Jak EY może pomóc? 

Firmy na całym świecie gromadzą dane, ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, w niewyobrażalnych jeszcze dziesięć lat temu ilościach. Przedsiębiorstwa, które mogą wykorzystać te dane i przekształcić je w użyteczne informacje w dzisiejszym, coraz bardziej złożonym środowisku fuzji i przejęć, zyskują przewagę konkurencyjną.

Nasz zespół doradztwa transakcyjnego oferuje pomoc w kluczowych momentach cyklu życia transakcji, a także w ustalaniu strategii kapitałowej, w sposób, który jeszcze kilka lat temu był niemożliwy. Nasze stymulatory poznawcze i akceleratory wprowadzają wykładniczą moc analizy, automatyki i inteligencji maszynowej do transakcji fuzji i przejęć oraz podejmowania decyzji kapitałowych, pomagając wskazać problemy, możliwości i wyzwania. A ponieważ żadne dwie firmy ani transakcje nie są do siebie podobne, oferujemy podejście dostosowane do potrzeb klienta.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przyspieszenie wartości transakcji, eliminowanie ryzyka związanego z transakcjami, identyfikację potencjalnych celów akwizycji, czy osiągnięcie maksymalnych korzyści ze zbycia, EY dostarcza informacji, które zapewniają większą przejrzystość przy optymalnym tempie i pomagają zmaksymalizować wartość transakcji.

Jako doświadczeni doradcy, pomagamy Ci odpowiedzieć na następujące pytania:

 • W jaki sposób mogę ulepszyć swoją strategię, wykorzystując wszystkie dostępne dane w celu identyfikacji przedsiębiorstw osiągających zbyt niskie wyniki?
 • W jaki sposób mogę podejmować lepsze decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do tworzenia wartości odzwierciedlającej zewnętrzne trendy rynkowe i wewnętrzne trendy operacyjne?
 • W jaki sposób mogę wykorzystać analitykę w procesie przejęcia, aby określić wartość, synergię i ryzyko oraz zapewnić, że transakcja zostanie zrealizowana zgodnie z planem?
 • Jak najlepiej wykorzystać dane i analizy, aby zmaksymalizować liczbę nabywców i cenę zakupu aktywów, które zamierzam zbyć?
 • Jak mogę wdrożyć zaawansowane techniki teleinformatyczne, aby zredukować kapitał obrotowy i zwiększyć krótkoterminowe przepływy pieniężne?

Nasze usługi obejmują:

 • Wywiad biznesowy: Uzyskaj wgląd we wszystkie źródła danych w intuicyjny sposób i bądź pewien, że możesz zaufać temu, co widzisz w swoich analizach.
 • Inteligentne wykrywanie danych: Sprawdź, dlaczego doszło do danych sytuacji w Twojej firmie. Znajdź niezbędne dane w interaktywnym formacie na żądanie i w czasie rzeczywistym, a następnie je przeanalizuj i wykorzystaj.
 • Data science: Odkrywaj wzorce w danych i przewiduj, co może się wydarzyć w przyszłości, a także wykorzystuj naukę do szybszego i lepszego wglądu w skalę działania.

  Kontakt

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.