EY Sustainability Open Days

EY Sustainability Open Days

Poznaj strategie i rozwiązania dla zrównoważonego biznesu dla Twojej firmy!

W obliczu rosnącej świadomości i wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniami integracji zasad środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (ESG) w swoją strategię i działalność operacyjną.

Przybliżymy najważniejsze kwestie związane z raportowaniem, regulacjami, efektywnością energetyczną oraz zarządzaniem i kompetencjami ESG, również w ujęciu sektorowym.

Serdecznie zapraszamy na EY Sustainability Open Days w formie kameralnych spotkań online przeznaczonych dla kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju.

Sprawdź, który temat jest dla Ciebie interesujący i zapisz się na rozmowę z ekspertami EY Sustainability.

Zarejestruj się

 • 17 maja

  • ESG Due Diligence (17 maja, 10:00 – 11:00)

   Prowadzący: Maciej Ziomek, Jakub Adamski, Adam Luranc, Maciej Raróg

   Czym jest ESG Due Diligence?
   • ocena czy kupowane lub sprzedawane przedsiębiorstwo działa zgodnie z aktualnymi rynkowymi standardami w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz ładu korporacyjnego
   • badanie uwzględnia wymogi środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego zgodnie z najnowszymi wymogami Unii Europejskiej, Banku Światowego lub innych wiodących instytucji finansujących transakcje
   • badanie pozwala zidentyfikować ryzyka, które mogą wpłynąć na wartość transakcji, a nie są uwzględniana w tradycyjnych badaniach Due Diligence
   • ocena umożliwia również zrozumienie obowiązków regulacyjnych ESG dotyczących podmiotu, statusu zgodności prawnej w ich zakresie oraz może stanowić pierwszy krok w zielonej transformacji przedsiębiorstw
   • wnioski z badania można uwzględnić w wycenie przedsiębiorstwa, zarówno w podejściu dochodowym oraz rynkowym
  • Zarządzanie ryzykiem ESG w bankach (17 maja, 14:00 – 15:00)

   Prowadzący: Paweł Flak, Dominik Olech
    
   • Jak skutecznie zarządzać ryzykiem ESG w banku? – techniki i dobre praktyki
   • Dekarbonizacja portfeli kredytowych – dlaczego jest to ważne i jakie rodzi ryzyka?
   • Ujawnienia ESG w bankach dziś i w kolejnych latach – kogo będą dotyczyć i jak się do nich przygotować (filar III ESG, Taksonomia)?
   • Potencjał zwiększenia wskaźnika zielonych aktywów w bankach – jakie są możliwości?
   • Ocena projektów/finansowań pod kątem zgodności z Taksonomią/zasadami zrównoważonego finansowania –  jak wygląda podejście biznesowe vs regulacje?
 • 20 maja

  • CBAM – skuteczne raportowanie i nadchodzące zmiany (20 maja, 9:30-10:30)

   Prowadzący: Sławomir Czajka, Wojciech Zalewski, Marcela Mrowiec
    
   • Kogo obejmuje CBAM i kogo najczęściej dotyka?
   • Jakie są wnioski z pierwszego okresu sprawozdawczego?
   • Zbieranie informacji od dostawców – jak wygląda w praktyce?
   • Jakie zmiany w zakresie CBAM na nas czekają w bliższym i dalszym horyzoncie?
  • ESG modelling (20 maja, 13:00 – 14:00)

   Prowadzący: Maciej Ziomek, Maciej Raróg, Przemysław Pawłowski

    
   • Analiza scenariuszowa implementacji strategii dotyczącej ESG – jak do tego podejść?
   • Z czym się wiąże opracowanie modelu finansowego pozwalającego skwantyfikować wpływ konkretnych działań w obszarze ESG na prognozowane wyniki finansowe (Long term value creation)?
   •  Jak wygląda wycena przedsiębiorstwa (w podejściu dochodowym oraz rynkowym) przy uwzględnieniu aspektów ESG?

    

  • Zarządzanie ryzykiem ESG w zakładach ubezpieczeń (20 maja, 15:00 – 16:00)

   Prowadzący: Hanna Ulańska, Magdalena Dominiak
    
   • Jakie są kluczowe wyzwania dotyczące ujawnień w obszarze ESG dla ubezpieczycieli? (pod kątem Taksonomii UE i CSRD)
   • Co warto wiedzieć o pomiarze śladu węglowego w zakresie 3 i strategii dekarbonizacji?
    • Zakres raportowania dla zakładów ubezpieczeń
    • Kluczowe miary brane pod uwagę w strategii dekarbonizacji
    • Kluczowe obszary objęte strategią dekarbonizacji z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń
   • Jak skutecznie zarządzać ryzykami ESG w zakładzie ubezpieczeń?
    • Włączenie ryzyk ESG w system zarządzania ryzykiem
    • Pomiar ryzyka przejścia i ryzyka fizycznego
 • 21 maja

  • Budowanie efektywnych struktur i kompetencji ESG (21 maja, 8:30-9:30)

   Prowadzący: Artur Miernik, Zuzanna Zakrzewska, Wioletta Marciniak-Mierzwa
    
   • Z czego składają się kluczowe komponenty efektywnej struktury organizacyjnej skoncentrowanej na ESG?
   • Jak włączyć integrację celów zrównoważonego rozwoju w podejmowanie decyzji na poziomie zarządzania?
   • W jaki sposób rozwijać zielone kompetencje w organizacji jako element wsparcia strategii ESG?
  • G jak Governance (21 maja, 12:30 – 13:30)

   Prowadzący: Jarosław Grzegorz, Wojciech Niezgodziński
    
   • Analiza podwójnej istotności – na czym polega i jaki jest jej wpływ na rolę compliance w organizacji?
   • Możliwe konsekwencje nieprawidłowości z obszarów wymienionych w ESRS G1 – o co może zapytać audytor?
   • Pokaż mi swój raport niefinansowy, a powiem Ci kim jesteś – co zobaczy klient, konkurencja, kandydat do pracy lub dostawca?
   • Co warto wiedzieć o ocenie ładu korporacyjnego? – kryteria, wskazówki, ISO 37000
   • Czy G w ESG się opłaca? – korzyści z wdrożenia wymogów CSRD
  • Raportowanie środowiskowe (21 maja, 14:00 – 15:00)

   Prowadzący: Dariusz Kryczka, Zofia Roguska, Mateusz Muchel, Lilianna Krawczyk

    

   • Na czym polegają zmiany w raportowaniu wynikające z dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) oraz Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS)
   • Co jest istotne w kwestii implementacji dyrektywy CSRD do polskiego prawa?
   • Jakie jest znaczenie rozporządzenia ws. Taksonomii UE w procesie raportowania zrównoważonego rozwoju?

    

  • Zarządzanie ESG – od analizy istotności i strategii do raportu (21 maja, 16:00 – 17:00)

   Prowadzący: Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Michał Sikora, Marcin Pisarski, Paweł Opala

    
   • Jak przeprowadzić analizę istotności w kontekście ESG i dlaczego jest ona kluczowa w kontekście prowadzenia biznesu?
   • W jaki sposób budować strategię zarządzania ESG, która wspiera cel biznesowy i tworzy wartość?
   • Jak podejść do strategii dekarbonizacji?
   • Jakie działania uwzględnić w zakresie należytej staranności w kwestiach zrównoważonego rozwoju?
   • Na jakie praktyczne aspekty tworzenia spójnego i transparentnego raportu ESG warto zwrócić uwagę?
 • 22 maja

  • CSRD – przygotowanie, raportowanie i atestacja raportów (22 maja, 9:00 – 10:00)

   Prowadzący: Tomasz Michalak, Jakub Szczepaniak, Dominik Szeląg

    
   • Analiza podwójnej istotności – na co zwrócić uwagę i jak dobrze udokumentować ten proces?
   • Proces zarządzania ESG w organizacji – co warto wiedzieć?
   • Jak przeprowadzić proces zbierania danych ESG (w tym GHG) oraz środowisko kontrolne w tym zakresie?
   • W jaki sposób podejść do analizy ryzyk klimatycznych?
   • Przygotowanie raportu zgodnie z wymogami ESRS i Taksonomii UE – jakie są kluczowe składowe?
   • Jak przygotować się do procesu zewnętrznej atestacji?

    

  • Greenwashing – jak skutecznie zabezpieczyć się przed zarzutami? (22 maja, 11:30-12:30)

   Prowadzący: Piotr Gogol, Anna Chimkowska, Aleksandra Ziemnicka, Dariusz Kryczka, Zofia Roguska, Mateusz Muchel, Lilianna Krawczyk

    

   • Co grozi za greenwashing? – nie tylko kary finansowe
   • Kontrola UOKiK i szeroki wachlarz uprawnień – co warto wiedzieć?  
   • Czy i jak ryzyko greenwashingu można zminimalizować?
   • Co w sytuacji, gdy toczy się postępowanie przed Prezesem UOKiK?
   • O czym mówią nowe przepisy UE w zakresie wzmacniania pozycji konsumenta i przeciwdziałania greenwashingowi?

    

  • Efektywność energetyczna – jak efektywnie obniżyć koszty zakupu energii? (22 maja, 14:00- 15:00)

   Prowadzący: Sławomir Czajka, Dariusz Kryczka, Aleksandra Pawłowicz
    
   • Regulacyjne, w tym podatkowe, metody obniżenia efektywnego kosztu energii elektrycznej, gazu i węgla – o czym powinna pamiętać organizacja?
   • Jakie są dotacje i subwencje związane z transformacją energetyczną
   • O jakie prawne i podatkowe aspekty transformacji energetycznej warto uwzględnić w strategię firmy?

Prelegenci

Maciej Ziomek, CFA
EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury oraz ESG Due Diligence, Partner
Jakub Adamski
EY Polska, Strategia i Transakcje, Senior Manager
Adam Luranc
EY Polska, Strategia i Transakcje, Manager
Paweł Flak
EY Polska, Risk Consulting, Partner
Dominik Olech
EY Polska, Risk Consulting, Manager
Sławomir Czajka
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner
Wojciech Zalewski
EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager
Marcela Mrowiec
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki pośrednie, Global Trade, Manager
Hanna Ulańska
EY Polska, Risk Consulting, Partner
Magdalena Dominiak
EY Polska, Risk Consulting, Manager
Artur Miernik
EY Polska, Partner, Lider Zespołu People Consulting
Zuzanna Zakrzewska
EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat
Wioletta Marciniak-Mierzwa
EY Poland, People Consulting, Senior Manager
Jarosław Grzegorz
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner
Wojciech Niezgodziński
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner
Dariusz Kryczka
EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Manager, Counsel
No Image
Zofia Roguska
EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior
Lilianna Krawczyk
EY Polska, Kancelaria EY Law, Analityczka w Centrum Kompetencyjnym Europejskiego Zielonego Ładu
Aleksandra Stanek - Kowalczyk
EY Polska, Consulting, Partner
Marcin Pisarski
EY Polska, Technology Consulting, Partner
Tomasz Michalak
EY Polska, Climate Change Sustainability Services, Dyrektor
Jakub Szczepaniak
EY Polska, Climate Change Sustainability Services, Manager
Piotr Gogol
EY Polska, Kancelaria EY Law, Counsel, Adwokat
Anna Chimkowska
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Business Development Manager
Aleksandra Ziemnicka
EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Associate
Aleksandra Pawłowicz
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Menedżer

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)

Newsletter EY

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki.

Zapisz się

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.