EY Forum Wsparcia dla Biznesu: Nowa perspektywa i Polski Ład – przygotuj się na nadchodzące instrumenty wsparcia

EY Forum Wsparcia dla Biznesu: Nowa perspektywa i Polski Ład – przygotuj się na nadchodzące instrumenty wsparcia!

W ciągu najbliższych 7 lat Polsce przypadnie w udziale ok. 770 mld zł wsparcia z UE. W ramach tej kwoty istotna część to fundusze, z których będą mogły skorzystać podmioty sektora MŚP oraz duże firmy w związku z działalnością B+R oraz inwestycjami rozwojowymi i pro-środowiskowymi. 

Jednocześnie, Minister Finansów w ramach Polskiego Ładu, zapowiedział projekty ustaw poszerzające zakres ulg podatkowych, z których korzystać mogą innowacyjne podmioty. „Pakiet ulg na innowacje” przewiduje długo oczekiwane umożliwienie jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz IP Box, wprowadzenie ulgi na prototyp, ulgi na robotyzację, ulgi na wsparcie pracowników innowacyjnych.

Możliwości jest wiele, dlatego warto je uporządkować i sprawdzić, w jaki sposób połączyć dostępne instrumenty, aby najefektywniej wspierać Państwa firmę. 

O tym porozmawiamy podczas specjalnej konferencji on-line EY Forum Wsparcia dla Biznesu, w całości poświęconej nadchodzącym możliwościom finansowania i podatkowym zachętom rozwijania działalności innowacyjnej. 

Podczas wydarzenia eksperci EY:

  • pomogą rozszyfrować pojawiające się z różnych stron informacje i skróty w kontekście nowych środków z UE, jakie napłyną w kolejnych latach do Polski,
  • omówią zakres rozbudowanego pakietu ulg,
  • zaprezentują możliwości ustrukturyzowania podejścia do jak najbardziej efektywnego korzystania ze wszystkich tych instrumentów.

Jeżeli chcą Państwo:

  • zasięgnąć kompleksowej wiedzy na temat tego, jakie możliwości pojawiły się na horyzoncie w związku z nowymi dedykowanymi dla Polski środkami z UE i zapowiadanymi ulgami podatkowymi,
  • odczarować skróty i nazwy takie jak np. KPO, FST, FENG, FEnIKS, NextGenerationEU, RRF, WRF,
  • sprawdzić, które z nowych instrumentów będą dla Państwa interesujące i najkorzystniejsze,
  • zmaksymalizować korzyści płynące z dostępnych w najbliższych latach dofinansowań i ulg,


to jest dobry moment, żeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów podczas EY Forum Wsparcia dla Biznesu.
Podczas transmisji do Państwa dyspozycji również na czacie będą dostępni eksperci EY.

 

Prelegenci

Agnieszka Skręt-Bednarz
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Menedżer
Alicja Szumiec-Jurasińska
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Menedżer
Łukasz Wilk
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Menedżer
Aleksander Sipior
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Business Tax Advisory, Menedżer
Aleksandra Pawłowicz
EY Polska, Kancelaria EY Law, Starszy Konsultant

Webcast

Czas Twój czas lokalny