transformacja technologiczna to być albo nie być dla każdego przedsiębiorstwa chcącego utrzymywać i powiększać swoja przewagę konkurencyjną.

Powiązane tematy Consulting AI Analityka i big data

Jak EY może pomóc

Nasze doświadczenie pokazuje, że skuteczna transformacja technologiczna opiera się na czterech filarach: strategii technologicznej, operacjach technologicznych Nowej Generacji, odporności infrastruktury i usług na podatności oraz architekturze.

Strategia technologiczna

Strategia technologiczna obejmuje pełen zestaw usług doradczych, które pomogą Ci rozstrzygnąć kwestie strategiczne i w pełni wykorzystać technologię do osiągnięcia Twoich celów biznesowych. 

Usługi EY w tym obszarze obejmują:

 • Opracowanie strategii technologicznej i digitalizacji
 • Ocena zdolności technologicznych organizacji
 • Projektowanie i transformacje modeli operacyjnych
 • Opracowywanie i wdrażanie modeli zarządzania obszarem technologii (Governance)
 • Projektowanie i transformacje organizacji technologicznych
 • Agilizacja organizacji - zarządzanie produktem / zwinne dostarczanie / devOps
 • Integracja IT po połączeniu kilku niezależnych organizacji / wsparcie w procesie wydzielenia lub rezygnacji z obszaru IT
 • Operacje Technologiczne Nowej Generacji

  Operacje Technologiczne Nowej Generacji pomagają zwiększać skuteczność i efektywność operacji IT w Twojej organizacji.

  Usługi EY w tym obszarze obejmują:

  • Strategię zasobów oraz model współpracy z dostawcami / zarządzanie dostawcami
  • Zarządzanie finansami oraz efektywnością IT
  • Optymalizację kosztów IT
  • Zarządzanie aktywami IT
  • Zarządzanie operacyjne działalnością IT jako biznesem
  • Zarządzanie usługami IT
  • Racjonalizację aplikacji oraz platform technologicznych
  • Automatyzację usług
 • Odporność infrastruktury oraz usług

  Odporność infrastruktury oraz usług to harmonizacja ciągłości biznesowej, strategii infrastruktury technologicznej oraz architektury w kontekście odtwarzania awaryjnego, dostępności, wydajności, zwinności, współdziałania, optymalizacji, bezpieczeństwa oraz zgodności.

  Spójnie z globalną wizją EY budowania lepiej działającego świata, przyjmujemy kompleksowe podejście, mające na celu pomóc organizacjom na całym świecie chronić i budować stabilną infrastrukturę oraz usługi technologiczne.

  Usługi EY w tym zakresie obejmują:

  • Strategię, architekturę oraz migracje w zakresie rozwiązań chmurowych
  • Odporność usług, w tym usługi w zakresie ciągłości działania, ośrodków przetwarzania danych oraz usług odzyskiwania awaryjnego
  • Projektowanie i architekturę sieci telekomunikacyjnych, pamięci masowych oraz serwerów
  • Powiązane usługi biznesowe
  • Usługi operacji w obszarze infrastruktury
 • Architektura IT

  Architektura obejmuje pełen zestaw zdolności, które odpowiadają na szerokie potrzeby w zakresie architektury informatycznej z perspektywy CIO (Chief Information Officer), CTO (Chief Technology Officer) oraz Głównego Architekta. 

  EY posiada szeroki zakres kompetencji w zakresie planowania wysokopoziomowej architektury począwszy od architektury korporacyjnej i biznesowej, poprzez wsparcie wdrożeniowe komponentów architektury na poziomie szczegółowym, aż po zarządzanie cyklem życia rozwoju oprogramowania związanym z tymi działaniami. 

  Usługi EY w tym zakresie obejmują:

  • Architekturę biznesową i korporacyjną
  • Architekturę technologiczną, w tym architekturę systemów informatycznych; architekturę integracji, w tym inteligentną automatyzację procesów (RPA) oraz architekturę zorientowaną na usługi (SOA); mikro usługi oraz środowiska partnerskie i zewnętrzne interfejsy aplikacji (API)
  • Architekturę aplikacji
  • Modernizację „zasiedziałych” rozwiązań technologicznych

EY Transformative Index

Oceń swoją gotowość do transformacji za pomocą naszego narzędzia porównawczego z rynkiem. Zidentyfikuj nowe możliwości rozwoju dzięki przebadaniu trzech kluczowych obszarów Twojej firmy: przywództwa, kultury i innowacji.

Dowiedz się więcej (EN)

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się wiecej? Skontaktuj się z nami