Wpływ wojny w Ukrainie i sankcji ekonomicznych na sprawozdawczość finansową

Wpływ wojny w Ukrainie i sankcji ekonomicznych na sprawozdawczość finansową

Wojna w Ukrainie i jej implikacje w postaci sankcji ekonomicznych nałożonych na podmioty z Rosji i Białorusi wywołują szereg rozważań dotyczących sporządzania rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

Obecna sytuacja i związane z nią zjawiska gospodarcze, takie jak wahania cen surowców, kursów walut, ograniczenia w imporcie, eksporcie czy dostępności materiałów i usług wpływają na sytuację ekonomiczną wielu przedsiębiorstw, również takich, które nie prowadzą znaczących operacji w Rosji, Białorusi czy Ukrainie.

W trakcie webcastu Eksperci EY omówią m.in. kwestie, takie jak: 

  • założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • wycena aktywów i zobowiązań w kontekście wojny i sankcji ekonomicznych,
  • ujawnienia w sprawozdaniach finansowych,
  • uwzględnianie informacji związanych z wojną w sprawozdaniu z działalności.

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione z perspektywy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem regulacji wydanych w ostatnim czasie przez ESMA, Komitet Standardów Rachunkowości i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Prelegenci

No Image
Justyna Rawicka
EY Polska, Senior Menedżer, CFO Consulting
Michał Snopkowski
EY Polska, Dział Audytu, Partner

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

 

 

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Co nasze przedsiębiorstwo wie o kontrahentach, żeby zarządzać ryzykiem sankcji?

Odpowiedz na pytania w kwestionariuszu i zidentyfikuj poziom ryzyka, na które może być narażone przedsiębiorstwo w związku z sankcjami.

Pobierz kwestionariusz do autodiagnozy

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt


                                                                                                  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.