EY Corporate Reporting Forum

EY Corporate Reporting Forum

Wersja angielska (EN)

Zapraszamy do udziału w konferencji „EY Corporate Reporting Forum. Dlaczego raportowanie to ciągłe wyzwanie?”, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. w hotelu InterContinental w Warszawie. Udział jest bezpłatny i możliwy także w formule online.

EY Corporate Reporting Forum to wydarzenie skierowane do osób odpowiadających za raportowanie finansowe i niefinansowe, zwłaszcza członków rad nadzorczych i komitetów audytu, dyrektorów finansowych, dyrektorów i ekspertów ds. sprawozdawczości oraz głównych księgowych.

Prelegentami i panelistami Forum, obok ekspertów EY, będą przedstawiciele organizacji ustanawiających standardy (IASB, EFRAG) oraz praktycy biznesu. 

Tematyka Forum obejmuje aktualne zagadnienia, które są na radarze spółek, twórców standardów, odbiorców sprawozdań oraz regulatorów:

 • Zależności pomiędzy raportowaniem finansowym i niefinansowym.
 • Aktualne zagadnienia wymagające uwagi przy raportowaniu w 2024 roku (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatycznych).
 • Nowe technologie – w tym sztuczna inteligencja – w raportowaniu.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji osobistego udziału w inspirujących sesjach plenarnych oraz pogłębionych sesjach tematycznych wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

 

Lokalizacja Hotel InterContinental, Emilii Plater 49, Warszawa, mazowieckie, 00-124, PL Otwórz mapę

Czas 09:00 - 18:30

 

Patronat medialny

Partnerzy wydarzenia

Program konferencji

9:00-9:55 Rejestracja
10:00-10.10 Otwarcie konferencji - Jacek Kędzior, Partner Zarządzający Regionem EY CESA (Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia)
10.10-11.40

Sesja plenarna 1: Przyszłość raportowania - sprawozdawczość finansowa a raportowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju* (EN/PL)

Na przyszłość raportowania spojrzymy z różnych perspektyw: twórców standardów, spółek sporządzających sprawozdania, a także odbiorców tych sprawozdań i audytorów. Panel dyskusyjny poprzedzą dwie prezentacje: Nicka Andersona, członka IASB oraz Chiary del Prete, przedstawicielki EFRAG.

 

Nick Anderson - Członek International Accounting Standards Board (IASB)

Chiara del Prete - EFRAG SR TEG Chair 

Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu i CFO ING Bank Śląski S.A.

Zuzanna Góral - Dyrektorka ds. Rachunkowości i Kontroli Wewnętrznej, Grupa Orange Polska

Filip Paszke - Dyrektor ds. Ładu Korporacyjnego i Zewnętrznej Komunikacji Finansowej, Grupa Żabka

Mikołaj Rytel - Partner Zarządzający Działem Assurance w EY Polska

Moderatorka: Małgorzata Matusewicz - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Członkini EFRAG FR TEG

11:40-12:00 Przerwa kawowa    
  Sesja tematyczna 1: W jakim kierunku zmierzają MSSF?* (EN/PL) Sesja tematyczna 2: Jak obecna sytuacja makroekonomiczna przekłada się na sprawozdania finansowe? (PL) Sesja tematyczna 3: Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju - wymogi i praktyka (PL)
12:00-12:45

Dyskusja o najistotniejszych projektach Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), które będą skutkować publikacją nowych MSSF lub zmian do tych standardów.

W trakcie sesji poszukamy odpowiedzi, między innymi, na następujące pytania:

 • Jakie są aktualne priorytety Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?
 • Jak zmieni się rachunek zysków i strat?
 • Czy standardy międzynarodowe muszą być tak skomplikowane?

 

Nick Anderson - Członek IASB

Anna Sirocka - Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska

 

Rozmowa na temat aktualnych trendów makroekonomicznych i oczekiwań na nadchodzące lata oraz wpływu powyższych na sprawozdania finansowe, w tym - w szczególności - na wycenę aktywów i zobowiązań, testy na utratę wartości oraz ujawnienia. Rozmowę poprzedzi prezentacja Marka Rozkruta. 

 

Marek Rozkrut - Partner, główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną

Anna Zaremba - Partnerka, Liderka Działu CFO Consulting w EY Polska

Hubert Rogoziński - Partner w Dziale CFO Consulting w EY Polska

 

 

 

 

 

 

Sesja mająca na celu omówienie praktycznych aspektów nowych obowiązków raportowania wynikających z dyrektywy CSRD, w szczególności:

 • najważniejsze wymogi Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju,
 • analiza podwójnej istotności według ESRS,
 • raportowanie dotyczące łańcucha wartości
 • praktyczne wyzwania związane z raportowaniem,
 • zbudowanie procesów i wdrożenie narzędzi do raportowania ESG w firmie.

 

Piotr Biernacki - Członek EFRAG SR TEG

Tomasz Michalak - Dyrektor w Dziale Strategii i Raportowania ESG w EY Polska

Monika Kulik - Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska

12:45-13:45 Lunch    
  Sesja tematyczna 4: Co nowego w raportowaniu finansowym i niefinansowym w perspektywie 2024 roku? - sesja dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu (PL) Sesja tematyczna 5: Nowe technologie w sprawozdawczości (PL/EN)* Sesja tematyczna 6: Zamknięcie roku 2023 i perspektywa regulatorów - sesja dla odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową w spółkach giełdowych (PL)
13:45-14:30

Przegląd aktualnych zagadnień w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz raportowania ESG, w szczególności:

 • zmiany do standardów MSSF, najważniejsze aktualne tematy i interpretacje oraz priorytety regulatorów,
 • wyzwania związane z ESRS.

 

Milena Olszewska - Miszuris - Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Małgorzata Matusewicz - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Członkini EFRAG FR TEG

Rafał Hummel - Partner EY, Lider Grupy ds. Strategii i Raportowania ESG w EY Polska

Debata na temat efektywnego wspierania procesu raportowania z wykorzystaniem nowych technologii. 

 

Joanna Frykowska - Dyrektor ds. Finansów Korporacyjnych w Bridgestone EMIA

Piotr Grzywacz - Członek Zarządu Microsoft Polska

Dorota Pokrop – Partnerka, Liderka Działu w Dziale Doradztwa Podatkowego w EY Polska

Radosław Frańczak - Partner, Technology Consulting Leader w EY Polska, CESA Consulting SAP Leader

Moderatorka: Agnieszka Nalewajko - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Liderka Innowacji EY Assurance w Polsce

 

Podsumowanie najważniejszych aktualnych zagadnień w raportowaniu finansowym obejmujące: zmiany do MSSF obowiązujące od 2023 i 2024 roku, priorytety regulatorów, aktualne zagadnienia i interpretacje. 

 

Anna Sirocka - Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska

Agnieszka Gwóźdź - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska

Marcin Kowalczyk – Partner w Dziale Audytu w EY Polska 

Michał Sawicki - Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

 

 

 

 

14:30-14:50 Przerwa kawowa    
  Sesja tematyczna 7: Sesja dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu: Rada Nadzorcza na tropie fraudu – rola nadzoru w przeciwdziałaniu nadużyciom i prowadzeniu postępowań wyjaśniających (PL) Sesja tematyczna 8: Ustawa o rachunkowości oraz krajowe standardy rachunkowości – perspektywy zmian* (PL/EN) Sesja tematyczna 9: Nowy, zielony świat – wpływ zagadnień klimatycznych na sprawozdania finansowe (PL)
14:50-15:35

Interaktywne case study na temat przeciwdziałania nadużyciom w kluczowych obszarach działalności spółek oraz megatrendów i regulacji (także planowanych), mających wpływ na zarządzanie ryzykiem nadużyć.

 

Filip Gorczyca - Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Wojciech Niezgodziński - Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska

Jarosław Grzegorz - Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska

 

 

 

W trakcie sesji porozmawiamy, między innymi na temat:

 • Czy nowy KSR 15 niesie ze sobą fundamentalne zmiany z ujmowaniu przychodów?
 • Czy zastosowanie MSSF w Polsce powinno być dobrowolne dla wszystkich spółek?
 • Nad czym pracuje Komitet Standardów Rachunkowości? 
 • Czy ustawa o rachunkowości wymaga zmian? 

 

Anna Sirocka - Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska, Członkini Komitetu Standardów Rachunkowości

Agnieszka Stachniak – Przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów

 

W trakcie sesji porozmawiamy między innymi:
 • Jak ująć umowę zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz gwarancje pochodzenia?
 • Czy można uniknąć dużej zmienności wyniku finansowego związanej z bieżącą wyceną kontraktu vPPA? 
 • Jak przyjęta strategia ESG może wpływać na testy na utratę wartości aktywów? 

Sesja prowadzona w formule pytań i odpowiedzi.

 

Marek Błaszczak - Senior Manager w Dziale Audytu w EY Polska

Michał Błeszyński - Trener, EY Academy of Business

15:35-15:55 Przerwa kawowa    
15:55-16:55

Sesja plenarna 2: Sztuczna inteligencja i nowe technologie w raportowaniu* (PL/EN)

Debata na temat dynamicznie rozwijających się technologii oraz ich wpływu na biznes:

 • W jaki sposób AI i innowacje technologiczne zmieniają świat raportowania?
 • Jakie są możliwości oraz wyzwania związane z integracją nowych technologii?
 • Jak przygotować swój biznes na przyszłe zmiany?

 

Dominika Bettman - Dyrektorka Generalna Microsoft w Polsce

Zofia Dzik - Przedstawicielka Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Aleksandra Przegalińska - Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego

Grzegorz Kania – Finance Executive

Dr Aleksander Poniewierski - Global and EMEIA Digital and Emerging Technology Leader

Moderatorka: Agnieszka Nalewajko - Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Liderka Innowacji EY Assurance w Polsce

16:55-17:00 Zamknięcie konferencji
17:00-18:30

 

Bankiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Podczas rejestracji na wydarzenie prosimy o wybór sesji tematycznych. Sesje plenarne i wybrane sesje tematyczne oznaczone w programie wydarzenia gwiazdką* będą transmitowane online w oryginale. 

PL - sesja w języku polskim

EN/PL - sesja w języku angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym na język polski dla osób biorących udział stacjonarnie)

PL/EN - sesja w języku polskim (z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski dla osób biorących udział stacjonarnie)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

Prelegenci 

Goście EY Corporate Reporting Forum 2023

 • Nick Anderson - IASB

  Nick Anderson został członkiem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w 2017 r. Posiada 30-letnie doświadczenie praktyczne, głównie jako inwestor po stronie kupującego, wykorzystując i wspierając rozwój wysokiej jakości sprawozdawczości finansowej. Przed dołączeniem do IASB odpowiadał za inwestycje kapitałowe w Janus Henderson Investors w Wielkiej Brytanii. Wcześniej pracował w wielu firmach zarządzających aktywami, w tym Schroders i Insight Investment. Od 2007 do 2013 był członkiem brytyjskiej Rady Standardów Rachunkowości oraz członkiem-założycielem Forum Użytkowników Sprawozdawczości Korporacyjnej (CRUF). Jest absolwentem University College w Durham w Wielkiej Brytanii.

 • Dominika Bettman - Microsoft

  Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce. Wcześniej CEO Siemens Sp. z o.o. Przedsiębiorczyni, orędowniczka nowych technologii i zrównoważonego biznesu. Propagatorka idei różnorodności i przywództwa włączającego. Autorka książki „Technologiczne magnolie”. 

  Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.

 • Chiara Del Prete - EFRAG

  1 lutego 2023 r. Chiara Del Prete została mianowana Przewodniczącą EFRAG SR TEG. Jej rolą jest kierowanie wszystkimi działaniami technicznymi EFRAG w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Od stycznia 2022 Chiara jest także Przewodniczącą Międzynarodowego Forum Twórców Standardów Rachunkowości (IFASS).

  W latach 2019-2023 Chiara była Przewodnicząca EFRAG FR TEG, a od 2016 do 2019 partnerem w Mazars. W latach 2011-2016 odpowiadała za zasady rachunkowości i raportowanie w Grupie UniCredit. W latach 2017–2019 była członkiem Stałego Komitetu ds. Sprawozdawczości Korporacyjnej ESMA.

 • Piotr Biernacki - EFRAG

  Piotr Biernacki od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Jako ESG Reporting Partner w firmie doradczej MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych wpływów, ryzyk i szans ESG oraz prowadzenia analiz scenariuszowych. Będąc członkiem Sustainability Reporting TEG przy EFRAG tworzy ESRS-y. Jako przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego. Wykładowca i trener prowadzący co roku kilkadziesiąt spotkań dla rad nadzorczych, zarządów i kadry kierowniczej dużych spółek i grup kapitałowych.

 • Zofia Dzik - Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Impact inwestorka, innowatorka, strategiczna myślicielka, pionierka rynku fintech w obszarze direct w CEE. Wieloletnia członkini rad nadzorczych (m.in. CCC S.A., PKO BP S.A., InPost S.A., Arctic Paper S.A.). Członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW oraz Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Fundatorka Instytutu Humanites, think&Do tanku łączącego systemowo tematykę Człowieka i Technologii. Fundatorka Centrum Etyki Technologii oraz Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

  Wykładowczyni, mentorka, jurorka (m.in. Kapituła Orły Rzeczpospolitej). Członkini Rady Naukowej IDEAS NCBR - ośrodka działającego w obszarze sztucznej inteligencji oraz Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej. Autorka modelu: „Spójnego Przywództwa™.

  W TOP 10 Rankingu Forbes Women – „Liderki Zrównoważonego Rozwoju 2022”. Prywatnie:  żona, potrójna matka, lubiąca wędrówki po pustyniach świata. 

 • Joanna Frykowska - Bridgestone EMIA

  Finansista i biegły rewident z ponad 25 letnim stażem. Rozpoczęła karierę zawodową w audycie EY przeprowadzając badania sprawozdań finansowych przez 6 lat. W kolejnych 12 latach wspierała klientów EY jako konsultant działu zajmującego się doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W latach 2012-2015 była członkiem Grupy Ekspertów Technicznych EFRAG doradzających przy wdrożeniu MSSF w Unii Europejskiej. Od 2015 roku jest Dyrektorem ds. Finansów Korporacyjnych w Bridgestone EMIA odpowiadającym za zgodność z przepisami, konsolidację i raportowanie skonsolidowanych wyników finansowych ponad 100 podmiotów oraz monitorowanie efektywności środowiska kontroli wewnętrznej Grupy.

 • Filip Gorczyca - Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych CCC, Ferro, Develia oraz Artifex Mundi.

  W przeszłości pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Alior Banku, Członka Zarządu funduszu private equity Luma Holding Ltd., Senior Investment Director w Grupie Medicover, oraz Wicedyrektora w PwC.

  Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz programów menedżerskich na Harvard Business School i Singularity University. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA.

 • Zuzanna Góral - Grupa Orange Polska

  Dyrektorka Rachunkowości i Kontroli Wewnętrznej.

  Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jest członkiem ACCA.  Jest absolwentką Szkoły Finansów i Kontrolingu Orange i Europejskiej Szkoły Biznesu ESCP. Jest certyfikowanym księgowym.

  Zanim dołączyła do Orange, pracowała jako audytor w PricewaterhouseCoopers oraz szefowa finansów w start-up telekomunikacyjnym Crowley Data Poland. Od 2009 pracuje w Orange, gdzie jest odpowiedzialna za rachunkowość i sprawozdawczość finansową oraz kontrole wewnętrzne.

  Jest absolwentką Green Academy Collegium Civitas. Ukończyła program Vital Voices i Akademię Liderek Henryki Bochniarz. Uczestniczy w aktywnościach wspierających rozwój kobiet. Jest mentorką.

 • Bożena Graczyk - ING Bank Śląski S.A.

  Stanowisko Wiceprezesa Zarządu w ING Banku Śląskim S.A. objęła w czerwcu 2017 roku. Od czerwca 2021 roku jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. Pełni też funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach zależnych: ING Commercial Finance Polska S.A., ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Investment Holding (Polska) S.A. W latach 1994 – 2017 związana była z KPMG. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Program Executive MBA in International Business, University of Bristol oraz École Nationale des Ponts et Chaussées, jak również Advanced Management Program, IESE Business School na Uniwersytecie Nawarry. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

 • Piotr Grzywacz - Microsoft

  Piotr Grzywacz jest doświadczonym menedżerem, od niemal 20 lat związanym z rynkiem doradztwa biznesowego i IT. Pełnił szereg funkcji kierowniczych i eksperckich w uznanych, międzynarodowych organizacjach. Członek Kierownictwa Microsoft Polska w roli Dyrektora Kanału Partnerskiego (Global Partner Solutions Lead). Jest odpowiedzialny za współpracę z polskimi Partnerami Microsoft na rzecz wsparcia klientów firmy w ich drodze ku cyfrowej transformacji i rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Zarządzanie w IT. 

 • Grzegorz Kania

  Ekspert z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w finansach, z czego ponad połowę na stanowiskach zarządczych, między innymi w Ringier Axel Springer Polska, Onecie, Agorze i Huuuge Games. W tej ostatniej roli z sukcesem przygotował i przeprowadził największą w Europie pierwszą publiczną ofertę akcji z sektora gier na urządzenia mobilne, równolegle do tego budując wewnętrzne zespoły, procesy i systemy wspierające obecność Huuuge Games na GPW. W swojej karierze zawodowej prowadził także wiele projektów w zakresie integracji zespołów, wdrożenia systemów informatycznych i optymalizacji procesów operacyjnych.

 • Monika Kulik - Grupa Orange Polska

  Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od kilkunastu lat w praktyce i teorii zajmuje się tematami CSR, zrównoważonego rozwoju i ESG. W Orange Polska jest zaangażowana w tworzenie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy, raportowanie ESG, proces dialogu z interesariuszami oraz realizację programów z zakresu integracji cyfrowej i zarządzania różnorodnością.

 • Milena Olszewska - Miszuris – Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Prezeska Zarządu WM Advisory Sp. o.o., Co-Chair 30% Club Poland, członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

  Milena posiada 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Kieruje butikową spółką doradczą, wspierającą firmy w budowaniu wartości, raportowaniu finansowym i niefinansowym oraz relacjach inwestorskich. Jest założycielką i Co-Chair 30% Club Poland, członkinią Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych i aktywną członkinią rad nadzorczych spółek giełdowych. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW i Governance, Risk and Performance Global Forum przy ACCA. Jest ekspertką ds. zrównoważonego ładu korporacyjnego w UN Global Compact Network Poland. Przez dziesięć lat była analityczką spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich, wielokrotnie nagradzaną za swoją wiedzę oraz wyczucie rynkowe w kraju jak i za granicą.

   

 • Filip Paszke - Grupa Żabka

  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing oraz Advanced Management Program w IESE Business School.

  W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej.

  Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.

  Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

  W latach 2014 - 2019 Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy PKO BP na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego. Od 2018 do 2019 pełnił również rolę Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej PKO BP.

  Od roku 2022 związany z Żabka Group gdzie w roli Dyrektora odpowiada za governance oraz relacje z rynkiem kapitałowym.

  W latach 2017-2023 niezależny członek Rady Giełdy. Od 2020 niezależny członek Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. oraz DataWalk Sa, od 2022 pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  W swojej ponad 25 - letniej karierze zawodowej brał udział w ponad 80 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.

 • Aleksandra Przegalińska – Akademia Leona Koźminskiego

  Profesorka Akademii Leona Koźminskiego, doktorka habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorką ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2022 rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

 • Agnieszka Stachniak

  Zastępca dyrektora w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiada za kwestie regulacji prawnych w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Jest również przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przepisów prawnych oraz standardów w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej, a także we współpracy międzynarodowej we wskazanych obszarach. Jest członkiem Grupy Doradczej działającej przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSASB Consultative Advisory Group) oraz reprezentantem Polski w komitetach i grupach roboczych UE zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową. Ukończyła studia w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest biegłym rewidentem.

Eksperci EY Polska

Mikołaj Rytel
Partner Zarządzający Assurance w EY Polska
Anna Sirocka
Partnerka w Dziale Audytu, Liderka IFRS Desk w EY Polska
Małgorzata Matusewicz
Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Członkini EFRAG TEG
Marek Rozkrut
Partner i główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną
Aleksander Poniewierski
Dr Aleksander Poniewierski
Global and EMEIA Digital and Emerging Technology Leader
Rafał Hummel
Partner w Dziale Audytu EY,  Lider Grupy ds. Raportowania ESG w EY Polska 
Tomasz Michalak
 Dyrektor w Dziale ds. Raportowania ESG w EY Polska
Agnieszka Nalewajko
Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska, Liderka Innowacji EY Assurance w Polsce
Radosław Frańczak
Partner, Technology Consulting Leader w EY Polska, CESA Consulting SAP Leader
Jarosław Grzegorz
Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska
Wojciech Niezgodziński
Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY Polska
Anna Zaremba
Partnerka, Liderka CFO Consulting w EY Polska w EY Polska
Hubert Rogoziński
Partner w Dziale CFO Consulting w EY Polska
Agnieszka Gwóźdź
Partnerka w Dziale Audytu w EY Polska
Dorota Pokrop
Partnerka, Liderka Działu w Dziale Doradztwa Podatkowego w EY Polska
Marcin Kowalczyk
Partner w Dziale Audytu w EY Polska
Michał Sawicki
Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
Michał Błeszyński
Senior Manager, EY Academy of Business
Marek Błaszczak
Senior Manager w Dziale Audytu w EY Polska

Dodatkowe informacje

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Podczas rejestracji prosimy o wybranie preferowanej formuły uczestnictwa w wydarzeniu (stacjonarnie w Hotelu InterContinental w Warszawie lub online ) oraz o dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Prawidłowe dane będą niezbędne do dalszej komunikacji z Państwem w sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji, a także do wystawienia certyfikatów potwierdzających Państwa uczestnictwo. Jeżeli rejestrowali się już Państwo w naszej bazie prosimy o sprawdzenie poprawności danych (adres mailowy oraz nr telefonu). Uprzejmie informujemy, że firma EY zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.  Liczba miejsc na wydarzenie stacjonarne jest ograniczona. Weryfikacja zgłoszeń może potrwać do dwóch tygodni. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące konferencji prosimy kierować je na adres mailowy: mssf@pl.ey.com.

Hotel InterContinental oferuje uczestnikom konferencji EY Corporate Reporting Forum 2023 pokoje w cenie 630 zł ze śniadaniem w terminie 29 i /lub 30 listopada. Rezerwacji można dokonywać pod numerem telefonu +48 22 328 88 60 lub pod adresem email: wrs.reservation@ihg.com. Hasło do dokonania rezerwacji: „EY Forum”. Pokoje opłacane są przez uczestników konferencji podczas pobytu w recepcji hotelu. Rezerwacji można dokonywać do dnia 31.10.2023 r., o dostępności decyduje kolejność dokonywanych rezerwacji.

Dodatkowo, każdy uczestnik, który weźmie udział w stacjonarnej edycji EY Corporate Reporting Forum otrzyma voucher na 25% rabatu na szkolenia* oferowane przez EY Academy of Business

*Rabat nie dotyczy studiów podyplomowych, szkoleń e-learningowych, książek i szkolenia "E-Faktura (KSeF) – najnowsze zmiany i wymogi" - zobacz szczegóły

    

Fotorelacja z konferencji 2022

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.