EY Corporate Reporting Forum

EY Corporate Reporting Forum

Zapraszamy do udziału w konferencji „EY Corporate Reporting Forum. Dlaczego raportowanie to ciągłe wyzwanie?”, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. w hotelu InterContinental w Warszawie.

Konferencja EY Corporate Reporting Forum to wydarzenie skierowane w szczególności do osób odpowiadających za raportowanie finansowe i niefinansowe: dyrektorów finansowych, dyrektorów i ekspertów ds. sprawozdawczości, głównych księgowych, a także członków rad nadzorczych i komitetów audytu.

Prelegentami i panelistami forum, obok ekspertów EY, będą znamienici goście, w tym przedstawiciele organizacji ustanawiających standardy (IASB, EFRAG) oraz przedstawiciele biznesu. 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji osobistego udziału w inspirujących sesjach plenarnych oraz pogłębionych sesjach tematycznych wydarzenia. Oprócz zmian regulacyjnych i implikacji wynikających z rozwoju standardów raportowania niefinansowego, omówimy również wpływ aktualnych trendów makroekonomicznych oraz kwestii klimatycznych na sprawozdawczość, a także rolę nowych technologii w raportowaniu i perspektywy stwarzane przez narzędzia sztucznej inteligencji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Lokalizacja Hotel InterContinental, Emilii Plater 49, Warszawa, mazowieckie, 00-124, PL Otwórz mapę

Czas 09:00 - 18:30

 

Patronat medialny

Partner wydarzenia

Program konferencji

9:00-9:55 Rejestracja
10:00-10.10 Otwarcie konferencji
10.10-11.40

Sesja plenarna 1: Przyszłość raportowania - sprawozdawczość finansowa a raportowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju*

Na przyszłość raportowania spojrzymy z różnych perspektyw: twórców standardów, spółek sporządzających sprawozdania, a także odbiorców tych sprawozdań i audytorów. Panel dyskusyjny poprzedzą dwie prezentacje: Nicka Andersona, członka IASB oraz Chiary del Prete, przedstawicielki EFRAG.

 

Nick Anderson - Członek International Accounting Standards Board (IASB)

Chiara del Prete - EFRAG SR TEG Chair 

Zuzanna Góral - Dyrektorka ds. Rachunkowości i Kontroli Wewnętrznej, Grupa Orange Polska

Filip Paszke - Dyrektor ds. Ładu Korporacyjnego i Zewnętrznej Komunikacji Finansowej, Grupa Żabka

Mikołaj Rytel - Partner Zarządzający Działem Assurance w EY Polska

Moderatorka: Małgorzata Matusewicz - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Członkini EFRAG FR TEG

11:40-12:00 Przerwa kawowa    
  Sesja tematyczna 1: W jakim kierunku zmierzają MSSF?* Sesja tematyczna 2: Jak obecna sytuacja makroekonomiczna przekłada się na sprawozdania finansowe?  Sesja tematyczna 3: Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju - wymogi i praktyka
12:00-12:45

Dyskusja o najistotniejszych projektach Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), które będą skutkować publikacją nowych MSSF lub zmian do tych standardów.

W trakcie sesji poszukamy odpowiedzi, między innymi, na następujące pytania:

 • Jakie są aktualne priorytety Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?
 • Jak zmieni się rachunek zysków i strat?
 • Czy standardy międzynarodowe muszą być tak skomplikowane?

 

Nick Anderson - Członek IASB

Anna Sirocka - Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska

Jarosław Olszewski - Finansista, Trener MSSF

 

 

Rozmowa na temat aktualnych trendów makroekonomicznych i oczekiwań na nadchodzące lata oraz wpływu powyższych na sprawozdania finansowe, w tym - w szczególności - na wycenę aktywów i zobowiązań, testy na utratę wartości oraz ujawnienia. Rozmowę poprzedzi prezentacja Marka Rozkruta. 

 

Marek Rozkrut - Partner, główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną

Anna Zaremba - Partnerka, Liderka Działu CFO Consulting w EY Polska

Hubert Rogoziński - Partner w Dziale CFO Consulting w EY Polska

 

 

 

 

 

 

Sesja mająca na celu omówienie praktycznych aspektów nowych obowiązków raportowania wynikających z dyrektywy CSRD, w szczególności:

 • najważniejsze wymogi Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju,
 • analiza podwójnej istotności według ESRS,
 • raportowanie dotyczące łańcucha wartości
 • praktyczne wyzwania związane z raportowaniem,
 • zbudowanie procesów i wdrożenie narzędzi do raportowania ESG w firmie.

 

Piotr Biernacki - Członek EFRAG SR TEG

Tomasz Michalak - Dyrektor w Dziale Strategii i Raportowania ESG w EY Polska

Monika Kulik - Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska

12:45-13:45 Lunch    
  Sesja tematyczna 4: Co nowego w raportowaniu finansowym i niefinansowym w perspektywie 2024 roku? - sesja dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu Sesja tematyczna 5: Nowe technologie w sprawozdawczości Sesja tematyczna 6: Zamknięcie roku 2023 i perspektywa regulatorów - sesja dla odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową w spółkach giełdowych*
13:45-14:30

Przegląd aktualnych zagadnień w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz raportowania ESG, w szczególności:

 • zmiany do standardów MSSF, najważniejsze aktualne tematy i interpretacje oraz priorytety regulatorów,
 • wyzwania związane z ESRS.

 

Milena Olszewska - Miszuris - Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Małgorzata Matusewicz - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Członkini EFRAG FR TEG

Rafał Hummel - Partner EY, Lider Grupy ds. Strategii i Raportowania ESG w EY Polska

Debata na temat efektywnego wspierania procesu raportowania z wykorzystaniem nowych technologii. 

 

Joanna Frykowska - Dyrektor ds. Finansów Korporacyjnych w Bridgestone EMIA

Piotr Grzywacz - Członek Zarządu Microsoft Polska

Agnieszka Nalewajko - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska

Radosław Frańczak - Partner, Technology Consulting Leader w EY Polska, CESA Consulting SAP Leader

 

 

 

 

Podsumowanie najważniejszych aktualnych zagadnień w raportowaniu finansowym obejmujące: zmiany do MSSF obowiązujące od 2023 i 2024 roku, priorytety regulatorów, aktualne zagadnienia i interpretacje. 

 

Anna Sirocka - Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska

Agnieszka Gwóźdź - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska

 

 

 

 

 

 

14:30-14:50 Przerwa kawowa    
  Sesja tematyczna 7: Sesja dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu: Rada Nadzorcza na tropie fraudu – rola nadzoru w przeciwdziałaniu nadużyciom i prowadzeniu postępowań wyjaśniających Sesja tematyczna 8: Ustawa o rachunkowości oraz krajowe standardy rachunkowości – perspektywy zmian Sesja tematyczna 9: Nowy, zielony świat – wpływ zagadnień klimatycznych na sprawozdania finansowe*
14:50-15:35

Interaktywne case study na temat przeciwdziałania nadużyciom w kluczowych obszarach działalności spółek oraz megatrendów i regulacji (także planowanych), mających wpływ na zarządzanie ryzykiem nadużyć.

 

Filip Gorczyca - Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Wojciech Niezgodziński - Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska

Jarosław Grzegorz - Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska

 

 

 

W trakcie sesji porozmawiamy, między innymi na temat:

 • Czy nowy KSR 15 niesie ze sobą fundamentalne zmiany z ujmowaniu przychodów?
 • Czy zastosowanie MSSF w Polsce powinno być dobrowolne dla wszystkich spółek?
 • Nad czym pracuje Komitet Standardów Rachunkowości? 
 • Czy ustawa o rachunkowości wymaga zmian? 

 

Anna Sirocka - Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska, Członkini Komitetu Standardów Rachunkowości

 

 

 

 

W trakcie sesji porozmawiamy między innymi:
 • Jak ująć umowę zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz gwarancje pochodzenia?
 • Czy można uniknąć dużej zmienności wyniku finansowego związanej z bieżącą wyceną kontraktu vPPA? 
 • Jak przyjęta strategia ESG może wpływać na testy na utratę wartości aktywów? 

Sesja prowadzona w formule pytań i odpowiedzi.

 

Marek Błaszczak - Senior Manager w Dziale Audytu w EY Polska

Michał Błeszyński - Trener, EY Academy of Business

15:35-15:55 Przerwa kawowa    
15:55-16:55

Sesja plenarna 2: Sztuczna inteligencja i nowe technologie w raportowaniu*

Debata na temat dynamicznie rozwijających się technologii oraz ich wpływu na biznes:

 • W jaki sposób AI i innowacje technologiczne zmieniają świat raportowania?
 • Jakie są możliwości oraz wyzwania związane z integracją nowych technologii?
 • Jak przygotować swój biznes na przyszłe zmiany?

 

Dominika Bettman - Dyrektorka Generalna Microsoft w Polsce

Zofia Dzik - Przedstawicielka Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Grzegorz Kania – Finance Executive

Aleksander Poniewierski - Lider Zespołu IoT w EY Global, Partner w EY EMEIA Advisory Center

Moderatorka: Agnieszka Nalewajko - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Liderka Innowacji EY Assurance w Polsce

16:55-17:00 Zamknięcie konferencji
17:00-18:30

 

Bankiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Podczas rejestracji na wydarzenie prosimy o wybór sesji tematycznych. Sesje plenarne i wybrane sesje tematyczne oznaczone w programie wydarzenia gwiazdką* będą transmitowane online.

Prelegenci 

Goście EY Corporate Reporting Forum 2023

 • Nick Anderson - IASB

  Nick Anderson został członkiem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w 2017 r. Posiada 30-letnie doświadczenie praktyczne, głównie jako inwestor po stronie kupującego, wykorzystując i wspierając rozwój wysokiej jakości sprawozdawczości finansowej. Przed dołączeniem do IASB odpowiadał za inwestycje kapitałowe w Janus Henderson Investors w Wielkiej Brytanii. Wcześniej pracował w wielu firmach zarządzających aktywami, w tym Schroders i Insight Investment. Od 2007 do 2013 był członkiem brytyjskiej Rady Standardów Rachunkowości oraz członkiem-założycielem Forum Użytkowników Sprawozdawczości Korporacyjnej (CRUF). Jest absolwentem University College w Durham w Wielkiej Brytanii.

 • Dominika Bettman - Microsoft

  Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce. Wcześniej CEO Siemens Sp. z o.o. Przedsiębiorczyni, orędowniczka nowych technologii i zrównoważonego biznesu. Propagatorka idei różnorodności i przywództwa włączającego. Autorka książki „Technologiczne magnolie”. 

  Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.

 • Chiara Del Prete - EFRAG

  1 lutego 2023 r. Chiara Del Prete została mianowana Przewodniczącą EFRAG SR TEG. Jej rolą jest kierowanie wszystkimi działaniami technicznymi EFRAG w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Od stycznia 2022 Chiara jest także Przewodniczącą Międzynarodowego Forum Twórców Standardów Rachunkowości (IFASS).

  W latach 2019-2023 Chiara była Przewodnicząca EFRAG FR TEG, a od 2016 do 2019 partnerem w Mazars. W latach 2011-2016 odpowiadała za zasady rachunkowości i raportowanie w Grupie UniCredit. W latach 2017–2019 była członkiem Stałego Komitetu ds. Sprawozdawczości Korporacyjnej ESMA.

 • Piotr Biernacki - EFRAG

  Piotr Biernacki od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Jako ESG Reporting Partner w firmie doradczej MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych wpływów, ryzyk i szans ESG oraz prowadzenia analiz scenariuszowych. Będąc członkiem Sustainability Reporting TEG przy EFRAG tworzy ESRS-y. Jako przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego. Wykładowca i trener prowadzący co roku kilkadziesiąt spotkań dla rad nadzorczych, zarządów i kadry kierowniczej dużych spółek i grup kapitałowych.

 • Zofia Dzik - Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Impact inwestorka, innowatorka, strategiczna myślicielka, pionierka rynku fintech w obszarze direct w CEE. Wieloletnia członkini rad nadzorczych (m.in. CCC S.A., PKO BP S.A., InPost S.A., Arctic Paper S.A.). Członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW oraz Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Fundatorka Instytutu Humanites, think&Do tanku łączącego systemowo tematykę Człowieka i Technologii. Fundatorka Centrum Etyki Technologii oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

  Wykładowczyni, mentorka, jurorka (m.in. Kapituła Orły Rzeczpospolitej). Członkini Rady Naukowej IDEAS NCBR - ośrodka działającego w obszarze sztucznej inteligencji oraz Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej. Autorka modelu: „Spójnego Przywództwa™.

  W TOP 10 Rankingu Forbes Women – „Liderki Zrównoważonego Rozwoju 2022”. Prywatnie:  żona, potrójna matka, lubiąca wędrówki po pustyniach świata. 

 • Joanna Frykowska - Bridgestone EMIA

  Finansista i biegły rewident z ponad 25 letnim stażem. Rozpoczęła karierę zawodową w audycie EY przeprowadzając badania sprawozdań finansowych przez 6 lat. W kolejnych 12 latach wspierała klientów EY jako konsultant działu zajmującego się doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W latach 2012-2015 była członkiem Grupy Ekspertów Technicznych EFRAG doradzających przy wdrożeniu MSSF w Unii Europejskiej. Od 2015 roku jest Dyrektorem ds. Finansów Korporacyjnych w Bridgestone EMIA odpowiadającym za zgodność z przepisami, konsolidację i raportowanie skonsolidowanych wyników finansowych ponad 100 podmiotów oraz monitorowanie efektywności środowiska kontroli wewnętrznej Grupy.

 • Filip Gorczyca - Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych CCC, Ferro, Develia oraz Artifex Mundi.

  W przeszłości pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Alior Banku, Członka Zarządu funduszu private equity Luma Holding Ltd., Senior Investment Director w Grupie Medicover, oraz Wicedyrektora w PwC.

  Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz programów menedżerskich na Harvard Business School i Singularity University. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA.

 • Zuzanna Góral - Grupa Orange Polska

  Dyrektorka Rachunkowości i Kontroli Wewnętrznej.

  Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jest członkiem ACCA.  Jest absolwentką Szkoły Finansów i Kontrolingu Orange i Europejskiej Szkoły Biznesu ESCP. Jest certyfikowanym księgowym.

  Zanim dołączyła do Orange, pracowała jako audytor w PricewaterhouseCoopers oraz szefowa finansów w start-up telekomunikacyjnym Crowley Data Poland. Od 2009 pracuje w Orange, gdzie jest odpowiedzialna za rachunkowość i sprawozdawczość finansową oraz kontrole wewnętrzne.

  Jest absolwentką Green Academy Collegium Civitas. Ukończyła program Vital Voices i Akademię Liderek Henryki Bochniarz. Uczestniczy w aktywnościach wspierających rozwój kobiet. Jest mentorką.

 • Piotr Grzywacz - Microsoft

  Piotr Grzywacz jest doświadczonym menedżerem, od niemal 20 lat związanym z rynkiem doradztwa biznesowego i IT. Pełnił szereg funkcji kierowniczych i eksperckich w uznanych, międzynarodowych organizacjach. Członek Kierownictwa Microsoft Polska w roli Dyrektora Kanału Partnerskiego (Global Partner Solutions Lead). Jest odpowiedzialny za współpracę z polskimi Partnerami Microsoft na rzecz wsparcia klientów firmy w ich drodze ku cyfrowej transformacji i rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Zarządzanie w IT. 

 • Grzegorz Kania

  Ekspert z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w finansach, z czego ponad połowę na stanowiskach zarządczych, między innymi w Ringier Axel Springer Polska, Onecie, Agorze i Huuuge Games. W tej ostatniej roli z sukcesem przygotował i przeprowadził największą w Europie pierwszą publiczną ofertę akcji z sektora gier na urządzenia mobilne, równolegle do tego budując wewnętrzne zespoły, procesy i systemy wspierające obecność Huuuge Games na GPW. W swojej karierze zawodowej prowadził także wiele projektów w zakresie integracji zespołów, wdrożenia systemów informatycznych i optymalizacji procesów operacyjnych.

 • Monika Kulik - Grupa Orange Polska

  Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od kilkunastu lat w praktyce i teorii zajmuje się tematami CSR, zrównoważonego rozwoju i ESG. W Orange Polska jest zaangażowana w tworzenie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy, raportowanie ESG, proces dialogu z interesariuszami oraz realizację programów z zakresu integracji cyfrowej i zarządzania różnorodnością.

 • Jarosław Olszewski

  Finansista z 25 letnim stażem zawodowym. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń otwartych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów realizowanych dla największych firm polskiej gospodarki. Jego głównym obszarem zainteresowania są standardy MSSF.

  Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz CIA (Certified Internal Auditor).

  Pełnił funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z SGH oraz Członka Komisji Egzaminacyjnej PIBR. 

 • Milena Olszewska - Miszuris – Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Prezeska Zarządu WM Advisory Sp. o.o., Co-Chair 30% Club Poland, członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Milena posiada 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Kieruje butikową spółką doradczą, wspierającą firmy w budowaniu wartości, raportowaniu finansowym i niefinansowym oraz relacjach inwestorskich. Jest założycielką i Co-Chair 30% Club Poland, członkinią Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych i aktywną członkinią rad nadzorczych spółek giełdowych. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW i Governance, Risk and Performance Global Forum przy ACCA. Jest ekspertką ds. zrównoważonego ładu korporacyjnego w UN Global Compact Network Poland. Przez dziesięć lat była analityczką spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich, wielokrotnie nagradzaną za swoją wiedzę oraz wyczucie rynkowe w kraju jak i za granicą.

   

Eksperci EY Polska

Mikołaj Rytel
Partner Zarządzający Assurance w EY Polska
Anna Sirocka
Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska
Małgorzata Matusewicz
Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Członkini EFRAG TEG
Marek Rozkrut
Partner i główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną
Aleksander Poniewierski
Aleksander Poniewierski
Lider Zespołu IoT w EY Global, Partner w EY EMEIA Advisory Center
Rafał Hummel
Partner w Dziale Audytu EY,  Lider Grupy ds. Raportowania ESG w EY Polska 
Tomasz Michalak
 Dyrektor w Dziale ds. Raportowania ESG w EY Polska
Agnieszka Nalewajko
Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Liderka Innowacji EY Assurance w Polsce
Radosław Frańczak
Partner, Technology Consulting Leader w EY Polska, CESA Consulting SAP Leader
Jarosław Grzegorz
Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska
Wojciech Niezgodziński
Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska
Anna Zaremba
Partnerka, Liderka CFO Consulting w EY Polska w EY Polska
Hubert Rogoziński
Partner w Dziale CFO Consulting w EY Polska
Agnieszka Gwóźdź
Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska
Michał Błeszyński
Senior Manager, EY Academy of Business
Marek Błaszczak
Senior Manager w Dziale Audytu w EY Polska

Dodatkowe informacje

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Podczas rejestracji prosimy o wybranie preferowanej formuły uczestnictwa w wydarzeniu (stacjonarnie w Hotelu InterContinental w Warszawie lub online ) oraz o dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Prawidłowe dane będą niezbędne do dalszej komunikacji z Państwem w sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji, a także do wystawienia certyfikatów potwierdzających Państwa uczestnictwo. Jeżeli rejestrowali się już Państwo w naszej bazie prosimy o sprawdzenie poprawności danych (adres mailowy oraz nr telefonu). Uprzejmie informujemy, że firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.  Liczba miejsc na wydarzenie stacjonarne jest ograniczona. Weryfikacja zgłoszeń może potrwać do dwóch tygodni. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące konferencji prosimy kierować je na adres mailowy: mssf@pl.ey.com.

Hotel InterContinental oferuje uczestnikom konferencji EY Corporate Reporting Forum 2023 pokoje w cenie 630 zł ze śniadaniem w terminie 29 i /lub 30 listopada. Rezerwacji można dokonywać pod numerem telefonu +48 22 328 88 60 lub pod adresem email: wrs.reservation@ihg.com. Hasło do dokonania rezerwacji: „EY Forum”. Pokoje opłacane są przez uczestników konferencji podczas pobytu w recepcji hotelu. Rezerwacji można dokonywać do dnia 31.10.2023 r., o dostępności decyduje kolejność dokonywanych rezerwacji.

    

Fotorelacja z konferencji 2022

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.