8 min. czytania 17 sie 2020
EY - women

Jak wygrać batalię o konsumenta jutra? Transformacja to konieczność

Autorzy
Robert Krzak

EY Polska, Business Consulting, Ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich

Ekspert i doradca wewnętrznych i zewnętrznych klientów EY, deweloper biznesu, częsty komentator sytuacji i perspektywy handlowej w Polsce i Europie.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

8 min. czytania 17 sie 2020

 

Zakres usług EY dla sektora handlu i produktów konsumenckich

Sektor handlu i produktów konsumenckich znajduje się w punkcie zwrotnym. Nadszedł czas, by przemyśleć na nowo większość dotychczasowych założeń biznesowych.

Firmy muszą zastanowić się jaką wartość i w jaki sposób oferują ją dziś swoim konsumentom oraz, co najważniejsze, w jaki sposób będą to robić w przyszłości. Wyzwania przyszłości implikują potrzebę zdecydowanie bardziej proaktywnej polityki firm i szybszego reagowania na zachodzące zmiany, wymuszają one również konieczność oparcia strategii rozwoju na coraz większej ilości danych oraz dialogu ze wszystkimi interesariuszami. 

Rewolucja technologiczna wciąż zmienia krajobraz konsumencki. Nowoczesne technologie usprawniają procesy biznesowe, otwierają nowe kanały sprzedaży i interakcji z konsumentami tworząc nieznane dotąd modele biznesowe. 

Presja na rentowność  

Rentowny wzrost jest kluczowym wyzwaniem dla branży dóbr konsumenckich i handlu. Pomimo spektakularnych wzrostów sprzedaży osiąganych w ostatnich latach, nawet 73% firm uważa, że zyskowny wzrost jest dużo trudniejszy do zrealizowania dziś niż 3 lata temu. Rozwiązując problemy wzrostu na poziomie strategicznym i operacyjnym, pomagamy klientom w transformacjach, które umożliwiają osiąganie zrównoważonych wzrostów.

Wzrost organiczny jest coraz trudniejszy do uzyskania. W wielu firmach metoda „budżetowania od zera” czy prosta poprawa efektywności i cięcia kosztów wyczerpały potencjał. W wyniku dynamicznie zmieniającego się i coraz bardziej konkurencyjnego krajobrazu dostawców, 75% firm z sektora handlu i produktów konsumenckich zmaga się z rosnącą rywalizacją na rynku. Widzimy to w szczególności wśród detalistów, którzy walcząc między sobą o konsumenta poszukują oszczędności u producentów.

Tradycyjne modele operacyjne nie są już wystarczające do osiągnięcia sukcesu m. in. dlatego, że nie wykorzystują potencjału drzemiącego w istniejących technologiach. W wielu sektorach, to właśnie pojawiająca się technologia wymusza zmiany rynkowe. Nie inaczej jest w sektorze handlu i produktów konsumenckich i handlu. 73% firm wskazuje na transformacje w sektorze z powodu rewolucji technologicznej. W konsekwencji zmieniają się relacje z konsumentami w kierunku świata cyfrowego wraz z dostępnością masy danych, które nie są umiejętnie wykorzystywane. W nowej rzeczywistości zaawansowana analityka danych pozwala na sprostanie wyzwaniom związanym z łańcuchem wartości, takim jak ograniczone wydatki konsumentów i zmieniające się koszty przy jednoczesnej koncentracji na wzroście.

Rozwiązania EY

 • Net Revenue Management

  Strategiczne podejście do tworzenia wartości i optymalizacji polityki cenowej. W ramach Net Revenue Management rozpoznajemy 6 lewarów wzrostu, od strategii portfolio do optymalizacji warunków handlowych.

  Do wsparcia aktywnego zarządzania danymi komercyjnymi, wykorzystując globalny alians z Microsoft, EY stworzył narzędzie EY CASH (ang. Commercial Analytics Services Hub). Dzięki wykorzystaniu automatyzacji do budowy komercyjnej bazy danych oferujemy kompleksowy i szczegółowy obraz łańcucha wartości. Zawiera on analizy predykcyjne generujące informacje w czasie rzeczywistym, które są zrozumiałe i łatwe do wykorzystania.

  Nasze rozwiązania są modułowe i oparte na chmurze, zapewniając elastyczność oraz możliwość konfigurowania. Automatyzacja i AI mają wiele przewag zapewniających skuteczne i szybkie podejmowanie decyzji komercyjnych.

 • Strategia i zarządzanie informacją

  Wspieramy firmy na każdym etapie tworzenia strategii z uwzględnieniem sprawnego i efektywnego kosztowo wdrożenia zmiany. W ramach opracowanej strategii przygotowujemy działania dostosowane do pozycji rynkowej, konkurencji, trendów rynkowych oraz możliwości wewnętrznych organizacji.

 • Analiza cen i popytu

  Zespół Analiz Ekonomicznych EY oferuje szeroką gamę rozwiązań mających na celu uzyskanie informacji dotyczących skłonności konsumentów do zakupu (consumer willingess-to-buy). Pomagamy w planowaniu wielkości produkcji i dostosowaniu poziomu cen w związku ze zmianami rynkowymi: zmianami w krajobrazie konkurencji oraz zmianami cen dóbr substytucyjnych. Identyfikujemy główne determinanty popytu i oceniamy ich wpływ na sprzedaż.

  Umożliwiamy określenie, które produkty/marki są głównymi konkurentami, planowanie krótko- i długoterminowych strategii cenowych, oszacowanie, ilu klientów wybrałoby alternatywne produkty, gdyby zmieniła się cena produktu, ocenę wpływu zmian regulacji podatkowych na sprzedaż, dobór optymalnych cech produktu wprowadzanego na rynek.

Innowacja – wyzwanie czy konieczność w rozwoju firmy?

Innowacja to sztuka polegająca na rozwiązywaniu złożonych problemów, aby umożliwić wzrost, optymalizację i ochronę przedsiębiorstw w czasach nieustannych zmian. Efektywne i skuteczne podejście do innowacji jest sposobem nie tylko na przygotowanie organizacji na tempo i skalę zmian, ale również dostrzeżenie nowych szans i wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

 

 • Dostęp do sprawdzonego ekosystemu partnerów technologicznych

  Współpraca z ekosystem startupów i scale-upów to nie tylko dostęp do najnowszych technologii, ale także źródło inspiracji, odkrywanie nowych modeli biznesowych oraz budowanie nowych produktów.

  EYnovationTM identyfikuje i wspiera wiodące startupy i scale-upy technologiczne, których rozwiązania adresują we współpracy z EY wyzwania i problemy stojące przed dojrzałymi organizacjami.

  EY Open Innovation Hub to platforma skierowana do firm poszukujących wiedzy oraz inspiracji rozwiązaniami technologicznymi dostępnymi na rynku, która gromadzi narzędzia z zakresu otwartej innowacji oraz prezentuje w ustrukturyzowany sposób rozwiązania partnerskie z programu EYnovation.

  EY StartUp Talk to seria comiesięcznych webcastów z przedsiębiorcami technologicznymi i korporacjami pozwalająca zapoznać się ze przykładami usprawnienia procesów z wykorzystaniem najnowszych technologii i modeli biznesowych innowacyjnych firm.

 • Otwarta Innowacja – platforma współpracy ze start-upami

  Zestaw narzędzi wspierających firmy w procesowym podejściu do innowacji, ustrukturyzowanej identyfikacji wyzwań biznesowych oraz wyboru i oceny partnerów technologicznych. Do takich narzędzi należą m.in.:

  Sesje ko-kreacji pozwalające na wypracowanie nowych produktów, usług i modeli biznesowych łącząc zasoby organizacji oraz najnowsze rozwiązania technologiczne partnerów.

  Hackathony to 2-3 dniowe wydarzenia, których celem jest stworzenie prototypów rozwiązań adresujących konkretne wyzwania firm poprzez środowiska studentów, programistów i przedsiębiorców.

  Programy akceleracyjne to 3-6-miesięczne cykle ustrukturyzowanej i procesowej współpracy ze startupami w celu walidacji biznesowej, technologicznej oraz przeprowadzenia wdrożeń pilotażowych rozwiązań w organizacji. 

  Przeglądy procesów biznesowych oraz identyfikacja wąskich gardeł czy optymalizacji, które mogą zostać zaadresowane poprzez wdrożenie technologii startupów.

 • Budowanie kultury innowacji wewnątrz organizacji

  Narzędzia oraz procesy wzmacniające organizację w budowaniu kultury innowacji oraz zmianie na bardziej zwinny i przedsiębiorczy sposób zarządzania, m.in. za pomocą:

  Program wewnętrznej przedsiębiorczości – program pozwalający pracownikom zostać przedsiębiorcą wewnątrz organizacji i wprowadzić nowe produkty, usługi lub projekty oszczędnościowe w oparciu o zwinne i startupowe metodyki.

  Hack your culture – badania gotowości organizacji na innowację wraz z identyfikacją wąskich gardeł oraz warsztaty pozwalające wypracować plan innowacyjnych działań w organizacji.

  Discovery Days & Demo Days – sesje inspiracyjne pozwalające na zrozumienie wartości ze współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców technologicznych oraz wypracowanie potencjalnych płaszczyzn współpracy.

Realizacja potrzeb konsumenta przyszłości

Firmy muszą zaspokoić potrzeby konsumentów, którzy coraz bardziej cenią sobie przejrzystość i dopasowanie oferty oraz oczekują wygody w procesie zakupowym. Priorytetem jest przebudowa portfela produktowego i podejścia go-to-market w celu zwiększenia wartości dla coraz bardziej zindywidualizowanego i wymagającego konsumenta.

 • Transformacja komercyjna (Commercial Transformation)

  EY pomaga klientom w poprawie zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez programy skupiające się na budowie wzrostu, redukcji kosztów czy optymalizacji kapitału obrotowego i inwestycyjnego. Usługa pozwala klientom napędzić wzrost poprzez poprawę zwrotu z inwestycji sprzedażowych i marketingowych, wspartą przez odpowiednią strategię, zaawansowane narzędzia analityczne i budowę zróżnicowanych kompetencji w organizacji.

 • Model sprzedaży bezpośredniej (Direct to Consumer - D2C)

  EY pomaga we wdrożeniu modelu komunikacji bezpośredniej z konsumentem, opartym na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych i obustronnej komunikacji pomiędzy marką a konsumentem (bez pośredników). Rozwiązanie EY pomaga zarządzać doświadczeniami konsumentów i procesem zakupowym we wszystkich kanałach komunikacji.

 • Strategia Rynkowa (Route to market strategy)

  Dobrze zdefiniowana strategia rynkowa powinna skupiać się na tym aby właściwy produkt, we właściwym kanale trafił do właściwego konsumenta w odpowiednim czasie i w odpowiedniej cenie. Wsparcie EY polega na ocenie możliwości komercyjnych i operacyjnych zamierzonego celu i porównaniu ich z możliwościami, lukami i cechami firmy. Kolejnym etapem jest ocena opcji strategicznych pod kątem jasnego zestawu parametrów handlowych, finansowych i ryzyka, zaprojektowaniu modelu operacyjnego route to market, określając kluczowe procesy, systemy i relacje z osobami trzecimi. W fazie końcowej następuje wdrożenie ukierunkowanego zarządzania i planów w zakresie przejścia, stabilizacji i osiągnięcia synergii.

 • Omni-channel jako fundament strategii komercyjnej

  W czasach kompleksowych przeobrażeń sektora handlu organizacje komercyjne stoją przed wyzwaniem cyfryzacji kanałów sprzedaży i skutecznego dotarcia z ofertą do klientów poprzez kanały wirtualne. Jak wynika z badań EY, „Konsument w dobie omni-channel”, zadanie to jest jednym z kluczowych działań umożliwiających dynamiczny wzrost przychodów oraz generowanej marży – lub ich utrzymania na wysoce konkurencyjnych rynkach. EY opracowuje koncepcję omni-channel jako fundamentu rozwoju działalności biznesowej, analizując i uspójniając wszystkie możliwe obszary zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności na poziomie strategii i modelu biznesowego.

  EY oferuje wsparcie w zakresie dostosowania strategii biznesowej do nowej rzeczywistości, dostosowania łańcucha dostaw tak, aby spełniał oczekiwania konsumentów omni-channel, aktywnego zarządzania doświadczeniem klienta we wszystkich kanałach sprzedaży i komunikacji a także w zakresie dopasowania struktury i kultury organizacji do nowej rzeczywistości omni-channel.

Tworzenie sprawnej organizacji opartej na rzetelnych danych

Firmy muszą przebudować swoją strategię, wprowadzając modele operacyjne, których centrum stanowią zweryfikowane i właściwie przetworzone dane. Dostęp do coraz większych zasobów informacji wymaga opracowania automatycznych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji. 

Priorytetem jest rozwijanie zdolności digitalizacji biznesu, by móc sprawnie odpowiadać na zapotrzebowania konsumentów i zwiększać efektywność sprzedaży.

 • SAP Agile Business Transformation

  EY specjalizuje się w budowie rozwiązań opartych na systemie SAP S/4HANA, które koncentrują się na wielokanałowej obsłudze klienta, przy zachowaniu możliwie najlepszych doświadczeń, emocji i przeżyć klienta, jakie wiążą się z daną marką produktu lub firmą (Customer Experience). Nasze rozwiązania obejmują nie tylko system ERP, ale też rozwiązania z obszaru CRM, Marketing Automation, E-commerce oraz analityki i segmentacji produktów i klientów, bazujące na SAP C/4HANA (dawniej Hybris). Usługi poprzedzone są projektowaniem doświadczeń klienta, w oparciu o metodykę Customer Journey. 

  EY wspiera również rozwiązania dedykowane obszarom magazynu i łańcucha dostaw (np. SAP IBP, EWM, TM) oraz obszarom kadrowo-płacowym (Success Factors). Wszystkie wyżej wymienione funkcje łączone są za pomocą narzędzi analitycznych typu BI.

  Zespół EY SAP jest jednym z najmocniejszych graczy na polskim rynku, liczącym ponad 200 specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

 • EY Location Intelligence

  Rozwiązanie EY Location Intelligence pozwala na lepsze zrozumienie determinant potencjału fizycznych placówek sprzedaży poprzez wykorzystanie unikalnej bazy danych geolokalizacyjnych. 

  EY Location Intelligence dostarcza istotnych informacji o otoczeniu socjoekonomicznym oraz o ruchu konsumentów w sąsiedztwie analizowanych placówek. Dodatkowo, na podstawie danych geolokalizacyjnych oraz modelowania ekonometrycznego zespół EY zapewnia uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat potencjału placówek analizowanej sieci.

 • Economic VAT Benchmark

  Model umożliwia alokację rabatu między składowe zestawów promocyjnych zawierających co najmniej 2 produkty obłożone różnymi stawkami VAT. 

  Używając modelowania ekonometrycznego szacujemy elastyczność cenową popytu na poszczególne produkty (sprzedawane indywidualnie) w celu określenia preferencji konsumentów. 

  Następnie, korzystając z oszacowanych elastyczności, obliczamy taką obniżkę cen poszczególnych produktów (alokację rabatów), która zapewniłaby wzrost popytu na te produkty, odzwierciedlający proporcję, w jakiej są one faktycznie sprzedawane w zestawach (np. 1 napój - 1 przekąska, 2 napoje - 1 przekąska). W rezultacie, rozwiązanie EY jest zgodne z preferencjami konsumentów i ma znacznie mocniejsze uzasadnienie ekonomiczne niż proporcjonalna alokacja rabatu.

Społeczna odpowiedzialność i rzetelna komunikacja

Firmy coraz częściej muszą skupiać się na prognozowaniu przyszłości i odpowiednim przedefiniowaniu biznesu pod kątem potrzeb konsumentów przyszłości, jednocześnie spełniając oczekiwania wszystkich interesariuszy. 

Priorytetem jest zachowanie równowagi pomiędzy dostarczaniem najwyższej możliwej wartości krótkoterminowej a długoterminową wizją i odpowiedzialnością społeczną firmy.

 • Model EY Spectrum

  Rozwiązanie pozwala obliczyć wkład firmy w wartość dodaną (PKB), zatrudnienie i dochody rządowe, uwzględniając różne rodzaje efektów ekonomicznych. Efekty te można oszacować dla danego przedsiębiorstwa, branży lub projektu inwestycyjnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

  EY Spectrum pozwala prowadzić skuteczny dialog z istotnymi interesariuszami firmy, w tym z przedstawicielami administracji i organizacji pozarządowych oraz komunikować im korzyści jakie z działania przedsiębiorstwa osiągają lokalne społeczności, samorządy i przedsiębiorcy.

 • Zrównoważony rozwój i CSR (Sustainability strategy)

  EY oferuje wsparcie w zakresie tworzenia raportów Economic Impact Assessment polegające na szacowaniu wpływu firmy na gospodarkę regionu i kraju według autorskiej metodyki. Dodatkowo, EY zapewnia doradztwo w sprawie wpływu strategii zrównoważonego rozwoju (bądź jej braku) na reputację firmy, tworzenie strategii i doradztwo w zakresie Corporate Responsibility, ocenę gotowości audytorskiej pod kątem zrównoważonego rozwoju, doradztwo w zakresie tworzenia systemu sprawozdawczości niefinansowej, doradztwo w sprawie raportowania na temat zrównoważonego rozwoju, audyt sprawozdań niefinansowych (na temat zrównoważonego rozwoju) oraz zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

(R)Ewolucja organizacji

Szybkość i proaktywność reakcji to z całą pewnością konieczne wymogi współczesności.

Natomiast, inwestycja w nowe technologie i dane, które umożliwią osiągnięcie poziomu zaawansowania biznesowego niezbędnego w walce o konsumenta jest już absolutnym minimum dla branży produktów konsumenckich. Niezwykle ważne jest wykorzystanie zautomatyzowanej analizy, by móc osiągnąć wydajność i efektywność w budowie strategii rynkowych w odniesieniu do konkurencyjnych strategii organizacji.

 • Przeprojektowanie łańcucha dostaw

  EY oferuje przeprowadzenie fundamentalnej zmiany swoim klientom w działalności operacyjnej, które prowadzą do wzrostu sprzedaży i zwiększenia konkurencyjności poprzez redukcję kosztów, ograniczenia ryzyka oraz zwiększenia elastyczności procesów operacyjnych. Łańcuch dostaw wraz z procesami operacyjnymi może być źródłem przewagi konkurencyjnej. EY pomaga w identyfikacji i wzmocnieniu odpowiedniego modelu operacyjnego, który wykorzysta pełnię możliwości firmy wynikającą z posiadanych zasobów.

 • Strategiczna Optymalizacja Portfela (Strategic Portfolio Optimization)

  EY wspiera wdrożenie rozwiązań pomagających przedsiębiorstwom w efektywnym zarządzaniu portfelem kategorii/marek, aby przyspieszyć wzrost przychodów i zmaksymalizować wartość dla udziałowców. SPO zapewnia szczegółowy plan działań i ujęcie analityczne pomagające w decyzji, które jednostki biznesowe marki należy rozwijać, naprawiać, utrzymywać, aby zwiększać wartość lub zlikwidować.

 • Optymalizacja Portfolio Sklepów Detalicznych (Retail Store Portfolio Optimization – RSPO)

  EY oferuje zaprojektowanie ustrukturyzowanej i uwzględniającej ryzyko strategicznej metodyki transformacji portfolio, opierającej się na regularnej proaktywnej ocenie sklepów i identyfikacji obszarów do potencjalnej poprawy.

  RSPO pomaga sieciom detalicznym ocenić wydajność sklepów w zarówno modelu brick&mortar jak i omni-channel oraz ocenić oczekiwania odnośnie dynamicznego rozwoju rynku: trendów konkurencyjnych, demograficznych lub zmian na rynku nieruchomości.

Rewolucja cyfrowa

Technologia cyfrowa wzmacnia pozycję konsumentów, zapewniając im niespotykany dotąd poziom wygody i szeroki wybór. 

Cyfryzacja umożliwia organizacjom zaspokajanie zmieniających się potrzeb i pragnień konsumentów, m.in. za sprawą profilowania konsumentów, bazowanego na osiągnięciach sztucznej inteligencji (AI). 

Kluczowe technologie, które mogą umożliwić firmom skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb konsumentów to m.in.: technologie rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) i głosu, autonomiczne pojazdy i drony, Robotyka (RPA) i automatyzacja. Technologie te wdrażane są w całym łańcuchu wartości sektora dóbr konsumenckich i handlu detalicznego. Blockchain może m.in  wspierać walkę z masowym fałszowaniem produktów. Dzięki tej technologii możliwe będzie śledzenie całej ścieżki, jaką produkt pokonuje od producenta do ostatecznego nabywcy, co znacznie zwiększy możliwości kontrolne systemu.

 • Transformacja Cyfrowa

  EY pomaga wypracować i realizować elastyczną strategię biznesową kompatybilną z cyfrową rzeczywistością, która pozwoli na dostosowanie do nieustannie zmieniającego się otoczenia – poprzez wykorzystywanie pojawiających się szans i zarządzanie ryzykiem na każdym etapie łańcucha wartości. Wsparcie polega na m.in. na określeniu aktualnego stopnia zaawansowania cyfrowego, przez zaprojektowanie działań koniecznych do osiągnięcia dojrzałości cyfrowej aż do opracowania planu pełnego wdrożenia technologii.

 • Cyberbezpieczeństwo

  Wspieramy klientów w zakresie zarządzania programami cybernetycznymi, zagrożeniami cybernetycznymi, wdrażamy Zarządzane Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC), plan zarządzania tożsamością i dostępem, procesy ochrony danych i prywatności.

 • Inteligentna automatyzacja (Intelligent Automation)

  EY pomaga wdrożyć robotyzację procesów biznesowych. Rozwiązanie to pomaga obniżyć koszty działania firm, wyeliminować ryzyko błędów, poprawić jakość danych oraz zwiększyć szybkość i jakość obsługi klientów. IA (Intelligent automation) zastępuje ludzi w rutynowych czynnościach i staje się czynnikiem umożliwiającym świadczenie dodatkowych usług bez zwiększania liczby pracowników.

  Inteligentna automatyzacja obejmuje szerokie spektrum technologii, poczynając od automatyzacji procesów biznesowych (RPA) przez uczenie maszynowe, automatyzację kognitywną, a kończąc na sztucznej inteligencji (AI).

  Przyszłość pracy nie polega na zastąpieniu ludzi przez roboty. Prawdziwy potencjał przedsiębiorstw przyszłości polega na stworzeniu potężnego połączenia pracy wirtualnych pracowników (robotów) oraz ludzi. W tej kombinacji ludzie będą mogli skoncentrować się na tym, co potrafią najlepiej tj. budowaniu i rozwijaniu relacji, podejmowaniu decyzji wymagających subiektywnej oceny oraz wprowadzaniu zmian i usprawnień.

Odporność na nadużycia gospodarcze

Spory z kontrahentami, nieuczciwość czy działania nieetyczne pracowników są elementami gospodarki rynkowej. Każda firma może się znaleźć zarówno w sytuacji poszkodowanego, jak i posądzonego o nieuczciwość czy spowodowanie strat.

Badania pokazują jednak, że dawniej nadużycia były niemal widoczne gołym okiem, obecnie stają się coraz bardziej skomplikowane, a tym samym trudniejsze do wykrycia. Przeczucia kadry menedżerskiej nie wystarczą, by im zapobiegać. Wnikliwa weryfikacja i dokładne wyjaśnianie nieprawidłowości są konieczne, by ograniczyć straty i zabezpieczyć biznes na przyszłość.

Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY jest największym zespołem w Polsce tej specjalizacji. Obejmuje doświadczonych audytorów, informatyków śledczych, analityków danych, ekspertów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance oraz biegłych sądowych.

 

Reorganizacja tradycyjnych modeli działania

Tradycyjne sklepy coraz częściej zamykają się w miarę pojawiania się nowych kanałów sprzedaży, lojalność konsumentów jest trudniejsza do zbudowania, a producenci badają możliwości dotarcia do konsumentów bezpośrednio. 

Obecnie częściej niż w poprzednich dziesięcioleciach nawet duże i znaczące przedsiębiorstwa mogą zostać zmarginalizowane lub zniknąć z rynku jeśli oprą swój rozwój na niewłaściwej technologii i nie dostosują do niej swojego modelu biznesowego. Nie wystarczą już szybkie poprawki i spontaniczne inwestycje. Zamiast tego przedsiębiorstwa powinny pomyśleć o fundamentalnej transformacji, która da im zwinność pozwalającą dopasowywać i uelastyczniać działanie w miarę zmieniania się potrzeb klientów, inwestorów i udziałowców. 

 • Fuzje i przejęcia (M&A)

  Podczas całego procesu transakcyjnego EY zapewnia kompleksowe doradztwo z zakresu due diligence, obejmujące między innymi identyfikację kluczowych wyzwań związanych z przejęciem a także szczegółowe analizy hipotez inwestycyjnych i założeń odnośnie synergii i integracji. Po transakcji EY wspiera proces integracji tak, aby przyśpieszyć realizację synergii oraz minimalizować ryzyko utraty wartości i równocześnie zapewniając długoterminowy sukces transakcji.

 • Full Potential Paradigm

  Narzędzie diagnostyczne, które umożliwia identyfikację nieefektywnych obszarów w przedsiębiorstwie oraz definiuje lukę jaka dzieli firmę od osiągnięcia pełnego potencjału. Model Full Potential Paradigm™ skupia się na ocenie wydajności przedsiębiorstwa, szans rozwojowych oraz oczekiwań rynkowych względem oferty przedsiębiorstwa. Narzędzie stanowi pierwszy krok w budowaniu strategii i planów strategicznych oraz ułatwia definiowanie celów i wskaźników efektywności.

 • EY Reshaping Results

  Strategia działania w pilnych, krytycznych i złożonych sytuacjach w celu szybkiego rozwiązywania problemów biznesowych, trwałej poprawy wyników i pomocy firmom w efektywnym przekształcaniu działalności.

  EY Reshaping Results opiera się na 3 filarach: 

  • Tworzenie wartości poprzez szybką poprawę kondycji firmy (Value Creation via rapid performance improvement)

  • Zachowanie wartości przez restrukturyzację finansową i operacyjną (Value Preservation via financial & operational restructuring and turnaround)

  • Odzyskiwanie wartości w sytuacji niewypłacalności lub bankructwa (Value Recovery via insolvency or bankruptcy)

  Do najważniejszych elementów EY Reshaping Results należy zdefiniowanie strategii i opracowanie nowych modeli biznesowych, identyfikacja komercyjnych, operacyjnych i finansowych dźwigni poprawy wyników i wzrostu wartości biznesu oraz pozyskiwanie kapitału, poprawa płynności finansowej, zarządzanie kryzysowe i refinansowanie długu.

   

Podsumowanie

Przyszli liderzy branży pragnąc zapewnić rozwój swojej firmy, będą musieli nauczyć się błyskawicznie reagować na zachodzące zmiany, skutecznie zmieniać kurs biznesowy, jednocześnie przewidując i testując swoje możliwości pod kątem różnych prawdopodobnych scenariuszy.

Czas na zmiany właśnie nastał! 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Robert Krzak

EY Polska, Business Consulting, Ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich

Ekspert i doradca wewnętrznych i zewnętrznych klientów EY, deweloper biznesu, częsty komentator sytuacji i perspektywy handlowej w Polsce i Europie.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.