4 min. czytania 11 kwi 2023
Zamrożenie środków na koncie bankowym

Zamrożenie środków na koncie bankowym. Ile trwa blokada środków na koncie bankowym? Jak reagować?

Autorzy
Aleksandra Tańska

EY Polska, BTA, Senior w Dziale Postępowań

Łączy dwa odmienne spojrzenia na procedury rządzące szeroko pojętym postępowaniem podatkowym. Od ponad 17 lat poszukuje konsensusu i współpracy w relacjach podatnik-organ.

Bartosz Czerwiński

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Bartosz wspiera podatników w obronie ich słusznych praw. Spory podatkowe to jego specjalność.

4 min. czytania 11 kwi 2023

W przypadku sytuacji, w której zostały zamrożone pieniądze na koncie bankowym, podmiot ma tylko siedem dni na działanie. To mało czasu jak na poziom skomplikowania procedury. W tym wypadku wskazany jest profesjonalny pełnomocnik. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, bo z tym mamy do czynienia w przypadku tzw. zamrożenia konta, to najczęściej stosowane przez administrację podatkową narzędzie z obszaru egzekucji administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego. Co należy zrobić, gdy mamy zamrożone konto bankowe? Ile trwa blokada środków na koncie bankowym?

Kiedy możliwe jest zamrożenie pieniędzy na koncie?

Organy mogą zająć wierzytelność z rachunku bankowego zwłaszcza wtedy, gdy w toku kontroli/ postępowania podatkowego uznają za uzasadnione zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy na poczet potencjalnych zobowiązań (tj. przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe). Może to nastąpić również w toku egzekucji zidentyfikowanych już zaległości podatkowych.

Zamrożenie konta często jest jedynym zastosowanym narzędziem „represji podatkowej”, ale może mu towarzyszyć zajęcie pieniędzy, wierzytelności od kontrahentów, praw majątkowych lub ruchomości, a także obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową.

Newsletter Bezpieczny Podatnik

Subskrybuj newsletter i otrzymuj informacje o najważniejszych zmianach w przepisach podatkowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia firmy.

Zapisz się

Blokada środków na koncie bankowym – konsekwencje

Oprócz samej niemożności dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi dokonanie zajęcia wierzytelności z rachunku może wiązać się także z innymi negatywnymi dla podatników konsekwencjami, w tym m.in. z:

  • negatywnym wpływem na reputację,
  • obniżeniem ratingu w instytucjach finansowych,
  • utrudnieniem korzystania z programów opartych na współpracy podatnika z administracją.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie oznacza, że zablokowany jest dostęp do konta, ale że nie mamy możliwości dysponowania środkami pieniężnymi do kwoty dokonanego zajęcia. Mowa tu o środkach dostępnych oraz przyszłych, jeśli stan rachunku w momencie dokonania zajęcia nie wyczerpuje kwoty w nim wskazanej. Nie jest możliwe zajęcie wartości potencjalnie dostępnych linii kredytowych. Jeśli natomiast na zajętym rachunku dostępna jest kwota przewyższająca zajęcie, wówczas nadwyżką zobowiązany – przynajmniej w teorii – powinien móc swobodnie rozporządzać.

Postępowanie egzekucyjne a zabezpieczające

Jeżeli blokada środków na koncie bankowym ma miejsce w toku postępowania egzekucyjnego, wówczas organ egzekucyjny wzywa bank do przekazania zajętych środków w terminie siedmiu dni od zajęcia. 

Jeśli natomiast blokada środków na koncie następuje w postępowaniu zabezpieczającym, środki powinny zostać na rachunku, gdyż działania podjęte przez organ w toku takiego postępowania nie mogą zmierzać do wykonania zobowiązania. Oznacza to, że organ nie ma prawa żądać od instytucji finansowej przekazania środków. Z uwagi jednak na brak jednolitej praktyki oraz treść stosowanych przez organy egzekucyjne wzorów formularzy zajęć niektóre banki przekazują zabezpieczone kwoty na rachunek organu egzekucyjnego w terminie właściwym dla egzekucji. Właśnie dlatego moment powzięcia wiedzy o zajęciu jest tym, w którym trzeba podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w celu obrony swoich praw.

Ile trwa blokada środków na koncie i jak szybko należy reagować?

Zamrożone konto bankowe wymaga szybkiej reakcji. Blokada środków na koncie trwa bowiem tak długo, aż organ jej nie zwolni. Wspomniany już termin siedmiu dni jest w tym procesie kluczowy! Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej (do zabezpieczeń regulacje te stosuje się odpowiednio) nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego/ zarządzenia zabezpieczenia zawiesza postępowanie egzekucyjne/ zabezpieczające w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzekucyjnemu do czasu zawiadomienia tego organu o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu. W tym czasie organ egzekucyjny co do zasady nie podejmuje dalszych czynności. Wniesienie zarzutu po upływie siedmiu dni, choć skuteczne, to nie wywiera już skutku w postaci zawieszenia tego postępowania.

Co ważne, zobowiązany ma możliwość złożenia dobrowolnego zabezpieczenia lub dokonania wpłaty. W zależności od procedury, w ramach której jest zobowiązany, jego dobrowolne działanie wpływa na bieg terminu przedawnienia, obniżenie kosztów egzekucyjnych lub wysokość należnych odsetek. W sytuacji złożenia wniosku o dobrowolne przyjęcie zabezpieczenia, gdy organ egzekucyjny już podjął czynności w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wraz z ww. wnioskiem można wnieść także o ograniczenie postępowania zabezpieczającego i zwolnienie od zajęcia zabezpieczonych elementów majątku innych niż deklarowana przez podatnika forma dobrowolnego zabezpieczenia wykonania.

Naturalnie opisany powyżej tryb działania to tylko przykład, jak ochronić interesy oraz wizerunek przedsiębiorcy.

W twojej firmie zaczęła się kontrola?

Środki na koncie zostały zamrożone?
Otrzymałeś wezwanie na rozmowę?
Szybka reakcja może dużo pomóc.

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy dostęp do najlepszych specjalistów w postępowaniach podatkowych i karnych skarbowych, oferując unikalny dyżur kontrolny – dostępny również poza standardowymi godzinami pracy. Wystarczy wypełnić formularz. Oddzwonimy do Ciebie.
 

Zamów bezpłatną rozmowę

Zamrożone konto bankowe – wsparcie EY

Doświadczenie EY, budowane na podstawie sporów, w których skutecznie udało się wykazać, że organ bezzasadnie zainicjował i przeprowadził postępowanie zabezpieczeniowe, jasno pokazuje, że nawiązanie merytorycznego dialogu z organami podatkowymi oraz z bankiem prowadzącym zajęty rachunek jest szansą na zachowanie płynności finansowej i wysokiego ratingu biznesowego.

Podsumowanie

Blokada środków na koncie bankowym często bywa pierwszym sygnałem, że organ egzekucyjny działa w sprawie powstałych lub potencjalnych zaległości podatkowych, nie musi być jednak ostatnim „oddechem” zobowiązanego. Szybkość podjęcia świadomych i wielopłaszczyznowych działań na postawie dostępnych narzędzi prawnych może zapewnić niemal niezakłócone prowadzenie działalności gospodarczej, a profesjonalne wsparcie (np. EY) pozwoli na ochronę interesów także w postępowaniu będącym źródłem zastosowanej represji egzekucyjnej.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Aleksandra Tańska

EY Polska, BTA, Senior w Dziale Postępowań

Łączy dwa odmienne spojrzenia na procedury rządzące szeroko pojętym postępowaniem podatkowym. Od ponad 17 lat poszukuje konsensusu i współpracy w relacjach podatnik-organ.

Bartosz Czerwiński

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Bartosz wspiera podatników w obronie ich słusznych praw. Spory podatkowe to jego specjalność.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter