Ustawa o opodatkowaniu wyrównawczym – jakie są nowe obciążenia i obowiązki kalkulacyjno-sprawozdawcze polskich spółek

Ustawa o opodatkowaniu wyrównawczym – jakie są nowe obciążenia i obowiązki kalkulacyjno-sprawozdawcze polskich spółek

Projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – czyli polskiej implementacji przepisów BEPS 2 Filar 2 – został opublikowany 25 kwietnia (wraz z uzasadnieniem ponad 400 stron). Ustawa wprowadzi w Polsce trzy nowe podatki, razem tworzące kompleksowy system opodatkowania wyrównawczego. W rzeczywistości będzie to nowy lokalny podatek w Polsce, za rozliczenie którego odpowiadać będą polskie spółki i ich zarządy (a nie zagraniczne centrale).

Prelegenci

Michał Koper
EY Polska, Partner, Doradztwo Podatkowe
Hubert Rogoziński
EY Polska, Partner w Dziale CFO Consulting
dr Filip Majdowski
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Międzynarodowe, Dyrektor
Łukasz Groń
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Korporacyjne, Senior Manager
Agata Janas
EY Polska, Dział Doradztwa dla Dyrektorów Finansowych, Menedżer

Lokalizacja Biuro EY, 14 piętro, sale 14.24 i 14.25, Rondo ONZ 1, Warszawa, Mazowieckie, 00-124, PL

Czas 10:00 - 13:00

Dla polskich spółek z dużych grup kapitałowych (międzynarodowych lub polskich) oznaczać to będzie szereg nowych obowiązków, które obejmą m.in.:

 • gromadzenie niezbędnych danych (w wielu przypadkach nowych rodzajów), obliczanie i raportowanie efektywnego poziom opodatkowania zgodnie z nowymi zasadami (niezależnie od poziomu opodatkowania)
 • ustalenie czy wystąpi i jak duże będzie dodatkowe opodatkowanie wyrównawcze
 • raportowanie według nowych zasad.

Planowany sposób implementacji oznacza, że odpowiedzialność za to będzie docelowo spoczywała na polskich spółkach, jako że zagraniczne centrale po wprowadzeniu polskiego podatku wyrównawczego będą zwolnione z tych obowiązków.

Dodatkowo projekt dopuszcza możliwość opodatkowania z mocą wsteczną na zasadzie dobrowolności już od początku 2024 r. Centrale zagraniczne mogą być zainteresowane skorzystaniem z tej opcji, która zwolni je z obowiązków dotyczących Polski. To z kolei nakłada obowiązki na polskie spółki już za rok 2024.

Tym samym, niezależnie od działań prowadzonych na poziomie grupy, podobnie jak w przypadku innych podatków, to polskie zarządy będą ponosić odpowiedzialność za wywiązanie się polskich spółek z nowych obowiązków. Dlatego członkowie zarządu, CFO i dyrektorzy oraz managerowie podatkowi powinni upewnić, że ich spółki są przygotowane na nadchodzące wymogi.

Zapraszamy na spotkania z ekspertami EY w biurach regionalnych w całej Polsce. Będzie to okazja do tego, aby porozmawiać i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące takich tematów jak:

 • Kogo konkretnie i od kiedy będą dotyczyły nowe przepisy?
 • Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na polskie podmioty i kto będzie musiał zapłacić podatek wyrównawczy?
 • Jakie dane będą potrzebne do wywiązania się z obowiązków?
 • Dla kogo będą dostępne uproszczenia i wyłączenia?
 • Co należy zrobić, żeby przygotować się na czas?

Spotkania odbędą się w godzinach 10:00-13:00 w następujących terminach:

 • Kraków - 3 czerwca 2024
 • Katowice - 10 czerwca 2024
 • Gdańsk - 11 czerwca 2024
 • Warszawa - 13 czerwca 2024
 • Poznań - 18 czerwca 2024
 • Warszawa - 4 lipca 2024

Adres lokalizacji spotkania otrzymają Państwo w mailu z akceptacją zgłoszenia.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.