Czy jesteś gotów by wejść na giełdę, gdy pojawi się okazja?

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

5 min. czytania 3 sty 2023

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

Globalny rynek IPO był wciąż mało przyjaznym obszarem w I kwartale 2023.

W skrócie 

 • W pierwszym kwartale 2023 roku globalna ilość transakcji IPO spadła o 8%, a przychody o 61% rok do roku.
 • Odnotowano tylko jedno mega IPO z Bliskiego Wschodu z wpływami 2,5 mld USD.
 • Region Azji i Pacyfiku zdominował cały I kwartał, odpowiadając za 59% globalnych transakcji IPO.

Minął dopiero jeden kwartał 2023 r., a na globalnym rynku IPO panuje wciąż niepewna sytuacja. Z łączną liczbą 299 transakcji IPO o wartości 21,5 mld USD, co oznacza spadek o 8% i 61% w ujęciu rok do roku, I kwartał był kolejnym słabym okresem w obliczu podwyżek stóp procentowych, słabej koniunktury na rynku akcji, utrwalonej inflacji i nieoczekiwanych zawirowań w globalnym sektorze bankowym. Pomimo niepewności związanej z otoczeniem gospodarczym i geopolitycznym, liczba kandydatów do IPO nadal rośnie, co pozwala mieć nadzieję na poprawę sytuacji jeszcze w tym roku. Te i inne wnioski zostały opublikowane w raporcie EY Global IPO Trends Q1 2023.

Spółki technologiczne, które były ostoją aktywności IPO w ostatnich latach, doświadczyły kilku ostrych spadków wycen i negatywnego wpływu zawirowań na rynkach kryptowalut i w globalnym sektorze bankowym. Pod względem ilości transakcji IPO, technologia nadal była liderem, jednak cztery z 10 największych debiutów w I kwartale 2023 r. należały do sektora energetycznego.

Wysoki poziom likwidacji i słabe wyniki po debiucie spółek w ramach transakcji de-SPAC stłumiły apetyt inwestorów na nowe IPO. W minionym kwartale aktywność IPO spółek SPAC była na jednym z najniższych poziomów w ostatnich latach - pod względem wolumenu osiągnęła sześcioletnie minimum, a wpływy również spadły do poziomu niewidzianego od 2016 r. W związku z tym, że warunki rynkowe pozostają trudne, a wielu promotorów spółek SPAC notowanych na początku 2021 r. musi zakończyć lub zlikwidować swoje transakcje, prawdopodobnie aktywność IPO spółek SPAC będzie w najbliższym czasie umiarkowana.

ipo globe

Pobierz nasz najnowszy raport IPO [EN]

W Raporcie EY Global IPO Trends Q1 2023 można znaleźć pogłębione analizy i informacje, w tym także dane regionalne i krajowe.

Pobierz raport (pdf)

Ogólne wyniki regionów: początkowa euforia zniknęła pod koniec kwartału

Aktywność IPO w obu Amerykach była zgodna z poziomem z I kwartału 2022 r., ale znacznie niższa od poziomów obserwowanych w porównywalnych okresach w ostatniej dekadzie; kwartał kończy się z 40 transakcjami i 2,6 mld USD wpływów, co oznacza odpowiednio wzrost o 11% i 9% rok do roku. Na giełdach amerykańskich przeprowadzono 31 transakcji, z których osiem przekroczyło 50 mln USD. Z kolei w Kanadzie odnotowano największą transakcję IPO od maja 2022 r., z której uzyskano ponad 100 mln USD wpływów. Mimo że poziom aktywności w zakresie IPO był mniejszy, zaczęliśmy dostrzegać pewne wczesne pozytywne zmiany w zakresie inflacji, stóp procentowych, wycen i zmienności rynkowej, które mogą stanowić podstawę do potencjalnego ożywienia na rynku IPO w Ameryce.

Chociaż rynek IPO w regionie Azji i Pacyfiku odpowiadał za 59% światowych transakcji IPO, jego aktywność spadła o 6% pod względem liczby i o 70% pod względem przychodów, odnotowując jedynie 175 transakcji i 12,7 mld USD przychodów w tym kwartale. Pomimo zniesienia prawie wszystkich środków kontroli pandemii na początku tego roku, rynek Chin kontynentalnych był nieco słabszy niż zwykle, niemniej jest na właściwej ścieżce rozwoju i nadal odpowiada za ponad 40% wszystkich globalnych wpływów z IPO. Hongkong, który również zazwyczaj jest potęgą w zakresie nowych debiutów, był nietypowo mało aktywny. Ogólnie rzecz biorąc, region Azji i Pacyfiku przyjął postawę "poczekamy i zobaczymy", ponieważ inwestorzy pozostali ostrożni i szukali dalszych oznak ożywienia rynku.

W związku z faktem, że wiele spółek wycofało się lub przełożyło swoje IPO ze względu na warunki rynkowe, aktywność IPO w regionie EMEIA spadła odpowiednio o 19% i 36% pod względem liczby i przychodów, odnotowując 84 transakcje IPO, które przyniosły 6,2 mld USD w I kwartale. Indie jako region odnotowały największy spadek przychodów w regionie EMEIA - o 83%, mimo że liczba debiutów wzrosła tam o 50%. W ujęciu globalnym, w tym kwartale Bliski Wschód był również jedynym regionem, w którym przeprowadzono mega IPO. Pomimo pozytywnych wskaźników ekonomicznych, nastroje pozostają ostrożne, a inwestorzy są selektywni, poszukując rentownych i zrównoważonych przedsiębiorstw.

Perspektywa na Q2 2023: promyk nadziei

Pomimo bezlitosnego tła gospodarczego oraz geopolitycznego, na horyzoncie pojawia się światełko w postaci szczytowej inflacji, łagodnych cen energii oraz odbicia gospodarki Chin kontynentalnych. Jednakże zaległości w zakresie IPO wciąż rosną, ponieważ spółki wstrzymują się z wejściem na giełdę do czasu ustabilizowania się i odbicia rynku.

W wysoce nieprzewidywalnym i utrzymującym się środowisku inflacyjnym, inwestorzy, którzy wcześniej byli zorientowani na finansowanie wzrostu i potencjału, teraz bardziej skupiają się na ścieżce do rentowności i przepływów pieniężnych. Współpraca między rządami, w tym programy współpracy i łączenia akcji, wraz z apetytem inwestorów na różnorodność, może również doprowadzić do fali podwójnych notowań i transakcji transgranicznych w tym roku.

Przedsiębiorstwa będą musiały jeszcze przez pewien czas poruszać się w środowisku wysokich kosztów i ograniczonej płynności. Gdy pojawią się dowody na to, że rynek jest bardziej stabilny i pewny, zaufanie inwestorów powinno powrócić, a znaczące spółki, które odłożyły plany IPO, mogą je ponownie rozpocząć, choć przy skromniejszych wycenach.

Paul Go, Globalny Lider EY ds. IPO, mówi: "W obliczu utrzymującej się niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej, spotęgowanej przez napięcia w światowym systemie bankowym, okazje do przeprowadzenia IPO są coraz rzadsze, a warunki finansowania coraz trudniejsze, przy czym inwestorzy przedkładają wartość ponad wzrost.

Spółki wchodzące na giełdę muszą skupić się na budowaniu trwałego biznesu o silnych podstawach, aby mieć dobrą pozycję w zmiennym otoczeniu i sprostać wyzwaniom i możliwościom związanym z wejściem na giełdę."

ipo globe

Guide to Going Public,

Nasz przewodnik Guide to Going Public prezentuje strategiczne rozważania w okresie przed, w trakcie i po wejściu na giełdę.

Pobierz (pdf)

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

 • Opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem liczby transakcji IPO z lat 2019-2022 (pełne lata) oraz narastająco od początku 2023. Pełne dane są następujące: pełny rok 2019 - 1 146; pełny rok 2020 - 1 452; pełny rok 2021 - 2 436; pełny rok 2022 - 1 415; narastająco od początku 2023 - 299.

 • Opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem wpływów z transakcji IPO (mld USD) z lat 2019-2022 (pełne lata) oraz narastająco od początku 2023. Pełne dane są następujące: pełny rok 2019, 208,3; pełny rok 2020, 271,3; pełny rok 2021, 459,9; pełny rok 2022, 184,3; narastająco od początku 2023, 21,5.

 • Opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO w podziale geograficznym narastająco od początku 2023, w ujęciu procentowym, w porównaniu do okresu: narastająco od początku 2022. Pełne dane w podziale na regiony przedstawiają się następująco: W skali globalnej liczba IPO spadła o osiem procent, przy czym łączne wpływy z IPO spadły o sześćdziesiąt jeden procent. W obu Amerykach liczba IPO wzrosła o jedenaście procent, a łączne wpływy z IPO o dziewięć procent. W regionie Azji i Pacyfiku liczba IPO spadła o sześć procent, a łączne wpływy z IPO o siedemdziesiąt procent. W regionie EMEIA łączna liczba IPO spadła o dziewiętnaście procent, a łączne wpływy z IPO o trzydzieści sześć procent.

 • Opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający liczbę transakcji IPO w podziale na sektory w ujęciu procentowym: narastająco od początku 2023 vs. 2022 vs. 2021. Pełne dane przedstawiają się następująco: Sektor technologiczny ma 62 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 328 w 2022 i 631 w 2021. Sektor przemysłowy ma 54 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 222 w 2022 roku i 314 w 2021 roku. Sektor konsumencki ma 54 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 187 w 2022 i 306 w 2021. Sektor materiałów ma 49 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 217 w 2022 i 303 w 2021. Sektor ochrony zdrowia i nauk przyrodniczych ma 22 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 168 w 2022 r. i 391 w 2021 r. Sektor energetyczny ma 18 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 93 w 2022 r. i 141 w 2021 r. Sektor mediów i rozrywki ma 13 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 29 w 2022 r. i 48 w 2021 r. Sektor nieruchomości ma 10 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 54 w 2022 r. i 106 w 2021 r. Sektor detaliczny ma 10 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 50 w 2022 r. i 62 w 2021 r. Sektor finansowy ma 5 IPO w okresie od początku roku do końca roku 2023 w porównaniu z 44 w 2022 r. i 107 w 2021 r. Sektor telekomunikacyjny ma 2 IPO od początku 2023 roku w porównaniu z 23 w 2022 i 27 w 2021.

 • Opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający wpływy z transakcji IPO (w miliardach USD) w podziale na sektory w ujęciu: narastająco od początku 2023 vs. 2022 vs. 2021. Pełne dane przedstawiają się następująco: sektor energetyczny: 5,9 mld USD od początku 2023 roku w porównaniu z 39,8 mld USD w 2022 i 631 mld USD w 2021; sektor przemysłowy: 4,6 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 30,5 mld USD w 2022 i 64,4 mld USD w 2021; sektor technologiczny: 3,9 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 37,4 mld USD w 2022 i 149,1 w 2021; sektor materiałów: 2,2 mld USD od początku 2023  w porównaniu z 16,5 mld USD w 2022 and 22,7 mld USD w 2021; sektor konsumencki: 1,6 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 9,8 mld USD w 2022 i 42,2 mld USD w 2021; sektor ochrony zdrowia i nauk przyrodniczych: 1,2 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 17,5 mld USD w 2022 i 67,2 mld USD w 2021; sektor finansowy: 1,1 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 9,7 mld USD w 2022 i 33,7 mld USD w 2021; sektor detaliczny: 0,5 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 8,0 mld USD w  2022 i 15,1 mld USD w 2021; sektor mediów i rozrywki: 0,3 mld USD od początku 2023 w porównaniu z 1,3 mld USD w 2022 i 6,3 mld USD w 2021; sektor nieruchomości: 0,2 od początku 2023 w porównaniu z 4,1 mld USD w 2022 i 15,9 mld USD w 2021; sektor telekomunikacyjny: 0,1 md USD od początku 2023 w porównaniu z 9,8 mld USD w 2022 i 15,7 mld USD w 2021.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik  Guide to going public (pdf) [EN].

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO na koniec I kwartału 2023 oku zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY.

  Okres Q1 2023 odnosi się do pierwszego kwartału 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia do 21 marca 2023 roku, wraz z  oczekiwanymi IPO do 31 marca 2023 roku (prognozowane na 21 marca 2023 roku). Dane są aktualne na koniec 21 marca 2023 roku czasu brytyjskiego. 

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek operacyjnych i definiujemy IPO jako "publiczną ofertę kapitału  firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport obejmuje tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY posiadały dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały).
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe (OTC).
  • Starając się wykluczyć IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (SIC):
   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, powierniczą i nadzorczą
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administracja zewnętrzna, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami, które zajmują się funduszami powierniczymi, majątkami i rachunkami agencyjnymi
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).
 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej)
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan
  • Region Indii obejmuje aktywność IPO na giełdach w Indiach i Bangladeszu. 
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne. 
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Raport EY Global IPO Trends Q1 2023 pokazuje, że od 2022 do pierwszego kwartału 2023 na rynku IPO panował stonowany optymizm. Spółki i inwestorzy związani z IPO pozostają ostrożni, wstrzymując się z decyzjami w obliczu znacznej niepewności.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)